Carlstedt vs. Caldeborg
på Galleri Konst & Kamera

På söndag 25 augusti avslutas sommarens utställning på Åke Hultmans Galleri Konst & Kamera i Västertjäl strax väster om Sidensjö. Grafikern och tecknaren Christer Carlstedt bjöd in skulptören Mats Caldeborg att tillsammans med företrädesvis små verk inta galleriet och dess svarta lådmontrar längs väggarna. Montrarna har blivit kvar sedan Åke Hultman visade sina dagerrotypier för två år sedan, i en tredimensionell presentationsform där varje enskilt verk kan studeras liksom i sitt eget ljus.

Går man runt i utställningen kan man vandra på en upptäcksfärd i naturens inre beslöjade landskap, växelvis mellan Christer Carlstedts svartvita grafik och Mats Caldeborgs lika, nästan sakralt, nedtonade skulpturer.©2013 BUS/Christer Carlstedt, Landskap.©2013 BUS/Mats Caldeborg, Fiskhuvud II, Sånt man ser och sånt man tänker.


Vid sidan av montrarna visar Christer Carlstedt även teckning och bokobjekt, och Mats Caldeborg har på golvet placerat ett par gripande verk ur en svit kallad Barndom. Genomgående i utställningen är den långsamma och lågmälda reflektionen, kring det hemlighetsfulla. Hos Caldeborg i människo- och djurlivets utsatta belägenheter, och hos Carlstedt i skogslandskapets dramatik och gåtfullhet. Men här handlar det knappast om dokumentära observationer, utan snarare om registrering och tolkning av imaginära spänningsfält som på något sätt transformeras mellan yttre varseblivning och inre upplevelse. Konst kallas det även.

Sista dagarna man kan se utställningen är torsdag till söndag, med öppettiderna 12 – 16.

Text och foto: Jan K Persson
Volym 2012-08-21