Saker som ser ut som konst

Bok av Björn Gimstedt

Vad är konst? Det var kanske enklare förr, före modernismens intåg, att prata om ”bildande konst” då konst jämställdes med någonting högstämt och viktigt, ofta med sirlig inramning för dess höga värdes skull. Nu är det andra bullar som gäller. Vi översvämmas med bilder, objekt och händelser som kallas för ”konst” även när det gäller saker som är så långt från den traditionella föreställningen man kan tänka sig. Att det trots allt existerar någon form av måttstock på vad konstbegreppet står för, märks när vi i regel lätt överseende säger att någonting ”ser ut som konst”. Men hur måttstocken ser ut går vi bet på, mer än att det rör sig om något som bär på en estetisk kvalitet.

I dagarna har konstnären, musikern och hantverkaren Björn Gimstedt, verksam i Sundsvall, publicerat sin egen personliga syn på saken. I boken Saker som ser ut som konst samlar han korta betraktelser och bilder i syfte för, som baksidestexten lyder, ”ett mer intuitivt förhållningssätt till konst”. Det jag först uppfattar som en skojig inlaga mot konstens förenklingar motsägs av Gimstedts egna ord att vilja att göra konst som just ”ser ut” som konst. Många av hans skulpturer och objekt ingår i en modernistisk tradition av s.k. metakonst, verk som på olika sätt undersöker och kommenterar sig själv som konst, ofta med lätt halsbrytande knorr.


Bild ur boken Saker som ser ut som konst, av Björn Gimstedt.
Ur boken Saker som ser ut som konst, av Björn Gimstedt.


I boken gör Björn Gimstedt korta ibland aforistiska anmärkningar i möten med bilder från egna verk och konstlivet. Mycket går att känna igen inte utan ett leende på läpparna. Trots det lättsamma anslaget läser man mellan raderna en kritik mot den form av elitism och intellektualisering som Gimstedt menar mera döljer än framhäver konstverket, något som han benämner som ”märkvärdefiering”. Det finns förvisso en poäng där men synen kan också tyckas uttjatad, av någon som kanske uttråkats av för många textsjok runt konsten av idag. Men att se boken som en kritisk pamflett är att gå för långt. Snarare handlar det om ett lite bångstyrigt personligt inlägg om konst, ungefär som när någon spontant fäller en torr och träffsäker kommentar i en utställning. Frågan som dyker upp är om Gimstedt vill spela ett lika lätt provocerande narrspel som konstbildare som konstnär, kasten mellan humor och allvar gör att man har svårt att se egentligen var han står. Ibland tvivlar han också: ”Att göra saker som ser ut som konst är en evig balansgång mellan hybris och förlamning”.

Text och foto: Jan K Persson

Volym 2014-12-10

Björn Gimstedts hemsida:
www.gimstedt.se