VOLYM
  

Krokus - kultur som friskfaktor på arbetsplatser Sidan uppdaterades: 2006-06-13

Under tolv veckor, med början i september, kommer anställda vid fyra stora arbetsplatser i Sundsvall att få möjlighet till en kulturupplevelse på sin arbetsplats.
Detta som ett led i att främja arbetsglädje, folkhälsa och produktivitet.


Bakgrunden är projektet Krokus, som drivs (sedan ?) av Landstinget och syftar till att genom ett ökat deltagande i kulturlivet via arbetsplatserna, främja arbetsglädje, folkhälsa och produktivitet.

Landstinget vill med sitt nya (?) kulturpolitiska program öka delaktighet och tillgänglighet till kvalificerade kulturupplevelser.

De arbetsplatser som ingår i pilotprojektet under hösten 2006 är
IKEA, Skandia, SCA Ortviken
samt Bolagsverket.

Krokus kommer att utvärderas av professor Töres Theorell, IPM (Institutet för psykosocial Medicin, ett statligt forskningsinstitut under Socialdepartementet. Institutet arbetar huvudsakligen med förebyggande av ohälsa. Reds anm).

Statens Kulturråd, (Kultur i Arbetslivet), har beviljat 300 000 kr till höstens pilotprojekt, som tillsammans med de 500 000 kr som tidigare beviljats (?) utgör finansieringen.

Landstinget via Regional Utveckling finansierar professor Töres Theorells utvärdering med 350 000 kr.

Syftet med höstens pilotprojekt är att testa design och organisation för Krokus 2-åriga huvudstudie som är planerad.

Finns ytterligare frågor, kontakta:
Stina Näslund, projektledare Krokus
tfn: 0620- 197 37 mobil: 070-578 40 42

Volymredaktörens frågetecken (?) i texten hoppas vi kunna räta
ut med tiden.Hittills känner redaktionen endast till
ett konstevenemang i projektet:
Carina Kågströms KonstBingo
, som du kan se här>>

Vill du läsa om andra liknande försök, gå in på folkhälsoinstitutets websida
www.fhi.se  Gå sedan vidare till något som heter Kultur för hälsa.