VOLYM

 

 

KKV - Länets tummelplatser för arbete, utbildning och praktik

De två platser i länet där bred konstnärlig verksamhet och konstnärliga möten ständigt pågår året runt är de kollektiva verkstäderna i Örnsköldsvik (ÖKKV) och Härnösand (HKKV). Att dessa inte bara har en regional betydelse visar bland annat de årliga utvecklingsbidragen från Statens Kulturråd. De senaste årens investeringar i grafik- och emaljavdelningarna i Örnsköldsvik och i den digitala avdelningen i Härnösand skapar kvalitativa förutsättningar för fortsatt utveckling av verkstäderna. Glädjande är också att yngre börjar söka medlemskap i KKV. Kanske är det en tendens som tecknar av sig i horisonten. Möjligheterna till praktiskt arbete i kombination med utbildning är ju en av kollektivverkstädernas största förtjänster.

 
Elin Vennerling - praktikant på verkstan i Härnösand

När man tänker på KKV traditionellt ser man konstnärer trycka små subtila grafiska bilder i tunga och dyrbara tryckpressar. Men numera kan man både i Örnsköldsvik och i Härnösand rejält gå upp i bildformat. I ÖKKV har man nu två år i rad genomfört succéartade fortbildningskurser i storgrafik, där man i den unika stora boktryckspressen kan trycka upp till 1 X 2 meters grafiska blad. På HKKV har man sedan ett år en digital skrivare för storformat med maximalt 60 cm utskriftsbredd. Möjligheterna av den digitala bildhanteringen ser vi nog ännu bara skymten av. Till hösten planeras därför på verkstan en kurs för konstnärer i arbete i storskrivaren.  
Från digitala avdelningen på HKKV


En annan kurs i sikte på HKKV är ”Digital storytelling”, att berätta i stillbilder, utifrån verkstans nytillskott av videokamera och videoredigeringsenhet. Planeras för september. Den närmaste kursen på gång i Ö-vik är ”Artist´s Book”, att skapa specifikt konstnärliga böcker, vilken kommer att genomföras i juni. För senare i år planeras även en kurs i ”Papier Mache” på ÖKKV med förhoppningsvis en ledare från Mongoliet.

Två arbetsmarknadsprojekt för konstnärer pågår med ÖKKV som formell arbetsgivare. Det är länsprojektet ”Konst som Resurs” och ”Övikshem utsmyckningar”. Just nu arbetar Nic Langendoen från Umeå och Dag Wallin, Nordingrå, med var sitt objekt för Övikshem. Genom länets konstkonsulent och ABF kommer ett antal konstkurser för ungdomar dra igång till hösten på flera ställen i länet. På ÖKKV blir det kurser i boktryck och affischtryck, och på HKKV handlar det om textiltryck och filmberättande.
 
 
Annikka Arvidsson i arbete med boktryck på ÖKKV
  KKV-föreningarna drivs i stort sett ideellt av de aktiva konstnärerna. I Härnösand har man dock sedan många år en permanent föreståndartjänst med kommunen som arbetsgivare. Efter Bernt Kumlins pensionering för några år sedan växlar jobbet halvårsvis mellan medlemmar. På ÖKKV verkar det nu äntligen skådas en ljusning på föreståndarfronten, efter år av avsaknad av personal. Tydligen är nu Ö-viks kommun beredda att tillsätta en tjänst under våren. Ny ordförande har tillkommit i styrelsen på ÖKKV, målaren och performancekonstnären Lars Ahlström med förflutet bland annat som konstkonsult för Västerbottens Landsting. I Härnösand fortsätter Kerstin Lindström som ordförande.  
Öppet hus på ÖKKV och Kulturfabriken 23 april
 

ÖKKV fyller 25 och Kulturfabriken 10 år i år. Firandet sker med ett stort jubileum med utställning den 18 juni på Kulturfabriken, ett hus som också innehåller en kommunal teknikutbildning för ungdomar, Komtek. I huset finns nu även ett stort antal privata ateljéer på den översta våningen.

Kollektivverkstäderna är inget slutet eldorado för bara de professionella konstnärerna. Till och från ordnas öppet hus för allmänheten. ÖKKV har till exempel startat en vänförening förra året, Verkstans Vänner. Just nu i vår har både ÖKKV och HKKV också var sin praktikant arbetande i verkstäderna.

 
Skulptören Jörgen Nilsson i sin studio på Kulturfabriken
  Vill man veta mer om KKV kan man gå in på respektive hemsidor:

www.okkv.se

home.swipnet.se/kkvharnosand/Text och foto: Jan K Persson