VOLYM
 
Unikt KKV-samarbete
inför utställning i Mjällom i sommar

De två KKV-verkstäderna i Örnsköldsvik och Härnösand har båda runt 25 år på nacken. De har också blivit de två knutpunkterna för norr och söder på länskartan, där var och en odlat i stort sett sitt eget revir på hemmaplan. Huvudinriktningen har också skilt sig markant, med grafiken på ÖKKV och de textila teknikerna i Härnösand. Det är kanske den skillnaden som gjort att man inte gått samman tidigare i något enskilt projekt, förutom avståndet och förvisso även en slags självfixering, att man jobbar i första hand för sitt eget hus. Men nu har det hänt, och därtill ungefär mitt på hållet mellan de båda, på neutral mark.


Kulturfabriken mitt i Mjälloms samhälle

Under hela juli månad visar verkstäderna upp sig med sammanlagt 17 konstnärer i en utställning i Mjällom, Nordingrå med namnet ”Hållplats Mjällom”. Den stora gamla skofabriken mitt i samhället har rustats upp av byaföreningen och i den nedre delen omgjorts till museum för industrihistorien i Mjällom. Huset som invigdes i maj har namnet ”Kulturfabriken Höga Kusten”. Det övre planet med en yta på runt 250 m2 hade man däremot inte gjort något åt, och några KKV-spanare såg i våras där en bra möjlighet. Det visade sig inte vara några problem för byaföreningen att fritt låna ut en lokal för utställning, under förutsättning att konstnärerna själv fixade ommålningen av de gula väggarna. Så under ett par dagar i mitten av maj belägrades lokalen med sjutton konstnärer och lika många hinkar vit färg, penslar och rollar, på ett ungefär. Lokalen blev ommålad i stort sett under en dag. Grundtanken var i högsta grad kollektiv, att alla som ville vara med i utställningen också skulle bidra med förarbetet. I förlängningen blev det ju också ett kontaktskapande möte, där det var flera som träffade varandra över gränserna för första gången.


Före...


...och efter.

Utställningen i juli kommer att omfatta tio konstnärer från Härnösands KKV och sju från Örnsköldsvik. Flera av deltagarna bor i Kramfors kommun, så geografiskt täcker utställningen in en stor del av länet. Dessutom har länets konstkonsulent Lisa W Carlson planer på att i direkt anslutning till utställningen skapa ett öppet informationsrum med karta och vägar till alla yrkesverksamma konstnärer i länet, där dessa också kortfattat kan presentera sig i bild och text.


Unikt ögonblick

Mjällom ligger ovanligt bra till när det gäller kommunikationer i Nordingråtrakten, då regelbunden busstrafik passerar samt med direkt båtförbindelse från Mjällomslandet till Ulvön, en plats som också invaderas av konst i juli. I sommar kommer också för andra året i följd ”sommarbussen i Nordingrå” att vara i trafik med bland annat fyra turer per dag förbi Mjällom. Namnet på utställningen ”Hållplats Mjällom” har bland annat sin utgångspunkt just i tillgängligheten att ta sig till orten från olika håll.

Vernissage blir det lördag 1 juli.

Text och bild: Jan K Persson