Fint stipendium till Christer Carlstedt

Styrelsen för Nils G Stenqvist Minnesfond har beslutat ge Christer Carlstedt 2013 års stipendium. Stipendieutdelning sker söndag 6 oktober på Konstmuseet Galleri Astley i Uttersberg, i samband med en utställning med teckning och grafik av Christer Carlstedt (pågår t.o.m. 3 november).

Styrelsens motivation: ”Styrelsen i Nils G Stenqvists minnesfond, har som årets stipendiat kallat konstnären Christer Carlstedt. För att med ett konsekvent och ödmjukt konstnärskap där naturen kallat honom till sin egen ciceron, och där han med en kontrollerad svärta och fullständigt musikalisk gehör försiktigt och bestämt, framkallar skogen, fältet och dess annars bortglömda toner. Det är ett precist arbete, som aldrig stänger oss mottagare utanför. Detta kongenialt med Christers egen personlighet, där han i decennier varit stor i att dela med sig av sina breda kunskaper till såväl kolleger, elever och sin publik, i Nils G Stenqvists anda.”

Nils Gunnar Stenqvist (1934-2005) var grafiker, målare och skulptör. Han utbildade sig på Konstakademien 1956-61 och på Royal College of Art i London 1958. Han var först lärare 1961-73 och därefter 1973-83 professor i grafisk konst vid Konsthögskolan i Stockholm. Stenqvist var också en av initiativtagarna till Grafikens Hus i Mariefred.

Christer Carlstedt (f. 1949) var med och startade Örnsköldsviks Kollektiva Konstnärsverkstad i början av 1980-talet. På ÖKKV har han sedan dess varit den ledande eldsjälen, lett många kurser och varit med att utveckla verkstan med bl.a. en unik boktrycksavdelning. På senare tid tillhör han drivkraften bakom verkstans galleri Lokomotiv.

Volym 2013-10-04