VOLYM
  

KKV-returmöte i Göteborg

Första veckan i april genomfördes returmötet av utbytet mellan KKV-verkstäderna i länet och KKV Göteborg, det som under projektnamnet "Kust till kust" inleddes förra sommaren. Nio representanter för ÖKKV och KKV Härnösand mötte nu åter de fem Göteborgskonstnärer som medverkade i Örnsköldsvik. Platsen var den stora KKV-borgen vid hamninloppet och Röda Sten i Göteborg, en arbetarklassisk miljö som andas industrialism, sjöfart och numera en intrikat blandning av kultur och expansiv företagsamhet.


Agneta Dellwik-Lantz berättar om glasets material och färger
för Mikael Arvidsson och Camilla Lengstrand.

Workshopen var uppdelad i en tredagarskurs i glasmålning och bränning samt två dagar för eldskulptur. En inspirerande och kunnig handledning i glas gav konstnären Agneta Dellwik-Lantz. Arbetet innehöll skärning av glas, målning, bränning en eller två gånger. I regel används vanligt fönsterglas eller float-glas, som skärs till det format man önskar. Färgerna består av färgkroppar tillsatta glasfluss, ett smältämne speciellt för glas. Vatten och målningsmedium tillsätts till lagom konsistens, beroende på hur man vill lägga på färgen. Färg kan läggas ovanpå eller mellan två glasskivor, och sedan kan materialet brännas en eller ett par gånger för bästa resultat. Första gången kan det göras som en färg- eller fusingbränning, en sammansmältning av två eller flera glas. Därefter som slumping eller slagging, endera att glaset läggs över eller i en form av något slag eller får sjunka av sin egen tyngd genom ett eller flera hål i formen. Det blev en hel del tappra försök och spännande överraskningar för deltagarna, i en särpräglad teknik som i sin transparenta karaktär suddar ut gränserna mellan måleri, smyckekonst och skulptur.


Den starka vinden gav dramatisk dimension på eldskulpturerna.

Veckan avslutades med eldskulptur under två dagar vid en stor uteplats på Röda Sten, under ledning av Tina Lindström och Patrick Francesconi. Tre grupper arbetade med brännbart material som virke, kvistar, sly, snören och en stor mängd balar av halm. Första dagen i sol och värme och den andra i duggregn och kyliga vindar. Det slutade att regna som tur var på kvällen vid uppförandet, dock blåste en stark vind in från havet som i styrka låg på gränsen för det tillåtna. Vinden blev en oberäknelig och dramatisk faktor men lade till en extra dimension i verken. Att genomföra en eldskulptur blir en blandning av beräkning och slump. Man kan aldrig veta hur elden kommer att uppföra sig, bara skapa relativt grova förutsättningar för händelseutvecklingen. Temperatur, luftfuktighet, vind, och de olika materialens flyktiga eller långsamma förbränningsgrad påverkar. De tre eldskulpturerna skiljde sig från varandra i karaktär, den första i form av triangulär kåta, den andra massivt kvadratisk-minimalistisk, och den tredje som en utvecklande händelse i tre delar. Föreställningen efter mörkrets inbrott blev mycket uppskattad av en relativt stor publik i den för ändamålet väl lämpade och dramatiska miljön vid Röda Sten.

På programmet var också en tre veckors utställning på Frölunda Kulturhus, där de nio deltagarna från norr samsades med ett urval konstnärer från alla avdelningar på KKV Göteborg. En performance av undertecknad genomfördes i utställningslokalen på tisdagskvällen 1 april. Utbytet "Kust till kust" har varit en unik KKV-satsning under två år och bildar en bra bollplank för vidare samarbeten och initiativ. De kontakter och erfarenheter som gjorts förs nu vidare till KKV-verkstäderna i vårt län. Deltagarna från norr bestod av: Annikka och Mikael Arvidsson, Christer Carlstedt, Anki Källström, Nic Langendoen, Lisbeth Malm, Karin Olsén-Öberg, Jan K Persson och Mats de Vahl.

Text och foto: Jan K Persson
2008-04-18