CASINO COSMOPOLS KULTURSTIPENDIUM

Casino Cosmopol inleder samarbete med Kultur och Näringsliv och
instiftar nytt kulturstipendium.

Kulturstipendiet har till syfte att stödja en ung konstnärs utveckling samt att bidra till hans/hennes fortsatta karriär. Därför innehåller stipendiet både kontanta medel och verktyg för att arbeta strategiskt med den fortsatta etableringen som konstnär.

Casino Cosmopols kulturstipendium har en unik konstruktion då det är
uppdelat i fyra delar:

Ett kontant stipendium på 100 000 kronor.
De kontanta medlen är i första hand avsedda för enskilda individer, men i de fall en grupp, eller ett konstnärskollektiv, söker och tilldelas stipendiet, måste gruppen utgöra en juridisk person (ideell förening, ekonomisk förening eller företag) som medlen kan utbetalas till.
Möjlighet till mentorskap och utbildning i entreprenörskap
Möjligheter till exponering/utställning i samarbete med Casino Cosmopols fyra kasinon, i Stockholm, Göteborg, Malmö och Sundsvall.
Möjlighet till produktion av presentationsmaterial, som bilder,
katalog, m.m.

Sista anmälningsdag är 1 mars 2009.

För frågor gällande kulturstipendiet kontakta:
Marknadschef Ira Gladnikoff
Casino Cosmopol
106 10 Stockholm
ira.gladnikoff@casinocosmopol.se
Tel. 08-799 31 24, 0761 45 16 65.

Läs mer om stipendiet i PDF

Läs mer om villkoren PDF

Ansökan görs på särskild blankett PDF

Du kan också gå in på hemsidan
www.casinocosmopol.se
och klicka på rubriken "stipendium".

Volym
2009-01-29