Bidrag från Kulturrådet
till KKV Härnösand

KKV Härnösand har beviljats 80 000 kr från Statens Kulturråd i utrustningsbidrag. Detta är sökt för att gå till textilavdelningen för inköp av en ny mangel.
Varje år före mitten av september kan kollektivt drivna konstnärsverkstäder i landet söka utrustningsbidrag. Syftet med bidraget är att främja konstnärlig utveckling och att minska konstnärernas omkostnader för framställning av konstverk. Bidrag kan sökas av kollektivverkstäder som drivs av en sammanslutning av yrkesverksamma konstnärer, och som bygger på medlemmarnas egna insatser, har en stabil organisation och arbetsform.

Se mer här: http://www.kulturradet.se/sv/bidrag/bildochformkonst/Utrustningsbidrag-till-kollektivverkstader/

Volym 2013-02-06