Årgång
Konst i Västernorrland

Konstsupporten

Lathund: jurybedömda utställningar

Jag är på väg att flytta tillbaka till Sverige efter en längre tid i Frankrike och vill komma igång med att bygga upp mitt CV. Det skulle vara mycket värdefullt med en lista över jurybedömda utställningar över hela Sverige. Är det något som Konstsupporten skulle kunna och vilja hjälpa till med?

Hej Malin,

Det vill jag gärna hjälpa dig med. En sådan sammanställning är värdefull för många. Till att börja med tänker jag hänvisa till en tidigare fråga som handlar om just hemvändarens möjligheter att ta sig in på den svenska konstmarknaden. Texten är användbar och tar upp fler alternativ än just jurybedömda utställningar. Sedan vill jag även nämna ett projekt som relaterar till detta, Konstpool . Det är en internetsida som fokuserar på utlysningar inom Sveriges kultursektor. Den är relativt nystartad men har börjat få upp fart och är absolut relevant.

Det är intressant att du skriver att du vill ”komma igång med att bygga upp ditt CV”. Du väljer att lägga fokus på att skaffa referenser snarare än att faktiskt arrangera intressanta utställningar. För det vore naivt att tro att ett deltagande i en jurybedömd utställning ger kreativ stimulans i likhet med en intimare och skräddarsydd utställning. Jag har dock full förståelse för din inställning eftersom ett CV, denna frustrerande lista av konstnärliga bragder, är det som delvis avgör mer betydelsefulla utställningsmöjligheter och stipendieutnämnanden. Men det gäller att ha en välbalanserad inställning. Låt inte din dokumenterade verksamhet – i form av värdefulla meriter – ta större utrymme än din faktiska verksamhet – i form av yrkeserfarenheter och fullbordade konstprojekt. Sanningen är att dessa jurybedömda utställningar ofta tar ut en ansökningsavgift och i slutändan kan du komma att spendera stora summor på utställningar som enbart resulterar i ytterligare en rad i ditt CV. Om du ens kommer dit. För det vore dumdristigt att tro att merparten av dina ansökningar kommer ge positiva utfall. För att ytterligare förstärka varningsklockans klämtande vill jag passa på att dela med mig av lite statistik . Statistiken utgår från en amerikansk konstmarknad, men är ändå ytterst relevant. Den är sammanställd av konstnären Christine Wong Yap. Så här såg 2013 ut för henne:

Last year, I applied to 34 art competitions. I applied to 11 residencies,8 exhibitions/museum submissions,6 fellowships,4 studio programs,3 grants & awards, and2 professional development programs.

I received:1 residency,1 grant, and1 professional development program. I was also informed that I was a finalist for2 residenciesand1 award.

My overall success rate was 3 out of 34, or 1 in 11.3, or 8.8%. I paid $280 in application fees for 9 applications. The most expensive was a residency at $45, followed by a residency and fellowship at $40 each. The lowest fee was $10 (to submit work for review to a museum). Twenty-five applications were free.”

För att ge ett svenskt välkänt exempel har du Liljevalchs Vårsalongen. Via deras statistiksida räknar jag ut att du har ungefär 5 procents chans att din konst väljs ut. Det kan dock hjälpa att se ansökningsavgiften som en form av donation till den institution som arrangerar den jurybedömda utställningen. Vill du att dina pengar ska gå till den verksamhet de bedriver? På det sättet är det enklare att utgå från antagandet att dina verk inte kommer antas – vilket i förlängningen gör negativa besked mindre smärtsamma.

Det finns dock en del saker du kan göra för att öka dina chanser. Fundera över vilka som sitter i juryn, stämmer era intressen överens? Finns ett tema och är din verksamhet relevant? Det är även värt att fundera över institutionens rykte? Behandlar de sina konstnärer väl och är det ett aktningsvärt namn på ditt CV? Är publiken konstintresserad eller en mer allmän och vad kan den ge dig? Och slutligen, kommer det produceras en katalog och därmed tillföra ytterligare en rad på ditt CV?

Det finns en logik i att du fokusera på jurybedömda utställningar. Här krävs sällan ett upparbetat kontaktnät för att dina verk ska ställas ut. Ofta medverkar konstnärer anonymt och har därmed lika stora chanser att bli utvalda. Vilket självklart är en sanning med modifikation eftersom det skulle innebära att en jurymedlem skulle ha lättare att känna igen ett namn än ett bildspråk. Juryn är väl insatt i den svenska konstscenen och kommer att känna igen en hel del konst. Det vore naivt att påstå att detta inte påverkar urvalet. Betydelsen av kontaktnät kan du dessvärre aldrig helt blunda för.


Verk av Candida Höfer, Foto, Musee du Louvre, Paris IX, 2005
©2015 BUS/Candida Höfer, Foto, Musee du Louvre, Paris IX, 2005


Det är enkelt att göra en ansökan. Kanske för enkelt. Du fyller i ett formulär, laddar upp ett par bilder, betalar en avgift och skickar in. Sedan är du färdig och antas något av verken är sannolikheten stor att det redan är färdigställt. Det handlar sällan om en stor arbetsinsats. Men även om det är enkelt, är det inte värt att agera ogenomtänkt. Det hjälper om du har en strategi. Att vara väl organiserad är en bra start. Se till att göra ett grundligt arbete som du kan återanvända. Sätt upp ett dokument där du anger namn på ansökan, ansökningsdatum, utställningsperiod, relaterade utgifter, besked om antagning etc. Det blir ett dokument till för att återanvändas och underhållas.

I den sammanställning som följer har jag valt att enbart ta med utställningar som riktar sig till konstnärer över hela landet (självklart kommer jag ha missat en del). Utöver de rikstäckande utställningarna finns ett stort antal regionala konstsalonger som du kan leta reda på genom enklare internetsökningar. Hittar du inget betyder det säkert att de inte heller är värda att söka. En utställningsarrangör som inte förstår att internetnärvaro är värdefull, brister troligtvis även i sin förmåga att nå ut till en större konstpublik. När du sedan sätter igång så se till att de sammanlagda utgifterna är acceptabla. Söker du allt jag listat kommer du spendera närmare 3000 kronor i anmälnings- och deltagaravgifter. Sedan tillkommer transport- och reskostnader. Det är inte rimligt. Bara så du vet.

Lycka till!

Ida

Skriv ut pdf>>

 

Sammanställning av jurybedömda utställningar

 

KONSTAKADEMIENS UTSTÄLLNINSSTIPENDIUM
Stockholm
Sista ansökningsdatum: 10 februari (2015)
Region: hela Sverige
Frekvens: varje år
Max antal verk: 3
Jury: ej definierat
Anmälningsavgift: 0 kr
Provision: ej definierat
Tidsperiod: obestämd
Besked om intag: 2 maj
Transport: Bekostas av konstnären. Ett katalogbidrag på 30 000 kronor ingår.
OBS: På hemsidan står just nu genomförs en stor översyn av Konstakademiens samtliga stipendier. Resultatet av denna översyn kommer inom kort att redovisas bland annat här men redan nu står det klart att ungdomsstipendier kommer att utlysas i mitten av januari och att utställnings- och övriga stipendier finns tillgängliga för ansökan i slutet av våren 2016 eller strax efter sommaren.”

AKVARELLSALONG
Väsby Konsthall, Upplandsväsby
Sista ansökningsdatum: 5 mars (2014)
Region: hela Sverige
Frekvens: varje år
Max antal verk: 3 (lämnas in som original och ej dokumentation)
Jury: ej definierat
Anmälningsavgift: 200 kr
Provision: 30 procent
Tidsperiod: 15 mars-13 april
Besked om intag: efter 11 mars
Transport: Bekostas av konstnären

MALMÖ FOTOBIENNAL
Malmö
Sista ansökningsdatum: 15 april (2015)
Region: internationellt
Frekvens: vartannat år
Max antal verk: ej definierat
Jury: ej definierat
Anmälningsavgift: ej definierat
Provision: ej definierat
Tidsperiod: 10 dagar under september
Besked om intag: ej definierat
Transport: ej definierat

HÖSTSALONGEN
Fotografiska, Stockholm
Sista ansökningsdatum: 3 maj (2015)
Region: Sverige
Frekvens: varje år
Max antal verk: 6
Jury: Min-Jung Jonsson, Utställningsansvarig Fotografiska
Dragana Vujanovic, Chefsintendent Hasselbladstiftelsen
Tom Böttiger, Konstsamlare
Helene Schmitz, Fotograf
Susanne Grönroos, VD bildbyrån Folio
Cay Bond, Journalist/Trendanalytiker
Göran Segeholm, Huvudlärare i Fotografiska Akademin
Anmälningsavgift: 0 kr
Provision: 50 procent
Tidsperiod: 17 september-22 november
Besked om intag: senast v 24
Transport: Bekostas av konstnären. Dock tilldelas alla antagna fotografier ett produktionsbidrag.

KONST NU
Konsthall Märsta
Sista ansökningsdatum: 15 juni (2015)
Region: hela Sverige
Frekvens: varje år
Max antal verk: 5
Jury: En representant från Sigtuna kulturförening, en representant från en extern offentlig konstinstitution, en extern konstnär.
Anmälningsavgift: 0 kronor (men medlemskap i Sigtuna kulturförening behövs, årsavgift på 125 kronor)
Provision: 0 procent
Tidsperiod: 12 september-14 november
Besked om intag: ej definierat
Transport: Bekostas av konstnären

NORDISK SALONG
Dunkers Kulturhus, Helsingborg
Sista ansökningsdatum: 1 augusti (2014)
Region: Norden
Frekvens: vartannat år
Max antal verk: 5
Jury: Synnöve Rabb, Kirse Junge-Stevnsborg, Bo Nilsson, Magne Furuholmen,
Anmälningsavgift: 350 kr + 150 kr deltagaravgift
Provision: 20 procent
Tidsperiod: 25 oktober-11 januari
Besked om intag: 5 september
Transport: Bekostas av konstnären

JURYBEÖMD SALONG ROMELE KONSTHALL
Skåne
Sista ansökningsdatum: 17 augusti (2015)
Region: Norden
Frekvens: varje år
Max antal verk: 5
Jury: Bland tidigare jurymedlemmar kan nämnas professor Georg Suttner konstnär KRO, f.d. rektor Kungl. Konsthögskolan; Helmer Lång, författare; professor Göran Hermerén KRO-konstnär; Stig-Åke Stålnacke, konstkritiker och författare; professor Gertrud Sandqvist Malmö Konsthögskola, Jan Hemmel regissör och kulturjournalist och konstnär Kåge Klang, ordf. KRO-Syd.
Anmälningsavgift: 295 kr + 700 kr deltagaravgift (bedömningsavgiften är då krediterad)
Provision: 25 procent
Tidsperiod: 3-11 september
Besked om intag: ej definierat
Transport: Bekostas av konstnären

HÖSTSALONG
Edsvik Konsthall, Sollentuna
Sista ansökningsdatum: 30 september (2015)
Region: hela Sverige
Frekvens: varje år
Max antal verk: 3
Jury: tre opartiska jurymedlemmar samt en representant från Edsvik Konsthall (Anders Skarin, Moa Anderson, Olof Bendz).
Anmälningsavgift: 350 kr
Provision: 47 procent
Tidsperiod: 24 oktober-15 november
Besked om intag: 7 oktober
Transport: Bekostas av konstnären

VÅRSALONGEN LILJEVALCHS
Stockholm
Sista ansökningsdatum: 16 oktober (2015)
Region: hela Sverige
Frekvens: varje år
Max antal verk: 5
Jury: Lena Cronqvist, Berit Lindfeldt och Maria Miesenberger
Anmälningsavgift: 300 kr
Provision: 30 procent
Tidsperiod: 12 februari-10 april 2016
Besked om intag: mitten av november
Transport: Bekostas av konstnären

YOUNG NORDIC PHOTOGRAPHER OF THE YEAR
Fotografiska, Stockholm
Sista ansökningsdatum: 1 november (2015)
Region: Norden, under 36 år
Frekvens: varje år
Max antal verk: 15
Jury: Thomas Wågström, fotograf och curator; Sophie Mörner, grundare av Capricious Publishing och Company Gallery i New York; Merja Salo, professor i fotografi vid Helsinki School of Arts; Steffi Schulze, Gallery Manager på Camera Work i Berlin, och Pauline Benthede, Exhibition Manager på Fotografiska.
Anmälningsavgift: 0 kronor (med utställning ingår även stipendiesumma på 10 000 Euro)
Provision: ej definierat
Tidsperiod: sommaren 2016
Besked om intag: ej definierat
Transport: ej definierat

VINTERSALONG
Väsby Konsthall, Upplands Väsby
Sista ansökningsdatum: 12 november (2014)
Region: hela Sverige
Frekvens: varje år
Max antal verk: 3 (lämnas in som original och ej dokumentation)
Jury: ej definierat
Anmälningsavgift: 200 kr
Provision: 30 procent
Tidsperiod: 22 november-14 december
Besked om intag: efter 18 november
Transport: Bekostas av konstnären

MOVING ART PROJECT
Utställningsturné i 10 städer
Sista ansökningsdatum: 30 november (2015)
Region: hela Sverige
Frekvens: helt nytt projekt
Max antal verk: 5
Jury: Karin Mamma Andersson, konstnär, Gunnar Olsson, gallerist, Bo Bergström, författare, Mathias Strömer, senior curator på Riksutställningar, Bea Szenfeld, designer, Suzanne Osten, dramatiker och Parasto Backman, grafisk formgivare
Anmälningsavgift: 200 kr
Provision: 30 procent
Tidsperiod: april – maj 2016
Besked om intag: februari 2016
Transport: Bekostas av konstnären (till och från inlämningsplatsen i Stockholm)

OpenArt
Örebro
Sista ansökningsdatum: 30 november (2014)
Region: internationellt
Frekvens: vartannat år
Max antal verk: 5
Jury: Susanna Hesselberg (konstnär och curator), Kerstin Wagner (konstnär och curator) och Christer Fällman, tidigare chef på Linköpings konsthall och senior konstkonsult.
Anmälningsavgift: 25 Euro
Provision: 40 procent
Tidsperiod: 14 juni-6 september (2015)
Besked om intag: februari
Transport: bekostas av OpenArt, följer MU-avtal