En av museets många plikttrogna och trevliga vakter framför AnnaLena Sondells "Mina anrmödrar viskar till mig".
Länsmuseets ansvariga kompletterade bra varandra vid det intressanta seminariet: Melinda Géger, János Milán Horváth och museets chef Ference Matucza
En festklädd vernissagepublik lyssnade snällt på alla högtidstalen bl.a. det av Sveriges kommun- och bostadsminister Lars-Erik Lövdén.
Nina Svensson och Margareta Klingberg var de två svenska konstnärer som erhöll utmärkelser för sina verk.

Publiken tog sig fram bland Nina Svenssons "Nybyggare"" medan Åsa Bergdahl hjälpte till att ta bort "generande hårväxt" på villiga i publiken.

upp_pil  
volym
   

 

 

 
En ny världsbild.
Utställning och seminarium i Ungern


Västernorrland har i många år haft ett gott samarbete med regionen Somogy i sydvästra Ungern. Inte minst på konstområdet har flera konstutbyten skett. Sedan den 1 maj i år är Ungern med i EU och vårt samarbete kan därmed förväntas bli allt intensivare och viktigare.

Somogys Länsmuseum, som ligger i staden Kaposvar, är projektledare för ett EU-projekt i Pahre-programmet*/ till vilket i år konstnärer från Estland, Ungern och Sverige bjudits in, för att tillsammans med konstnärer från Ungern delta i en konstutställning och ett seminarium på temat ”En ny världsbild”.

Utställningen öppnades den 3 juni med pompa och ståt och den kommer att pågå fram till mitten av juli. Till utställningen hade framställts en fyllig katalog och en välgjord
cd-presentation.

In anslutning till vernissagen hölls seminariet, där bl.a. representanter från de fyra länderna gav en överblick över den samtida konsten, sett från respektive område. Genomgångarna visade med stor tydlighet hur våra länders olika historiska öden gett upphov till anmärkningsvärt olika konstklimat. Nu närmar sig de forna östallierade länderna de västerländskas, både mera kommersialiserade och starkt samtidskritiska, konst.

Gapet mellan det vi kallar ”samtida” och det vi betecknar som det ”moderna” kan i öst se oöverstigligt ut. Men nya generationer fångar nu lyhört in signaler från väst. Ambitionerna och ivern är stor.
Med viss bävan kan man ändå tänka på de närmaste årens avgörande förändringar.

Torgny Åström


*/ Phare är namnet på EU-ländernas gemensamt finansierade biståndsprogram till Central- och Östeuropa. Phare inrättades 1989 av rådet och fick namn efter en förkortning av det franska "Pologne et Hongrie: Aide la Reconstruction Économique" (Polen och Ungern: Stöd till ekonomisk rekonstruktion). Det franska ordet "phare" betyder också fyr eller ledstjärna. Sedan programmet inrättades har det utökats till att omfatta tio länder i Central- och Östeuropa.

www2.riksdagen.se