Ansökan till konstnärsvistelse 2014 i KREMS, Österrike

Medlemmar vid Örnsköldsviks Kollektiva Konstnärsverkstad (ÖKKV) samt konstnärer bosatta i hela Norrland kan nu söka Artist in Residence (AIR) vid KREMS i Österrike för april månad 2014. Ansökan ska vara ÖKKV tillhanda senast 25 oktober och gjord som en PDF. Man kan på ÖKKV:s hemsida läsa hur ansökan i detalj ska vara utformad, eller öppna länkarna nedan i artikeln.

AIR har formulerat bakgrunden till utbytet så här: ÖKKV och AIR – Artist in Residence Krems har årligen utbyte sedan 2011. Det internationella utbytet vill skapa plats för presentation och utveckling av samtida konst, generera och reflektera över samtida praxis till en bred publik lokalt, nationellt och internationellt. Utbytesprojektet bildades med idén att program av detta slag kan ge nya förutsättningar i global praxis där konstutövare arbetar vid gränspunkten för en ny globalism präglad av rörlighet, smidighet och interaktivitet. Artist in Residence- utbytet skapar en "plats" där förhållandet mellan ekonomi, politik och den kulturella identiteten kan undersökas.

Ansökan för vistelse ska innehålla kort beskrivning av konstnärlig verksamhet, cv, och en lista över tidigare stipendier. Även en redogörelse för sökandens konstnärliga mål under vistelsen vid Krems, på maximalt tre A4-sidor. Dessutom ska sökanden bifoga upp till 10 bilder eller annat representativt visuellt material (inte diabilder) av aktuella verk, skisser, etc. (max. storlek A3). Man ska även bifoga relevant dokumentation, som skannade artiklar, recensioner eller utställningskataloger. Ansökningen ska göras som en PDF-fil med innehållsförteckning och listas enligt nämnda ordning.

Vistelsen på Krems erbjuder följande: Arbetsvistelse under april månad 2014 med ateljé och bostad med internetuppkoppling, tillgång till gemensamt rum med verktyg, DVD-spelare, dator, internet, skrivare, kopieringsmaskin, fax och skanner. Vistelsestipendium på 1 000 euro som betalas kontant. Dessutom administrativt stöd av programkoordinator och curatorer vid Kunsthalle Krems.

Vid behandlingen av ansökningarna kommer ÖKKV att välja 2-3 konstnärer vars individuella ansökningar skickas vidare till AIR Krems. En kommitté vid AIR Krems kommer därefter att välja ut och tilldela vistelsestipendiet till en av konstnärerna.

Ansökan skickas senast 25 oktober till: Lars Ahlström, okkv@telia.com. Tel. 070-282 22 88, samt ÖKKV tel. 0660-840 09.

Se ansökningsvillkor här>>
Se ansökningsblankett här>>

Länk till AIR hemsida: http://www.air-krems.at

Länk till ÖKKV:s hemsida: http://okkv.se

Volym 2013-10-07