Kerstin Wetterström lägger fast färg på en ängel

Paulus,
nygjord kopia


AnnaLena Sondell och tre stadier av den nygjorda kopian

Avdelningens chef Lennart Kriansson
vid polariodmikroskopet.

©Kasmir Malevitjs

Om konsten att konservera, restaurera och kopiera konst


Lapis Lazuli, en djupblå mineral.
Foto Björn Grankvist, Länsmuseet

Några glimtar från Länsmuseet Västernorrland,
Konserveringsavdelningen


Vid Länsmuseet Västernorrlands Konserveringsavdelning finns ett stort och speciellt kunnande på konstområdet.F
oto Björn Grankvist, Länsmuseet

Här arbetar idag flera utbildade konser-vatorer sida vid sida med skickliga konstnärer. De arbetar dels med museets egna samlingar, och dels med uppdrag för kyrkor, museer och andra offentliga institutioner och för privatpersoner.


Det kan gälla konstföremål, möbler,papper och metallföremål och inte minst konserveringarbeten av kyrkliga inventarier, 

 som målningar och skulpturer, men också
med interiört måleri.

Konserveringsenheten är en av Sveriges fem institutioner med specialisering på polykrom medeltida träskulptur.


Stulna skulpturer ersätts med kopior

Alldeles nyligen slutfördes här ett kopieringsarbete av ett antal stulna kyrkliga träskulpturer.

Utifrån fotografiskt material och de gapande hålen där skulpturerna hade funnits, lyckades man hugga nya tidstrogna skulpturer, vilka sedan målades och förgylldes på ett professionellt sätt.På Länsmuseet Västernorrlands konserveringsavdelning förenas idag konstens och hantverkets traditioner med modernt tänkande och både teoretiskt och praktiskt kunnande.Text: Torgny Åström
och bild där inte annat angetts.På nätet kan vi fortsätta att följa de olika uppdragen.


Teoretiska kunskaper i alla ära, men de studier som utförs med pensel och stämjärn i hand tillför också viktig ”tyst kunskap” från generationer av hantverkare och konstnärer.

 

 

 

 

 Och med olika moderna specialinstrument, som de kraftfulla mikroskopen, kan man nu studera minsta skikt, färgpigment och penseldrag.


Steg för steg har målning ”framkallats” från den underliggande kolteckning och den röda imprimituren via det volymskapande grisaillelagret, till det sista polykroma laget och förgyllningen fram till det snart åter-skapade verket.


Förgyllning av målningens text

Den kunskap, som det handgripliga arbetet kräver, skapar också djup insikt om gångna tiders sätt att arbeta.


Stulen altarmålning ersätts med kopia

Bland de mera intressanta uppgifterna hör också uppdraget att framställa en kopia av en stulen altarmålning från 1700-talet.

 

 

 


Sådant arbeten förutsätter ett stort kunnande och ett intresse av tidigare generationers målningstekniker och konstuppfattningar.

Som på Moderna Museet
Innan Kasimir Malevitjs suprematistisk komposition ”Svart med vit rektangel”
från 1915, kunde göras tillgänglig för

 


publiken på Moderna Museet, hade verket under en lång tid tagits om hand av museets egna konservatorer för analys, in i minsta pigment och vävtråd, för att slutligen försiktigt retuscheras, penseldrag för penseldrag.

Stort kunnande, både teoretiskt, tekniskt och hantverksmässigt, gjorde detta möjligt.

Läs mer om detta här.

   
volym