I januari genomfördes en tvåveckorskurs i
grafik för storformat på ÖKKV. Ledare var
Stefano Beccari, Stockholm. Han är storförtjust i verkstans möjligheter, där storformatpressen för högtryck (120 x 200 cm eller längre) är den ena av bara två som finns i Sverige. Den andra finns i Bohusläns KKV.
Att trycka stora bilder i en stor press ställer särskilda krav på papper och hantering vid trycket. Minst 300 gram tjocklek är regel, och tunnare (som rispapper) kräver stor försiktighet. Inpassning av papper på den infärgade stocken måste göras oerhört precist vid stora format, och likadant när det tryckta papperet ska avlägsnas. Helst bör man vara två personer som hjälper varandra vid tryckningen.


Kursen, i regi av af-kultur, samlade konstnärer från Malmö i söder och Umeå i norr. Samtliga deltagare var mycket nöjda med resultatet och det bestämdes med en gång att återupprepa kursen i januari 2005. Men dessförinnan kommer några av deltagarna

konstnärsverkstan i bottenplan med utrustning för grafik, foto, emalj, projektateljén på mellanplanet som delvis ordningsställts med nya maskiner för metall- och träarbeten, och
sist men inte minst de kontakt- och informationsmöjligheter som
genomströmmar det ”nya” huset.
       
volym

 

Storformatsgrafik och
konstnärsateljéer i Kulturfabriken

För första gången sedan Kulturfabriken i Örnsköldsvik invigdes för snart tio år sedan är nu husets samtliga tre plan intecknade för skapande verksamhet. Kommunen har de senaste tre-fyra åren inte hittat någon bra lösning på ersättande hyresgäster efter konstenhetens och Gösta Werner-museets flytt. När det treåriga projektet Komtek (teknikutbildning för ungdomar) flyttade in i huset i höstas uppstod plötsligt nya förutsättningar. Komtek behövde inte alla tillgängliga lokaler - det stora, ruffiga och öppna rummet längst upp blev plötsligt över, och kollektivverkstans ursprungliga tankar om konstnärsateljéer tog ny form.

Idag är den stora f.d. Werner-lokalen uppstyckad i sju olika arbetsrum för sju konstnärer och fyra fotografer. Samtliga konstnärer är också medlemmar i verkstan, ÖKKV. Det tog bara ett
par månader kring årsskiftet för att få fart på intresset, och de
stora fördelarna är givna: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
                             

att tillsammans med Beccari göra en uppföljning på verkstan nu i slutet av mars. Tanken är också att visa prov på färdiga bilder i någon
närliggande och större lokal, eftersom Kulturfabrikens samtliga rum redan är upptagna.
(Foto från ett tryckning av en bild av Annikka Arvidsson)

Text/foto: Jan K Persson