volym


Det har varit en kurs som letts med stor entusiasm och stort kunnande. Kursdeltagarna har påtagligt upplivats av innehållet och lärarnas allvar. Det syns inte minst i de avslutande praktiska tillämpningarna på stadsmiljöer, som ansvariga i Sundsvall, Östersund, Sollefteå och Härnösand föreslagit för skissförslag. Kursen var under första perioden förlagt till Östersund och under andra till Härnösand, vilket getts rika utbyten.

Kursen avslutades med att de genomarbetade förslagen presenterades för berörda tjänstemän från de olika kommunerna. Denna presentation skedde dels i KKV: s lokaler i Härnösand och dels i Östersund. Här visades gestaltningsförslag som med konstnärlig känslighet väger samman trafiktekniska problem med upplevelsemässiga, på gränsen mellan konst och design. De norrländska landskapen skiftningar mellan sommarens färgrika växtlighet och vintrarnas vita rum har gett inspirerande lösningar. Det handlar om den svåra balansgången mellan tivolits och kräftskivans ljusyra och det lyriska stilla skymningsljuset, där vårt känsliga mörkerseende kommer i bruk. Det handlar om en balans mellan rädslan för mörkrets hot och det mjuka mörkrets ro. Det handlar om en kamp mellan den glade turistchefens drömmar om att reklamljussätta sin kommun och den kunnige konstnärens känsla för balans.

Skissförslagen är sammanställda till ett kompendium ur
vilket vi här visar några exempel:

 

”Ljussättning av det offentliga stadsrummet”,
vidareutbildningskurs för konstnärer.

Text Torgny Åström

Under sex veckor i höst har ett tiotal mellannorrländska konstnärer fått möjligheten att fördjupa sina kunskaper om ljus och ljussättning i en kurs arrangerad av Af-kultur. Kursansvarig har varit Acke Hydén, konstnären och konsulten hos Statens Konstråd. Till sin tjänst som lärare har hon haft Anders Winell, ljustekniker och designer och Gösta Wessel, professor i Färg och Form vid Konstfack.

De deltagande konstnärerna har fått fördjupa sin kunskaper om möjligheterna till tekniska lösningar med en rad olika ljuskällor och fått nya erfarenheter om dessa ljuskällors varierande färgspektra och aspekter på gestaltningsmöjligheter med ljuset som eget uttryck.

         

 


Rondell Östersund ©Alxandra Matthews

 

Kraftstation Sollefteå  © Åsa Bergdahl

 
Södra infarten Sundsvall © Lisa W Carlsson, Janne Björkman
 
Isinbakad bild belyst med blått-vitt-röt ljus © Malin Matilda Alkberg, Anna Erlandsson
 
Video busstation Härnösand © Lisa W Carlsson
 
Ljusskugga Österängen Östersund © Gunhild Åkerblom
 
Ljusinstalation Sollefteå stadspark
© Kerstin Lindström
 
Bänkar Sollefteå © Janne Björkman
 
Badhusparken Östersund © Monica Hämberg
 
Rondell Östersund © Madelene Heldorsson
 
Rondell Östersund © Anna Erlandsson
 
Badhusparken Sundsvall © Lotta Friberg Larsson
 
Österängsparken © Madeleine Heldorsson
 
Nattviken Härnösand © Kerstin Lindström
 
Rondell Östersund © Åsa Bergdahl
 
Kubal Sundsvall © Lisa w Carlsson, Janne Björkman
 
Nattviken Härnösand © Alexandra Matthews
     
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>