Den 27 februari bjöd man in till en stödfest med underhållning av bl.a. musikgruppen Traktor från Uppsala. Huset fylldes av folk från trakten men även från andra håll i länet. Kontakter och utbyte med andra regioner i landet är inte minst viktig för föreningen.

Huset, som tidigare också varit snickeriverkstad, har stora utrymmen för olika slags verksamheter. Ett stort allrum på nedre plan har iordningsställt som en ”svart box” i första hand för teater, kurser och olika arrangemang. Ett café är under uppbyggnad och öppnas till sommaren. På övre plan kommer en videoverkstad med möjligheter att redigera egna filmer att installeras plus ett flexibelt rum för konst, hantverk, m.m. En gästbostad kommer att erbjudas med kök, alkov och arbetsrum. Dessutom finns flera mindre disponibla rum för olika projekt. För källaren finns planer att bygga en musiklokal och ytterligare idéer för huset är under utveckling.

Inte att förglömma sommarutställningen i Mäland i juli vars invigningsfest blir i kulturhuset. Temat för i år är naturlandskapet som ”målning”, där konstnärer inbjuds att använda landskapet som aktiv del i en målerisk gestaltning.

Medlemskap i Järnsta Kulturförening
kostar 100 kronor per år och ger tillträde till lokaler, möjligheter att genomföra projekt, låna utrustning, delta i arrangemang,
kurser m.m. Kontaktpersoner är
Annikka Arvidsson, tel. 0613-241 23,
Anders Kronlid, - 201 52,
Kina Lindholm – 207 59.Text:Jan K Persson
Foto: Kina Lindholm

       
volym

 


NYTT KULTURHUS I NORDINGRÅ

Cirka 8 kilometer från avtagsvägen vid E4 i Gallsäter i riktning mot Nordingrå ligger byarna Mäland, Vännersta och Järnsta. Här har sedan i slutet av åttiotalet Järnsta Kulturförening verkat som mötesplats och inspirationskälla för olika kreativa aktiviteter för alla åldrar.
Utveckling av bygden, sammanhållning mellan generationer, kontaktskapande mellan nyinflyttade och tidigare boende m.m. Men framför allt se till att det för ungdom finns alternativ till den kommersiella kulturen, ge möjligheter till eget skapande och berättande genom att prova på konst, film, teater
och andra kulturformer.

Fram till förra året delade man verksamheten tillsammans med ett dagiskooperativ i ett hus i Järnsta, men sedan föreningen under hösten köpte in Vännersta gamla skola kan man nu samla alla sina krafter i en enda stor och rymlig byggnad.

Huset från vägen i Vännersta


Fullt ös på stödfesten


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
                           


Grundtanken är en kombination av fasta avdelningar och mera öppna, beroende på tillfälliga projekt.

Järnsta Kulturförening är öppen för vem som helst som vill stödja verksamheten. Ett hundratal medlemmar är hittills anslutna, de flesta från Nordingrå och Kramfors, men även en del från andra trakter. Ett återkommande arrangemang de senaste åren har varit sommarutställningen i Mäland, där flera långväga kommit på besök och passat på att bli medlemmar. För 2004 planeras närmast en videokurs och läger för ungdomar (slutet av juli, början av augusti), ett sommarcafé ska öppnas, en kurs i ledarutbildning för ”digital story telling” skissas på i samarbete med Film i Västernorrland och Hola Folkhögskola, samt
en kurs i miljöetik kopplad till Världsarvet och Uppsala universitet.