Kreativa visioner på Technichus om en hållbar framtid

Vilket samhälle vi vill skapa för framtiden är en ödesfråga för jorden.
Idag lever hälften av jordens befolkning i ständigt växande storstäder.
Staden är helt beroende av omgivande ekosystem för mat- och energiförsörjning och därför av transporter. Idag behöver stadsbon kanske ingen bil, men väl en lastbil! I den framtida staden skapas all energi av sol, vatten och vind. Material och energi återvinns maximalt i kretslopp. Kommunikationerna är tysta och rena. Mat produceras lokalt i vertikala växthus. Utopi eller en möjlig verklighet?

(Citat ur utställningen Kretshopp)Kretshopp på Technichus


Under hela sommaren pågår på Technichus i Härnösand den ambitiösa och tankeväckande utställningen Kretshopp, om vårt sätt att leva och hur vi ska forma framtiden så den blir hållbar utifrån sociala, ekonomiska och ekologiska dimensioner. Utställningen som producerats av Technichus går från och med 1 november ut på turné. Vetenskapliga dokument i ämnet framtagna i FN och EU samt andra institutioner som forskar kring hållbar samhällsutveckling är den grund som utställningen bygger på.

Konstnärlig infallsvinkel
Det är en lättillgänglig utställning, utan för mycket texter men med korta informativa påståenden och budskap som illustreras rakt och enkelt och ibland lite roligt och humoristiskt. Det är ingen konstutställning men den tar upp frågor som man inom samtidskonsten alltmer ser som ett meningsfullt ämne att diskutera, samtidigt som de konstnärliga begreppen estetik och etik alltmer får betydelse i samhällsplaneringen. Konstnären Andreas Brännlund medverkar i utställningen med Ekovision Torsvik, en visualiserad idé kring en framtida hållbar stad. Han har för övrigt skapat en liknande vision för en framtida mötesplats i Sundsvall genom prospektet Lat. 62,3 Heffnersparken, ett område med koncepthus och park, konsthall/showroom, Norra Kajen expo mm.

Volym kan naturligtvis inte undgå att låta läsarna få ta del av Andreas Brännlunds visioner. Här kan man fundera kring begreppen hållbar utveckling och ekologisk teknik, men även om konstens och estetikens innebörd och plats i ett framtida samhälle.

Läs mer om Heffnersparken (pdf)

Läs mer om EkoVision Torsvik (pdf)

Volym 2010-06-18