VOLYM
  

Kulturfabriken och ÖKKV får ökad regional betydelse
Margareta Klingberg om resecentrum och nya samarbeten


Kulturfabriken inlemmas i Ö-viks nya stationsmiljö.

Kollektiva konstnärsverkstan i Örnsköldsvik har under vårvintern hamnat i händelsernas centrum. Kulturfabrikens omgivning förvandlades från och med april till byggarbetsplats för Botniabanans stationsbygge Örnsköldsviks C. Förberedelserna för stationsbygget som inleddes under april och börjar på allvar i november kommer definitivt att förändra verkstans tidigare autonoma läge i hamnens inre. Örnsköldsviks resecentrum ska stå klart i juni 2010 och kommer att ansluta till den nuvarande Kulturfabriken. Det gamla industrihuset blir därmed en del av den nya och framåtsyftande stationsmiljön. I bästa fall inlemmas även kollektiva verkstan i detta dynamiska stråk.

Närgånget bygge

Den 9 maj gjorde Agneta Brandt, vd i Tjänstecentrum Örnsköldsvik, ett besök hos ÖKKV för att informera om de förändringar stationsbygget medför. I första hand innebär det olägenheter i samband med det närgångna bygget. Brandt presenterade en tidsplan för arbetet och gav en bild av de förändringarna som kommer att ske med huset och dess närmiljö.

Det är kommunägda bolaget Arken Tjänstecentrum i Örnsköldsvik som ansvarar för kommunens tre stationsbyggen vid Botniabanan. Förutom Örnsköldsviks C byggs också Örnsköldsviks norra och stationen i Husum. Det arbete som just påbörjats kring Kulturfabriken innebär anläggning av gatorna Magasinsallén och Magasinsgränd som är avsedda för enskild biltrafik respektive godstrafik till stationen. Busstrafiken kommer att gå på Järnvägsgatan, ett cykel- och gångplan med cykelparkering kommer att passera utanför Kulturfabrikens nuvarande entré som alltså försvinner liksom nivåskillnad mellan gata och entré.


Arkens vd Agneta Brandt (t.v.) informerar ÖKKV om resecentrum.

Grundförstärkning

Om två år kommer Kulturfabriken att ligga mitt i en nyanlagd trafikmiljö. Den nuvarande långsida som vetter mot Järnvägsgatan och fjärden byggs ihop med det ännu högre stationshuset och blir dess innervägg. Plattformsbyggnaden som löper utefter foten av Varvsberget påbörjas i september. En grundförstärkning utifrån gör att Kulturfabriken kan stå kvar utan att rubbas. Arbetet i ÖKKV beräknas kunna pågå under hela byggprocessen utan evakuering.

Ur teknisk synpunkt finns inget som äventyrar verkstans framtid när Ö-viks resecentrum angör Kulturfabriken. Verkstan är tvärtom önskvärd i den nya miljön som har behov av rätt slags kompletterande verksamheter.

En fråga som varken ställdes eller besvarades under mötet är vilken hyresnivå som kommer att gälla i det nya stationskomplexet. Idag ansvarar tekniska kontoret för Kulturfabriken och ÖKKV betalar en subventionerad hyra. Tjänstecentret Arken lägger in pengar i förstärkningen av huset men Brandt bekräftar varken om eller när det är aktuellt att förvärva fastigheten.

För de konstnärer som arbetar i ÖKKV eller har ateljéer i husets översta plan gäller nu att se framtiden an med tillförsikt.

Tåget går nu

Lars Ahlström, ordförande i ÖKKV, ser en historisk chans för Örnsköldsviks kommun att säkra verkstans plats i den kreativa miljö som kommer att utvecklas i inre hamnen. Kommunens motto i det pågående utvecklingsarbetet Världsklass 2015 är FUNK. Tanken är att forskning, utbildning, näringsliv och kultur i ett gemensamt geografiskt område kan ge upphov till nya idéer, nätverk och samarbetsformer. Den omtalade synergieffekten aktualiserades redan när Arken byggdes i början av 1990-talet. Ahlströms ser idag en bild där verkstan, central punkt även för yrkesverksamma från övriga Norrland, självklart hör hemma i grannskapet i sällskap med Umeå universitet, Mittuniversitetet, Digital Printing Center, kulturhögskolans nya utbildningar, teater, konserthus och studentbostäder.

- ÖKKV:s plats i den nya dynamiken borde stämma väl med den kulturstrategi kommunen håller på att utveckla, säger Ahlström. Men ska framtiden tryggas behövs med all säkerhet att kommunen inrättar den form av ateljéstöd som är vanligt i andra kommuner. Dialog med kommunen och planering inför den nya situation behövs om ÖKKV ska kunna hävda sin plats och Örnsköldsvik ska kunna leva upp till sitt rykte som konststad.

- Just nu finns tillfället att göra något riktigt bra , menar Ahlström. Det vore synd om tåget hinner gå innan det ens börjat rulla.

Hanoi - Örnsköldsvik via Umeå

Sista veckan i mars månad kom den vietnamesiska konstnären Thuy Nguien Thi Bich att personifiera den kreativitet som är möjlig just i Örnsköldsviks kollektiva konstnärsverkstad. Hon kommer från Hanoi. Som magisterstuderande vid Konsthögskolan i Umeå genomför hon ett utsmyckningsuppdrag för Ålidhems centrum i Umeå. Arbetet ingår i ett större projekt där konsthögskoleelever bearbetar den yttre miljön på Ålidhem i samarbete med kommunala företaget Bostaden.


Thuy Nguien Thi Bich och Mikael Arvidsson i emaljverkstan.

Thuy har skissat ett måleriskt förslag med sex träd i olika färgkombinationer. Det passar att utföras i emalj. Verkstaden i Ö-vik är platsen där det kunde genomföras och uppdraget kunde inte överlåtas på någon annan. Trots att Thuy aldrig arbetet med emalj tidigare genomförde hon det under en vecka i verkstan. Verkstans konstnär Mikael Arvidsson var handledare och lotsade henne genom projektet med erfarenhet och praktiskt handlag.
- Hon hittade emaljens möjligheter att ge ifrån sig färg och arbetade fram klart lysande kulörer.
Han imponerades av hennes mod att ge sig på plåtarna direkt med färg och pensel.

Thuy Nguien Thi Bitch är en konstnär som arbetar med flera medier. Medan hon målade stod hennes videokamera på och övervakade arbetet. Under dagarna som gäst på verkstan hann hon visa flera egna videoverk. Jag hann se LaVie. Titeln är lånad från etiketten på ett vietnamesiskt mineralvatten och visar kvinnor i Hanois täta gatuliv bärande på bröd och andra bördor från morgon till kväll. Hon har också gjort en musikvideo med Umeås singer-songwriter Tor Lundmark.

Thuy Nguien Thi Bitch "residency" på ÖKKV var kort men intensiv. Som både konstnär och masterstuderande är hon en upptagen person. Hon återvände till Umeå för att återuppta sitt angelägna video- och examensarbete med asiatiska kvinnor som invandrat till Västerbotten.

Det som förbinder vårvinterns händelser i Örnsköldsviks verkstad är naturligtvis att de nya stationsmiljöerna i kommunen har behov av konstnärer och konst. ÖKKV står för en konstant genomströmning av konstnärer och medier med mer än regional anknytning. Något av detta borde bli synligt och få fäste i den yttre miljön på Botniabanans stationer.

Text och foto: Margareta Klingberg
2008-04-24