Konst i västernorrland. Text

ÖKKV grafikstipendium 2013

Grafikern Marie Andersson, Stockholm, har fått 2013 års grafikstipendium.

ÖKKV grafikstipendium är ett samarbete mellan Örnsköldsviks Kollektiva Konstnärsverkstad och Örnsköldsviks kommun, där ÖKKV annonserar, bidrar med utrustad grafikverkstad och gästbostad under en månad, medlemskap i ÖKKV och utställningsperiod. Kommunen bidrar med stipendiesumman, för närvarande 15 000 kronor. Målsättningen med grafikstipendiet, som är ett arbets- och vistelsestipendium, är att ge stipendiaten tillgång till ÖKKV:s verkstad och gästbostad samt möjlighet att arbeta under en sammanhållen period. Stipendiaten bidrar i sin tur till verkstan med teknik och uttryckssätt.

www.okkv.se

www.anderssonmarie.se

Volym 2013-12-12