Samtal om framtiden för
Nätterlunds donation
Seminarium på Möjligheternas hus i Bjästa

Den 7 oktober samlades ett 30-tal intressenter kring stiftelsen Sigrid, Johan och Jonas Nätterlunds för ett seminarium om den stora konstdonationens framtid. Man höll till i industrihotellet Möjligheternas hus i Bjästa, en fd snickerifabrik som numera huserar ett flertal företag. Det var också en liten vink om att stiftelsen i framtiden behöver ett eget hus eller en central plats i donationens område, alltså gamla Nätra-Sidensjö församlingar. Just ett fysisk konstcentrum blev också det främsta önskemålet under kvällens diskussioner.Thomas Lundh från Färgfabriken argumenterade ivrigt
för konstens framtida betydelse


Som gästföreläsare hade man bjudit in Thomas Lundh från Färgfabriken i Stockholm, ett utvecklingscentrum för konst och arkitektur som numera också har en filial i Östersund. Han var noga med att berömma landskapet och miljön i Nätradalen och tyckte att alla här verkligen ska vara stolta över de möjligheter som den Nätterlundska donationen innebär. Thomas Lundh redovisade några projekt som Färgfabriken genomfört och som ofta haft långsiktighet och hållbar kvalitativ utveckling som ledstjärnor. Exempelvis Stockholm at Large, då man lade ut en jättestor karta över Stockholm på Färgfabrikens golv och bjöd in politiker, byggherrar, arkitekter och allmänhet för samtal och visioner om Stockholms framtid. Lundh menade att det var viktigt att sammanföra konst och näringsliv, och att det numera internationellt har blivit alltmer betydelsefullt att föra in konstnärliga rum och forum när man planerar nya industriella centra. Den konstnärliga visionen har blivit en motor för ett nytt sätt att tänka inom samhällsplanering, inte minst vad gäller miljö och hållbar utveckling.
Han nämnde även utvecklingscentrat Vandalorum i Småland, där ett citat av möbelgurun Sven Lundh lyfter fram estetikens långsiktiga betydelse: ”Det ska tåla ögats slitage.”

Sedan följde grupparbeten där deltagarna fick i uppgift att kläcka nya idéer och förslag kring donationens framtid. Det visade sig att det finns en mängd saker att ta itu med för att lyfta konstområdet Nätra-Sidensjö till den internationella sevärdhet som det har alla förutsättningar för. Alla var eniga om att det behövs ett fysiskt centrum för stiftelsen, om det nu är ett nybygge eller ett befintligt hus, någon föreslog till exempel gamla båtbyggeriet Börjessons fastighet som en möjlighet. En bättre marknadsföring önskades, med mera professionella strategier som paketerbjudanden och hopkopplingar med andra unika naturupplevelser i området. Att det till Nätradalen tillkommit ytterligare en donation med ungefär samma format och dignitet, om historia och hembygd, gör att en samverkan mellan båda ännu mer förstärker möjligheterna. Det är också viktigt att lansera Nätterlunds konstdonation internationellt, som i utländska media. Mera internationella kontakter skulle öka intresset för området, de konstnärliga frågorna kunde utvecklas genom inbjudan av någon utländsk curator. Även utländska konstnärer bör tillfrågas att utföra verk. Thomas Lundh underströk vikten av att öka statusen för donationen, genom att exempelvis bjuda in viktiga konstpersoner från andra delar av landet till invigningar av nya verk. För att öka kontaktnätet utåt borde man också till arbetsgruppen ta in kompetenser utanför regionen. Man kunde ordna workshops med elever från konsthögskolan i Umeå, för att få nya spännande idéer på vad som kan göras. Jörgen Nilsson föreslog att man inrättar ett arbetsstipendium för en konstnär, med boende och arbete i området.


Till seminariet hade stiftelsen låtit skapa ett förslag på ett graffitiutformat vägmärke, ett slags stopptecken eller blickfång för E4 vid Bjästa. Utförd i full skala och i betongmaterial skulle den kunna bli 8 meter bred och 24 meter hög! Den konstnärliga formgivningen kunde kontinuerligt förändras, för att visa på spännvidden och utvecklingen av Nätterlunds konstdonation. Alla intresserade kan komma med synpunkter på förslaget. Men vad ska för övrigt detta alltmer konstminerade landskap heta? Konstriket Nätradalen, Nätterlunds konstlandskap, eller något annat? Ulla Tällström, som leder arbetsgruppen i stiftelsen, samlade till sist på sig alla synpunkter och förslag som kom fram under dagen. Nu får man bara hoppas på att mycket av detta också blir en realitet så småningom. Helt klart är att Nätradalen, Örnsköldsviks kommun och hela regionen bär på en guldklimp i den Nätterlundska fonden. Men är man nu inställd på att släppa den för världen? Kommunens minst sagt anspråksfulla slogan, Världsklass 2015 förpliktigar.

En bra sak på vägen är den nya och förbättrade hemsidan: http://www.natterlundsminnesfond.se/

 


...Förslag till vägmärke vid E4

 

Text och foto: Jan K Persson