VOLYM
  

Samtal i köket om relationell estetik

Happening
Avantgardistiska upptåg
Live art
Community Bared art
Performance
Aktioner
Situationskonst
Street Art
Aktivism
Sociala skulpturer
Aktiva medskapare
Relationell konst


Den 3 maj hölls det fjärde samtalet på ÖKKV, där ett stort grepp togs om hela den flora av konstnärliga uttryck som lämnat det privata rummet och ställt sig på gatan eller ute i samhället. Lisa W Carlson och Rebecka Wigh gjorde små korta nedslag i den myllrande och händelserika utveckling som följt efter dadaismens intåg för 100 år sedan. Det handlar om konst alltifrån önskan att expandera konstbegreppet till politiska dimensioner till konst som velat slita av sig den blytunga kappan från traditionen och visa sin nakenhet, ofta i ordagrann betydelse. Carlson & Wigh plockade fram några viktiga namn på vägen och visade bilder i dess anknytning. Fluxus-rörelsen på 60-talet som förebådade konceptkonsten, Yoko Ono med sina frigörelseaktioner för kropp-psyke, Chris Burden, berömd för skottet som avlossades mot honom och som träffade oavsiktligt, Teching Hsieh som var sammanlänkad med en kvinna under ett helt år och som satt lika länge i isoleringscell. Listan skulle för övrigt kunna göras lång på konstnärer som under förra seklet lät utsätta sig och sin kropp på gränsen av vad människan kan klara av. Man gjorde det som demonstration mot teknologiseringen och instrumentaliseringen i det moderna samhället, som desperata rop om att människan består av blod, kött och tårar.

Samtalet fördes också in på mer eller mindre kontroversiella konstprojekt på närmare håll, som Anita Wohlens ”Konstpassage” 1996 vilket gav orsak till ramaskri i lokalpressen. Utställning för kor och uppsopat damm som konstverk! Lisa W Carlsson berättade om sitt människa - vattenprojekt samma år, då hon under en vecka simmade fram och åter över kanalen i Härnösand till sitt jobb och ville visa på vattnets närvaro och möjligheter med våra liv. ”Konstpassage” fick för övrigt en fortsättning 1999 då Carina Kågström sålde egen inplastad konst på Hemköp i Härnösand, och då Gunilla Gustafsson startade olika byaktiviteter i Liden. Ett uppmärksammat namn, eller logotype rättare sagt, på senare tid är Akay. ”Gör staden till din lekplats - vem hindrar dig?” Få kan ha undgått Akays berömda pyttelilla stuga och stugtomt mitt i Stockholms storstad.

På slutet av kvällen berördes något om vad som egentligen är relationell konst och estetik. Att det rör sig om projekt som vill utvidga gränserna och avdramatisera konstbegreppet står klart. Men handlar det som vanligt om kejsarens nya kläder? Symtomatiskt för längtan efter klarhet i en begreppsförvirrad tid ger Paletten ut sitt senaste textspäckade nummer med rubriken ”Vad är konst?” Kan rekommenderas för den som vill kolla läget just nu. En annan sak som står klart är att begrepp som relationell konst gett så stort upphov till en mängd utomkonstnärliga teoretiska resonemang att det i förlängningen omedelbart skapat behov för många att söka sig tillbaks till någon sorts inomkonstnärlig utgångspunkt. Vad vill konsten, vad har den att erbjuda innerst inne?

Text: Jan K Persson