Nya rum för konst på KKV Härnösand
Det våras för KKV i länet del 1 - om Härnösands konstnärsverkstad

”Egentligen är det fantastiskt”, som konstnären Kerstin Lindström uttryckte det vid KKV Härnösands årsmöte den 28 mars, ”att vi har två professionella konstnärsverkstäder i länet”. Faktum är att det i hela Norrland, inberäknat Gästrikland (läs Gävle) med två verkstäder, totalt bara finns sex KKV-föreningar, med de resterande en i Östersund och en i Luleå. Verkstäderna i Örnsköldsvik och Härnösand är till stor del de nav som många konstnärsprojekt i länet cirkulerar kring. Betydelsen av dem är alltså viktiga, och det är roligt att konstatera att det under våren håller på att ske upprustningar och nytänkande på bägge hållen.Birgitta Nenzén, Marianne Degerman och Torgny Åström
i nya rummet för fotopolymer. Foto: Staffan Westerlund


Kollektiva konstnärsverkstan i Härnösand har under två vintermånader haft förmånen av en anställd ”husfixare”, Kjell Jonsson. Han har kastat grejer och flyttat och byggt i verkstan som genomgått förvandlingar både här och där. Den gamla pappersverkstan har gjorts om till en utökad digitalavdelning för bildbehandling och utskrifter och som nu har rum för bland annat en kommande stor lamineringsmaskin. Medel har fåtts från Statens Kulturråds genom deras utrustningsbidrag för kollektivverkstäder. KKV Härnösand tillhör de verkstäder i landet som prioriteras när det gäller just digital verksamhet.Digitalavdelningen har nu fått större utrymme i gamla pappersverkstan. Foto: Jan K Persson


En ny projektateljé som också kan användas som visnings- och utställningsrum har ordningsställts strax vid entrén. Rummet användes tidigare för belysning av screenramar. Ett rum för grafiskt arbete med fotopolymer (motsvarande fotogravyr) har också ställts samman genom att man av miljöskäl varit tvungen att avveckla det gamla syrarummet. Det gamla mörkrummet för foto har fräschats upp och uppdaterats med ny utrustning. Verkstans nuvarande ordförande Ann-Sofie Molin har det analoga fotot som sin främsta konstnärliga teknik och det är hon som ligger bakom nydaningen. Intressant är alltså att man nu på KKV Härnösand kan välja att framställa professionellt foto både på nytt digitalt och traditionellt hantverksmässigt sätt. Kanske vore en jämförande utställning i det nya visningsrummet en idé?

KKV i Härnösand har sedan tidigare haft den textila avdelningen som ankare, något som fått konkurrens numera med den digitala. För att få fart på grafiken kommer en helgkurs för medlemmar i juni i fotopolymertekniken att ordnas, och man siktar på en dito större öppen fortbildningskurs med AF-kulturs stöd senare i höst. KKV Härnösand ombildade medlemsvillkoren för ett par år sedan genom införandet av en vänförening, KKVän, på samma sätt som i Örnsköldsvik. Genom att gå med i KKVän stödjer man KKV-verksamheten samtidigt som man får ett konstverk varje år speciellt producerad för vänföreningen. Eftersom det är något nytt med denna stödförening har inte alla ramar dragits färdiga och här är det öppet för förslag från intresserade.

KKV Härnösand har förtroendet att till och med 2011 står som ansvarig förening för KKV-Riks, en rikssammanslutning av landets konstnärsverkstäder. För detta arbete har man sökt och också fått 120 000 kronor från BUS Kollektiva upphovsrättsnämnd, KUN. KUN har bildats för att kunna understödja insatser som arbetar för att stärka konstnärernas gemensamma intressen, som stöd för kultur- och konstnärspolitiska projekt vilka syftar till en bättre position för de enskilda konstnärerna på kort och lång sikt. KKV Riks kommer för pengarna bland annat att planera en strategi för att göra kollektivverkstäderna mera känt bland kulturpolitiker, media och allmänhet. De runt 25 professionella verkstäderna runtom i landet är en ovärderlig tillgång för aktiva konstnärer, inte bara för den varierade tekniska utrustning som finns att tillgå utan också som gemensam träffpunkt och nätverksbyggande. KKV-Riks gemensamma årliga träff är planerad att ske den 27 november på verkstan i Härnösand.

Länk till KKV Härnösands hemsida: http://home.swipnet.se/kkvharnosand/
Hemsidan planeras att förnyas och uppdateras under 2010.

Text: Jan K Persson
Volym 2010-04-05