VOLYM
 
Mikael Richters "Kaleidoskop" i Köpmanholmen
Ny utsmyckning i Nätterlunds stiftelse

Plats och tidpunkt var väl valda när samhället Köpmanholmen mottog en ny skulptur på offentlig plats. Den invigdes en frostig kväll 12 november. Under fullmånens sken tändes ljusslingorna i Mikael Richters "Kaleidskop". Redan då såg skulpturen ut att bli den mötesplats som konstnären vill åstadkomma. Många hade samlats i kvällsmörkret som lystes upp av konstverket, marschaller och de ljuslyktor som idrottsföreningen lät stiga mot skyn efter invigningsceremonin. Det är avkastningen från Nätterlunds stiftelse som gett befolkningen i Nätra socken ännu ett konstverk. Det femtonde i ordningen om man räknar de beständiga verk som kommit till sedan Anders Åbergs gjorde det första vid Bjästaskolan 1998.


Den nya skulpturen i Köpmanholmen ska användas som träffpunkt, rastplats
eller scen - som vid invigningen.

"Kaleidoskop" står på ett betongfundament invid gamla Bruksvägen med havet som fond och invid Övik Energis nuvarande virkeslager. Det är en industrihistorisk plats. Fundamentet var fäste för staget till en av de kranar som lyfte timmer till NCB:s fabriker. Ulla Tällström i Nätterlundstiftelsens arbetsgrupp, tillika intendent vid Örnskökdsviks museum, fick upp ögonen för den då anonyma platsen för fem år sedan när saneringsarbetet pågick efter fabrikens stängning1982. Invid betongen fanns ett snår där man kunde ana en upptrampad stig.

- Jag fick idén att göra icke-platsen till en plats, säger hon. Fundamentet räddades undan den rivning som pågick. Köpanholmens hembygdsförening, som funnits med i referensgruppen, har också haft inflytande i valet av plats. Den ligger vid den del av Bruksvägen som varit avstängd sedan 1970-talet men som efter saneringen har återerövrats och tagits i bruk. Richters "Kaleidoskop" bidrar till att markera en plats av betydelse i Köpmanholmens ekonomiska och sociala historia. Det överensstämmer med Hembygdsföreningens pågående arbete att markera industriepokens materiella lämningar så att minnena bevaras. Mikael Richter, som är utbildad vid Konsthögskolan i Umeå, har också tidigare arbetat med ljus i kombination med hus- eller hemliknande konstruktioner. I uppdraget för Köpmanholmen har han haft 450.000 kronor till förfogande. Här har han låtit svetsa en rektangulär konstruktion i stål som bär upp en överbyggnad av glas. Ljusslingorna som är infattade i denna glaskub kan ses från alla håll. Det kalejdoskopiska uppstår när betraktaren rör sig kring skulpturen och ljusslingornas form förskjuts och förändas. Nätterlunds stiftelse förvaltas av kommunstyrelsen i Örnsköldsvik. När dess ordförande Elvy Söderström invigningstalade tog hon fasta på verkets släktskap med en av favoritleksakerna hon minns från barndomen.

Men skulpturen ska inte bara ses. Den ska också brukas. I dess rektangulära form ingår två parallellt ställda bänkar, även de i glas. Här ska man kunna ta rast och stämma möte. Vid det frostiga invigningstillfället var bänkar och glaskub täckta av iskristaller. Och fler förändringar av verkets yttre kan väntas under kommande årstidsväxlingar. Till våren återkommer konstnären för att fullborda verket med ett golv av infärgad betong. Dess karaktär av kafégolv kommer att göra verket än mer inbjudande, försäkrar han.

Text och foto: Margareta Klingberg
2008-11-21