VOLYM
 
Länets KKV besöker Göteborgs KKV


I en mäktig gammal industribyggnad på Majorna ligger KKV Göteborg.Foto: A-K Källström

I samband med den återkommande ”Kulturnatta” i Göteborg var representanter från KKV Härnösand och Örnsköldsviks KKV den 5-6 oktober inbjudna till KKV Göteborg, för en träff och en liten utställning. Sedan en av styrelsemedlemmarna i Göteborg, Camilla Lengstrand, i somras besökte Hållplats Mjällom och där träffade Ann-Kristin Källström kom idén upp om ett möjligt samarbete. Källström som är medlem i Härnösand och Jan K Persson, medlem i bägge verkstäderna, åkte ned till verkstan i Göteborg för ett möte. Med sig i bagaget hade de information om våra verkstäder samt en liten utställning med ett dussin medlemmars prov på vad som görs häruppe.


Grafiker Birgitta Lorentzon berättar om sitt arbete för Camilla Lengstrand och Jan K Persson.
Foto: A-K Källström

Dr träffade de en handfull Göteborgskonstnärer som visade sig vara mycket intresserade av ett framtida utbyte. Ett förslag som man tyckte kunde undersökas var att var sin grupp konstnärer från bägge hållen besöker varandras verkstäder för en veckas workshop i tekniker som man inte har på sina hemmaplaner. Som exempel framhölls gjutning av brons och glas i Göteborg och papperstillverkning och boktryck i Härnösand och Ö-vik. Öppna föreläsningar och utställningar på bägge håll skulle innefattas i utbytet, som i tiden skulle förläggas till nästa sommarhalvår.


Ann-Kristin Källström och Camilla Lengstrand vid utställningen från norr.
Foto: Jan K Persson

Diskussionerna vid Kulturnatta kommer under hösten följas upp på respektive KKV, för att undersöka planerna för ett möjligt och realistiskt samarbete.

Text: Jan K Persson