Årgång
Konst i Västernorrland

Konstsupporten

Curriculum Vitae – (the) course of (your) life

Jag håller på att uppdatera mitt konstnärliga CV och ställer mig dessa frågor: - om det ens ska tas upp, under vilken rubrik ska jag skriva att jag blivit inköpt av konstföreningar? Eftersom konstföreningar verkar vara ett skandinaviskt fenomen undrar jag hur detta ska översättas till engelska. - att vara representerad, inkluderar det enbart om mina verk blivit inköpta av en offentlig institution? Vad ingår under begreppet "representerad"? - jag har gjort en del beställningsuppdrag åt privatpersoner. Kan detta tas upp i ett CV och i så fall hur? - jag säljer min konst via några gallerier – var går gränsen till att vara representerad? Och hur formuleras detta bäst på ett CV?

Hej Johanna,

Curriculum Vitae betyder ungefär ”course of life” och varför inte behandla det just så. Det skulle innebära att du listar alla dina konstnärliga meriter – varje utställning, recension, föreläsning, stipendium, beställningsuppdrag, donation etc. Detta dokument är inte menat för den allmänt nyfikna publiken, utan är framför allt till för att påminna dig om den väg du valt att gå och hur du kommit dit du är i dag. Spara det sedan så att det finns tillgängligt för framtida biografier. Den entusiastiska författaren har på så vis bättre odds att få all fakta om dina tidiga karriärsteg rätt! Gör sedan en kopia av dokumentet och döp om det till ”resumé”. Förfina, anpassa och skala ner.


Verk av Mark Dion, An Introduction to the Animal Kingdom
Mark Dion, An Introduction to the Animal Kingdom, 2009


Men låt oss först hantera ditt allomfattande CV. Vilka rubriker kan du använda och i vilken ordning ska de arrangeras? Börja med kontaktuppgifter. Skriv ditt namn, din email- och hemsideadress. Många konstnärer väljer även att nämna var de är verksamma, samt födelseort och födelseår – den som läser ditt CV förstår att du inte haft en omfattande utställningsverksamhet om du enbart är tjugo år gammal. Utbildning och utställningar bör komma överst. Därefter handlar ordningen om din verksamhet som konstnär. Jag kommer att ge dig ett förslag, men självklart ska du exkludera kategorier som inte är relevanta för dig.

Ditt CV ska lista dina verksamheter i omvänd ordning – det vill säga med din senaste aktivitet överst. Undantag gäller för rubriker utan datum, där du istället skriver i alfabetisk ordning. Här följer ett förslag och för enkelhetens skull håller jag mig till engelska rubriker.

- Education:
Skriv året du tog din examen åtföljt av titeln på examen samt lärosäte, stad och land. Om din utbildning fortfarande pågår så ska det stå med och i detta fall överst. Inkludera även dess beräknade examensdatum. Lista inte gymnasieutbildning, även om den är estetiskt.

- Upcoming Exhibitions:
Det här är en väldigt viktig rubrik som många glömmer bort. Den hjälper dig att vara alert och att hålla ditt CV uppdaterat. Har du för tillfället ingen planerad utställning ska rubriken naturligtvis inte stå med.

- Exhibitions:
Det finns många sätt att presentera utställningsverksamhet. Om du är en mindre erfaren konstnär kan du lista alla utställningar under samma rubrik. Färre än fyra separatutställningar och det kan vara värt att inte separera. I detta fall markerar du om de är ”Solo Exhibition” eller ”Two-Person Exhibition”. Du väljer själv hur detta ska framgå, men var konsekvent. Om utställningen du listar är en jurybedömd utställning kan du även namnge juryn eller curatorn. Den generella ordningen är med andra ord: år, titel, plats, stad, land. Du kan även göra ytterligare ett tillägg om utställningen åtföljdes av en katalog. Är du en mer erfaren konstnär bör du dela upp rubriken i ”Solo Exhibitions” och ”Group Exhibitions”.

- Solo Exhibitions:
Här kan du även lista utställningar där du och ytterligare en konstnär varit de enda utställarna (Two-Person Exhibition). Ibland sträcker sig konstnärer till att inkludera även de med tre utställare (Three-Person Exhibition).

- Group Exhibitions:
Är du videokonstnär eller performancekonstnär kan du göra ett tillägg i rubriken på följande sätt: ”Group Exhibitions/Screenings/Performances”. Är till exempel performanceverksamheten omfattande kan du med fördel göra den till en egen rubrik.

- Awards, Grants, Fellowships, Residencies:
Börja som vanligt med år och namn. Om någonting inte är uppenbart så gör ett tillägg i form av kort beskrivning. Här kan vara värt att notera att just Residencies är mycket betydelsefulla i USA. I Sverige däremot har de inte alls haft samma genomslag. Har du någon gång fått en betald ateljévistelse så kan en sådan listas som ett Residency. Ha detta i åtanke, framför allt om du riktar dig till en internationell publik.

- Public Commissions:
Här kan du även nämna om du gått vidare från allmän intresseanmälan till skissuppdrag (även om slutliga uppdraget uteblev). Undvik dock för många av dessa eftersom det kan indikera vissa konstnärliga brister. På engelska kan detta exempelvis beskrivas som ”Shortlisted for …”.

- Bibliography:
Det är här du tar upp allt som skrivits om ditt konstnärskap. Det kan handla om recensioner, intervjuer, reportage, essäer, utställningskataloger och böcker. Inkludera även de fall där enbart dokumentationer av dina konstverk publicerats. Börja med namnet på den som skrivit artikeln åtföljt av titeln på artikeln inom citattecken. Sedan följer namnet på tidskriften i kursiv stil och slutligen datum den publicerats. Är det en nättidskrift så gör gärna titeln till en länk.

- Published Writings:
Om du som konstnär skriver mycket ska du göra det till en egen rubrik i ditt CV. Nämn även egenpublicerade böcker om allmänheten kan få tag på dem via exempelvis Adlibris.

- Lectures and Workshops:
Här följer exempel på vad som kan ingå i denna kategori. Ändra rubriken beroende på dina aktiviteter: Visiting Artist Lecture, Presentation, Panel Discussion, Critique, External Advisor, Seminar, Opponent, Jury Member.

- Collections:
Om ditt verk är del av en samling – vare sig den är privat, offentlig eller institutionell – ska detta inkluderas i ditt CV. Skriv namnet på samlingen, samt stad och land. Att din konst köpts in av en konstförening ska naturligtvis noteras. Du undrar hur du ska formulera detta på engelska och begreppet ”Art Association” är jämförbart. När vi kommer till privata samlingar ska det vara en stor samlare som gjort sig ett namn och inte din fasters samling släktmålningar. Samma sak gäller om du gjort ett beställningsuppdrag. Detta är dock min åsikt och det finns naturligtvis andra sätt att se på det. Ha dock i åtanke att vissa privata samlare vill vara anonyma. Du gör bäst i att höra dig för innan du omnämner dem. Denna kategori skiljer sig från övriga eftersom du här skriver i alfabetisk ordning och inte efter utförandedatum.

- Curatorial Projects:
Har du arrangerat en del utställningar kan detta vara väsentligt att ta upp i ditt CV.

- Related Activities:
Om du har färre än tre erfarenheter under en rubrik ska du istället lista dem här. Det kan handla om föreläsningar, konstnärliga assistentjobb eller exempelvis skissuppdrag.

- Represented:
Här ska du enbart nämna ett galleri som listar dig som ”Represented Artist”. Somliga gallerier har även kategorin ”Exhibited Artists” och om du enbart finns med här så räknas det inte som att galleriet representerar dig. I de fall gallerier inte publikt omnämner sina konstnärer är jag mer osäker. Jag har kontaktat Jenny Forsell som är kontaktperson för Maria Bonnier Dahlins Stiftelse och även intendent för Bonniergruppens Konstsamling. Angående din undran skriver hon att ”representation av galleri är ett samarbete och nämns i det fall man som köpare kan vända sig till just detta galleri med förfrågningar”. Mitt svar angående representation är dock långt ifrån tydligt. Jag ska därför klippa ut den delen av din fråga och behandla den mer djupgående framöver.


Bild på CV


Nu har du skrivit ditt allomfattande CV och det är dags att banta ner, förfina och skapa din resumé. Börja med att bort de utställningar som är mindre betydelsefulla och lägg till ett ”Selected” i exempelvis rubriken ”Group Exhibitions”. I slutändan handlar det om att presentera en tydlig, avskalad och ärlig resumé. Den ska ge en professionell bild av ditt konstnärskap som visar engagemang för konstvärlden. En utställningsjury eller curator tittar ofta efter en blandning av kvaliteter och det gäller att visa upp ett aktivt konstnärskap. Detta kan ofta vara till nackdel om du exempelvis skaffar familj och inte har möjlighet till att arbeta lika intensivt. Det kan vara bra att ha detta i åtanke och att under denna period se till att i alla fall ha deltagit i en mindre samlingsutställning. Världen är hård och ser inte med blida ögon på vad som kan uppfattas som lathet.

Du ska presentera din resumé så att den överträffar verkligheten – men självklart utan att ljuga. Råder det brist på storslagna utställningar kan mängden obetydligare händelser ge den positiva bilden av ett aktivt konstnärskap. Men var försiktig. Viss utställningsverksamhet bör rätt snart exkluderas:

I do look at people’s CVs. If they’ve been showing for seven years and they’re not smart enough to get that café or restaurant show off there, then there’s probably some sort of issue. No filter.” Leigh Conner, Conner Contemporary Art, Washington DC. (Art/Work, Bhandari &Melber, 2009)

Så, det var bra. Även fast skrivandet tog lite längre tid än jag planerat har jag nu inte enbart svar på din fråga, utan även en egen uppstädad och kompletterad resumé. Jag undrar ibland om jag själv faktiskt blir en bättre konstnär av att driva den här supporttjänsten …

Lycka till,

Ida

Skriv ut pdf>>