Konst i västernorrland. Text

Med åkerbäret som utgångspunkt

Lördag den 23 augusti är det vernissage på ”Uppgår´n” i Djupsjö, Nordmaling, för utställningen ÅKERBÄRSDISKURSEN av och med konstnärerna Maria Lagerborg och Jan K Persson. En mer eller mindre oförutsägbar kedja av händelser och tankar, från en gemensam resa de gjorde till Öland 2012 med konstnärliga botaniseringar i natur och flora, via Carl von Linnés bok ”Lappländsk resa”, ledde så småningom fram till dennes speciella favoritfrukt, det nordliga bäret och rariteten Åkerbär (Rubus Arcticus).


Snurrande objekt för installation
Maria Lagerborg, Phenakistoscope, snurrande objekt för installation i Åkerbärsdiskursen


Sedan våren 2013 har konstnärerna från utgångspunkten åkerbär arbetat fritt och öppet med fortlöpande tankebanor runt ämnet. Det är därför det heter Åkerbärsdiskursen, med olika yttre begrepp och infallsvinklar som konstnärerna sökt efter och anlagt under tiden. Det handlar mindre om en undersökning av åkerbärets ställning och status utan mera av en personlig konstnärlig reflektion kring fenomenet. Om det finns ett ord som Maria och Jan K ställt fram som måttstock i arbetet så kanske det är ”norrut”.

Utställningen omfattar fotografier, akvarellmålningar, animation, installation, objekt, och text. En liten animationsworkshop kommer också att hållas. På vernissagen kommer konstnärerna att berätta om och diskutera projektet.

Maria Lagerborg arbetar mest med grafik och animation, kommer från Örnsköldsvik och är numera boende och verksam i Sundsvall. Jan K Persson har sina hemtrakter i Nordmalingsbygden och bor sedan millennieskiftet i Härnösand. Måleri, foto, installationer och konstperformance tillhör hans främsta arbetsfält. Han är också verksam som konstkritiker och skribent, bl.a. som redaktör för Volym.

Utställningen visas på Uppgår´n i Djupsjö vid lördag-söndag 23-24 augusti, 30-31 augusti samt 6-7 september. Öppet mellan klockan 12 och 16 varje dag.

Därefter visas Åkerbärsdiskursen på Arnäs hembygdsgård i Örnsköldsvik under helgen 12-14 september.

Volym 2014-08-20