Med resa direkt till konsten
Det våras för KKV i länet del 2 - om Örnsköldsviks konstnärsverkstad

Kulturfabriken vid inre hamnen i Örnsköldsvik har fått en kompis, och inte vilken kompis som helst, en i högsta grad närgången och storväxt typ som får den gamla och tidigare dominerande industribyggnaden att plötsligt se liten och blyg ut. Ett nytt resecentrum med järnvägsstation och busstation har byggts vägg i vägg ihop med Kulturfabriken i en till synes arkitektonisk hybrid mellan gammalt och nytt. Det jättelika tak som skjuter ut över resecentrets entré förstår man snart är en blinkning till den nära grannen hoppbacken, och den flervinklade formen av resten av stationen plockar också upp något av Kulturfabrikens egen strama form. Här måste man ge en eloge till kommunen som behåller den äldsta industribyggnaden i stan och vips skapar ett slags unikt multikommunikativt center där kulturen och resan möts på samma plattform. Resecentret kommer att öppnas i slutet av augusti när Botniabanans norra sträckning Örnsköldsvik – Umeå invigs. Plötsligt hamnar Örnsköldsviks Kollektiva Konstnärsverkstad, ÖKKV, mitt i den samhälleliga infrastrukturens knutpunkt i norra Ångermanland. De som kliver av från tåget i Örnsköldsvik har bara en rulltrappa ner innan de kan, om de vill, direkt öppna dörren in till konstnärsverkstan och besöka deras nya konstgalleri.Örnsköldsviks nya resecentrum och Kulturfabriken


En utställningslokal som drivs av verkstan håller nämligen på att installeras i det tidigare rummet för bildskolan och man kommer att slå upp porten lagom till stationens invigning. Det är borgat för pompa och ståt eftersom det i år också är 30-års jubileum för ÖKKV:s verksamhet. Något som i september ska manifesteras med en stor medlemsutställning på Örnsköldsviks museum plus en utställning med alla grafikstipendiater på verkstans nya galleri.

Just nu i slutet av mars har en fyra veckors fortbildningskurs i storbildsgrafik avslutats med en redovisande utställning under ett par dagar på översta plan i Kulturfabriken. Åtta konstnärer har deltagit och provat på att trycka bilder i format upp till 1x2 meter, ett lika mödosamt som konstnärligt utmanande jobb som handletts av grafikern och skulptören Stefano Beccari. Med den stora boktryckspressen och bra arbetsförhållanden har ÖKKV kanske landets bästa förutsättningar för arbete med storgrafik.Stefano Beccari samtalar med kursdeltagaren Eva Skareus
om storgrafik vid den redovisande utställningen.


En annan granne till Kulturfabriken är Digital Printing Center, DPC, en institution i Mittuniversitet som forskar kring digitaltryck. De traditionella grafiktekniker som finns på ÖKKV har alltmer hittat nya kombinations- och utvecklingsmöjligheter med digital teknik. Verkstan har haft kontakter med DPC sedan länge och nu i april kommer en fyraveckors kurs för konstnärer att genomföras där med inriktning på det senaste inom digital tryckteknik. Andra kurser som planeras på verkstan det här året är i fotopolymer (fotogravyr) och i emaljmåleri. Nybyggnationen av resecentret har inte inneburit någon större förändring av verkstans arbetsavdelningar. Det har ändå gett anledning att i viss mån flytta om en del utrustning. Den digitala utrustningen har flyttats in tillsammans med den analoga fotoavdelningen, och därmed frigjort större ytor för boktryck och screentryck. I övrigt är till exempel den stora emaljverkstan intakt.

ÖKKV-medlemmen Jenny Lundgren tog förra året iniativ till ett samarbete med konstnärer i Österrike, vilket verkstan vill hitta nya vägar att fortsätta med. Verkstans samarbete med kommunen har också förstärkts på senare tid då flera utställningar som initierats av ÖKKV kunnat visas där. Även samverkan med andra kulturföreningar i Örnsköldsvik är på gång, bland annat finns planer på en gemensam ”kulturnatt” senare i höst. Över huvud taget har verksamheten på konstnärsverkstan intensifierats det senaste året, och vid årsmötet 27 mars kunde ordföranden Lars Ahlström till exempel glatt konstatera att ÖKKV fått närmare tiotalet nya konstnärer som medlemmar.

Mera om ÖKKV finns på deras hemsida: www.okkv.se

Text och foto: Jan K Persson

Volym 2010-04-08