Konstsupporten

Publika gestaltningar
– hur fungerar det?

Det finns möjlighet att söka skissuppdrag emellanåt med nästan alltid ska man ha erfarenhet av tidigare utsmyckningar. Var ska man börja och finns det påbyggnadskurser för hur man bär sig åt?

Hej Johan,

Det är sant som du skriver att det svåra och tillika frustrerande är att lirka in foten i dörrspringan. Sedan gäller det att undvika att den inte slår igen. Fast nog är det så att efterfrågan på tidigare erfarenhet inte enbart gäller skissuppdrag och publika gestaltningar. Det gäller de flesta arbetsutlysningar – kafébiträden likväl som chefspositioner. I ditt fall kan vi ju försöka komma med en lösning. Lite krasst skulle jag säga att det du behöver är fotokunskaper. Sedan behöver du ett intressant projekt som gör sig bra i det offentliga rummet – det kan vara i en park, längs med ett promenadstråk, på en reklampelare eller i ett köpcentra. Haka inte upp dig på tankar kring långvarighet. I det här fallet handlar det främst om att dokumentera projektet. Därför kan det vara en fördel att låta detta ”quick-and-dirty-tänk” vara en grundpelare för hela idén. Innan du skrider till verket kan det vara värt att skissa, anteckna, samt göra research kring området. Tänk dig att du gör ett skissuppdrag och att alla komponenter ska ingå. Observera att det projekt som jag här skriver om inte är det du ska ansöka om att göra. Nej, det här är det projekt som ska visa på dina erfarenheter av att arbeta i det publika rummet. Dra gärna ihop fler konstnärer som gör liknande aktioner under samma tidsram. Sätt ett namn på hela aktionen och helt plötsligt har du skapat en kontext och en ökad trovärdighet. Det gäller så klart att denna typ av verksamhet passar ditt sätt att jobba. Och det här är i högsta grad en form av nödlösning.

Stöter du på en intresseanmälan för en publik gestaltning som passar det sätt du arbetar på så ska ditt jobb först och främst handla om att skapa en bra presentation. Allting är tänjbart och det institutionellt fria tillvägagångssätt jag nämnt ovan kan mycket väl räcka för att visa på tidigare erfarenhet. När det kommer till dessa utlysningar handlar det om att skapa snyggt paketerade förslag som visar på genomförbarhet, nytänkande och relevans i förhållande till ditt konstnärskap. Självklart har konstnärer som kan visa på en rad genomförda publika projekt en stor fördel och att ansöka om de riktigt stora uppdragen kommer med största sannolikhet leda till avslag och besvikelse.


Verk av Christian Boltanski, The missing house 2008
©2014 BUS/Christian Boltanski, The missing house 2008


Eftersom Konstsupporten är förankrad i Västernorrland passar det att ta in en kommentar från någon som utfört offentlig utsmyckning här. Katarina Löfström är konstnären bakom ”Passage”, stentrappan som stiger upp ur Bönhamns vatten. I hjärtat av Höga Kusten – världsarvet med en landhöjning på 8 mm per år – har hon skapat ett verk bestående av fem trappsteg där höjden på varje steg motsvarar tidsaspekten av en generation. I relation till din fråga menar Katarina Löfström att du visst kan söka skissuppdrag för publika gestaltningar även om du saknar tidigare erfarenhet:

Det står i nästan vartenda prospekt att man kan skicka med dokumentation på egna verk om man inte har dokumentation på redan uppförda gestaltningar. Jag skulle råda personen att regelbundet googla orden ”konstnärligt gestaltningsuppdrag”, ”konstnärlig utsmyckning”, ”tävling”, ”skisstävling” etc. Detta brukar ge matnyttiga länkar. Man kan även gå med i någon konstnärsorganisation som t ex KRO som brukar skicka ut info om tävlingar av detta slag. Många landsting och kommuner använder sig av Visma TendSign (ett upphandlingsverktyg på nätet) för att utlysa sina uppdrag”.

Hur Katarina Löfström går tillväga då hon utför publika gestaltningar varierar: ”I vissa fall har jag blivit kontaktad direkt av uppdragsgivare, men ofta söker jag själv och kommer ibland vidare till skiss och om jag har tur till uppdrag. Vad gäller Bönhamn blev jag tipsad av en konstnärskollega om att Landstinget Västernorrland utlyste en tävling”.

Så nu följer jag hennes direktiv och via Visma TendSign får jag genast reda på att Torshälla skulpturpark skapat en utlysning gällande skissuppdrag av nytt konstverk. Efter genomgång av inlämnade intresseanmälningar kommer tre konstnärer erbjudas skissuppdrag. Utlysningen är öppen för yrkesverksamma konstnärer och du ska visserligen referera till tidigare arbeten, men inga krav på att dessa ska vara publika gestaltningar anges. Så Johan, nu gäller det bara att ligga i. Sista datum för intresseanmälan är 8 januari.

Vad är det dessa uppdragsgivare letar efter? I samtalet med Katarina Löfström får jag veta att Mats de Vahl, Konstkonsulent i Västernorrland, var kommissionär för ”Passage”. Han ger detta till svar:

Det första man ska ha i ögonvrån är vilka uppdrag/tävlingar eller liknande som är utlysta och när man skall kontakta arrangören. Då man fått syn på aktuella uppdrag läser man noga vad som förväntas och utifrån det så skickar man in en intresseanmälan om det är en sån som efterfrågas. Ofta får man frågan hur jag som konstnär tänker förhålla mig till uppdraget/platsen? Ska du beskriva vad du vill göra i text så bör du vara ärlig och inte använda för ytliga generella basord utan gärna med en personlig vinkling utifrån uppdragsbeskrivning.  Som konstnär skall du tänka på att ha ett relevant bildmaterial på tidigare arbeten och/eller skisser, foton och målningar som du gör till utställningar. Vänta med att skissa på ”uppgiften” konkret tills det efterfrågas med ett skissuppdrag. Om man skall synas i bruset med många ansökningar så skall du tänka på att vara tydlig och ha ett sammanhållet material”.

Du undrar om det finns kurser som ökar dina chanser. Jag har letat och eftersom jag inte vet var du bor skulle det ultimata vara att finna en distanskurs på halvfart. Men vi har inte lyxen att välja och vraka. Konstfack i Stockholm håller en kurs på 30 poäng som heter ”Going Public XL – om konst, konsthantverk och design i offentligheten”. Efter kursens slut ska deltagaren bland annat kunna utforma ett förslag till ett offentligt verk med hög konstnärlig nivå. Det låter som att det skulle passa dig. Studietakten är 50 % och undervisning sker i form av föreläsningar, workshops, seminarier och studiebesök. Du behöver med andra ord vara bosatt i Stockholmsområdet. Därtill måste du ha en konstnärlig kandidatexamen eller motsvarande kunskaper. Utöver detta krävs ett CV som styrker konstnärlig yrkesverksamhet. Sedan håller HDK i Göteborg en kurs som heter ”Konstnärlig gestaltning av det offentliga rummet”. Den är på 15 poäng och eftersom den är på heltid måste du vara bosatt i Göteborgsområdet. Kursbeskrivningen låter dock passande: ”Tillsammans med en erfaren projektledare utvecklar du ditt konstnärskap för att kunna utföra offentliga uppdrag. Kursen innehåller föreläsningar, seminarier och studiebesök på temat offentliga rum”. Liksom föregående kurs krävs 180 högskolepoäng från konst- eller designhögskola eller att du kan bestyrka att du är yrkesverksam konsthantverkare/konstnär.

Genom Lars Ahlström, konstintendent på Örnsköldsviks museum och konsthall, får jag höra att det även finns specialkurser i konstnärliga utsmyckningar anordnade av Arbetsförmedlingen Kultur och Media. För att söka deras kurser måste du vara ansluten till deras nätverk. Då får du även utbildningen betald. För att anslutas måste du ha fullgjort en högre konstnärlig utbildning eller övrig utbildning som godkänns enligt Arbetsförmedlingens bedömning. Utöver detta ska du som konstnär under de senaste fem åren ha uppfyllt ett flertal av nedanstående kriterier:

- erhållit statligt, kommunalt, landstingskommunalt, eller annat enskilt konstnärsstipendium
- erhållit uppdrag om offentlig utsmyckning
- deltagit i utställning på konstmuseum, konsthall, etablerat galleri eller inköpts av offentligt museum, Statens konstråd, annan offentlig institution
- på annat sätt påvisat att den sökande är etablerad på den konstnärliga kulturarbetsmarknaden.

Som en del av nätverket kan du sedan delta i portfolievisningar där du visar ditt arbete för potentiella inköpare, både offentliga och privata. Som en del av AF-Kultur och Media finns även Bildbanken, en mötesplats för uppdragsgivare och kreatörer. I bildbanken presenterar yrkesgrupper inom bild- och formområdena sina arbeten. Observera att du inte behöver vara arbetssökande för att vara en del av detta.

Så, nu kommer jag till slutet och jag inser att rådet jag gav dig i första stycket är rätt löjligt. Varför ska du anstränga dig med denna form av publika aktioner som med största sannolikhet är dig helt främmande. Läs istället mellan raderna i utlysningarna och inse att du visst är kvalificerad att göra en intresseanmälan. Så varför väljer jag inte att radera textstycket? Det är en sådan där ”darling” som jag inte kan döda. Sedan tycker jag att den fyller en viss funktion vad gäller att tänka utanför ramarna. Så ansträng dig, men gör inte saker i onödan. Vilket i ärlighetens namn är enklare sagt än gjort.

Lycka till,

Ida