upp_pil  
volym
 
 

 
   

 

Workshop samtidskonst
för i huvudsak ungdomar mellan 16 och 20 år
14-18 juni på Ålsta folkhögskola

Inbjudan riktar sig i första hand till ungdomar som på
något sätt varit i kontakt med och är intresserade av
att uttrycka sig med hjälp av konst.
Du kan gå eller gått ut estetiska programmet på
gymnasiet eller provat och jobbat en del själv eller
när du läser detta, tänka ”det är mig det handlar om”

Tema för veckan är
idé tid och plats
Vad händer om vi arbetar med konst på riktigt
Om vi blir sedda och hörda.
Om vi lyssnar på djupet till vad ungdomar har att uttrycka
och hjälper dem att framföra det, i en form som kan
beröra.

Jag som har hand om den här veckan är Lisa W Carlson,
som just nu arbetar som konstkonsulent i Västernorrland.
Jag är konstnär och har undervisat på Ålsta som gästlärare
i textiltryck sedan 1985. I mitt arbete som konstkonsulent
ingår att låta ungdomar möta samtidskonsten .
Workshopledare är konstnärerna Annie Ahl och Roland
Persson.
Jag har bett dem presentera sig själva.

Jag heter Annie Ahl
och har arbetat som Konstnär i snart 20 år. Om jag skulle försöka
besvara en tänkt fråga om varför jag valt att bli konstnär skulle
svaret nu bli ett helt annat än det svar jag skulle ha gett då jag
i unga år gick på Konstskolan i Gävle. Idag skulle jag säga att
det grundar sig på ett intresse för tillvarons själ och ett intresse
för människan. Konst är för mig ett kompletterande forum till
samhällets ekonomiska och politiska strukturer. De ständigt
återkommande frågeställningarna: Vem är jag i förhållande till
andra. Vad är det att vara människa o.s.v.

Mitt arbete rör sig kring ämnen av det existentiella, företeelser
och iakttagelser. Att utforska material och språk i en process
där uppgiften likaväl ligger i att skapa ett uttryck som att kunna
läsa det. Jag har sällan en fast föreställning om exakt vad jag vill
åstadkomma, utan ser mitt arbete som ett nära umgänge med
olika material, där det är viktigt att finna en samarbetsform (mitt
språk respektive materialets) för att åstadkomma ett förmedlande
av en upplevelse.

Jag har sedan många år undervisat i en rad sammanhang i alla
åldersgrupper. I min roll som lärare ser jag det som min uppgift att
kunna presentera en bredd i ämnet för att hjälpa eleven att finna
sitt arbetssätt i enlighet med sin personlighet. Och uppmanar till att
”våga välja det som vill bli”. Att inte låsa sig fast vid en föreställning
om ett slutresultat som försvårar och inskränker utforskandet. Jag
uppmanar eleven till att själv våga stå för sina egna beslut och
undviker att svara på frågan - Får det se ut så här? (Det väljer du
själv).

Jag heter Roland Persson
och jag är framförallt Skulptör. Jag har en förkärlek för
installationer med olika tekniker samt foton, ljud mm.
Har ställt ut på många gallerier och konsthallar, nationellt och
internationellt.
På senare tid ofta i det offentliga rummet, som offentlig
utsmyckning eller som tillfälliga experiment.
Min strategi är att gjuta av saker, ta ett avtryck, förvandla objekt,
husväggar, skolgårdar mm till något annat.
Jag lurar ofta medvetandet och den förutfattade meningen om
vad verkligheten borde se ut som. Känslan av att man bevittnar något
som hänt, som när man ser ett fotografi, kan uppstå.

Det är alltid innehållet i ett konstverk som är det viktiga. I de flesta
av mina konstverk ställer jag frågor, svåra eller omöjliga att besvara.
Jag har erfarenhet av olika tvådimensionella tekniker, som grafik,
måleri, foto. Tredimensionellt arbetar jag i trä, lera, metall men
framför allt med gjutning av de flesta material och tekniker.

Ett exempel är installationen ”Älskar, älskar inte”.
Den består av 15 000 avgjutna prästkragar i silikon. De ligger utslängda
på golvet. En slags skrikande fråga och vädjan om att överlämna
kanske den viktigaste frågan i våra liv, om man är älskad eller inte,
till slumpen.
Den är gjord på Haninge kulturhus -02 och Gävle konstcentrum -04

Ett annat offentligt verk är ”Triptyk”. Den finns på
Trädgårdsstadsskolan i Tullinge, Stockholm. Den består av en
avgjuten trampolin i blänkande krom, nästan som en hägring. Det
ligger stora vattenringar i plattsättningen, som om någon hoppat
ner i backen eller att hela gården blivit vatten. Det tredje objektet
är en 1,3 m hög, som består av bronshandukar. De är målade så nära
verkligheten som möjligt. En slags historia som berättas utan mening.
Samtidigt som det är ett försök att vara våldsam och humoristisk.
Ett sätt att inte ge givna svar, utan man får ta ställning själv.

Det jag är pedagogiskt bra på och intresserad av att ge till unga
människor är att våga ge sig ut på frågor som man inte vet svaren
på och skapa stämning och förutsättningar för att detta, på ett
personligt plan, skall kunna ske.
Det viktiga i konstnärligt skapande är att våga vara personlig och
att se att det man gör, kommunicerar

Ålsta är en folkhögskola med en konst och designlinje.
Skolan ligger i Fränsta i Ljungans dalgång. Skolans lokaler är utformade
för att passa undervisning i konstämnen. Mer info om skolan finns på
www.alsta.fhsk.se
Workshopen kommer att ha tillgång till skulpturateljén, grafiken,
biblioteket, dator och skrivare, en buss för utflykter och så
skolans omgivningar förstås. Det material som behövs för
workshopen kommer att finnas på skolan.

Vi bor på något av skolans elevhem och äter frukost,
lunch, middag och kvällsfika i matsalen.
Kostnaden för veckan är 400 kronor och då ingår mat,
boende och material
Vi som bjuder in, är konstkonsulenten i Västernorrland i
samarbete med konstkonsulenten i Gävleborg

Anmälan senast 26 maj

Frågor och anmälan tar vi hand om.

Konstkonsulenten i Västernorrland Lisa W Carlson
epost lisa.w.carlson@ylm.se
tel 0611-88687, 070-2191750

Konskonsulenten i Gävleborg Jöran Österman
epost joran.osterman@privat.utfors.se
tel 070-6353336


I samarbete med Ålsta folkhögskola