OPEN CALL
Paris - Härnösand
Västernorrland - Paris

Det var ett stort intresse för utbytet med Paris. Det var 47 konstnärer hörsammade det OPEN CALL som Resurscentrum Konst gick ut med i april. Nu har juryn för utställningen i Paris valt ut de 16 konstnärerna som erbjuds plats.

Utställningen i Paris blir 12-28/4 2014
Ulla-Carin Winter
Eva-Leena Skarin
Karin Granqvist
Jan K Persson
Kerstin Lindström
Lisbet Malm
Mikael Arvidsson
Lisa Gerdin
Janne Björkman
Karin Hesse
Lars Widenfalk
Olof Ahlström
Patric Berg
Irene Westman
Anders Lidén
Bengt Lindström

Resurscentrum Konst/AIR
Som ett led i projektet ”Resurscentrum Konst” och de medel som avsatts till Artists in residence/ Internationella utbyten erbjuder vi frakter och omkostnader för utställningen i Paris. Resa och boende står konstnären för själv.

Mats de Vahl
mats.de.vahl@lvn.se
070-2476939

Se även pdf>>