INEXTEX
Länsmuseet Murberget, till 28 juni

Under juni kan man i Länsmuseets entré ta del av ett unikt textilt projekt som pågått sedan december 2007. INEXTEX är ett internationellt textilprojekt där namnet kommer från projektets syfte: Innovative exchange of knowledge, experiences and methods based on cultural heritage of textile, ett innovativt utbyte av kunskap, erfarenheter och metoder baserade på textilt kulturarv. Länsmuseet Västernorrland är huvudman i projektet där också länsmuseer och landsting från Somogny, Ungern, Cuic, Rumänien och Muhu Museum i Estland ingår.Estniskt besök på Murberget. Foto: Kerstin Lindström


Slöjdare och hantverkare från Västernorrland, Muhu i Estland, Somogy i Ungern och Transylvanien i Rumänien har deltagit. Huvudtanken är att deltagarna i dessa regioner ska utveckla nya inlärningsmetoder för att ta tillvara lokala och internationella textila kulturarv genom att inspireras av dem till nya moderna produkter. Till hjälp och formgivare i projektet har man textilkonstnären Kerstin Lindström, Härnösand. Följande deltagare från Västernorrland medverkar: Linda Lasson, Agneta Dahlqvist Eriksson, Lena L. Byström, Annso Grahn, Agneta Nyström, Åsa Viksten Strömbom, Berit Öberg, Lisbeth Viotti, Mari Andersson, Annika Ekeblad, Kristina Eriksson samt Cecilia Eklund.Dyna av Åsa Viksten Strömbom. Foto: Jan K Persson


Projektet har genomförts i två delar. Först en nationell del då de västernorrländska slöjdarna inspirerats av Murbergets samlingar, såsom kyrkvantar, kjolväskor, bindmössor och de stickade täckena, Anundsjösöm, Medelpads Konturnäversöm och vävda drällar. Andra delen var internationell med inspiration av den estniska färgprakten och blommande textilskatten som finns i mönsterstickade strumpor och vantar och broderade täcken på Muhu Muuseum. Resultatet från projektet blir en studiehandledning och kursmaterial för kommande internationella utbyten. Slöjdprodukterna från projekt kommer att ställas ut i länet. Den utställning som nu visas pågår till den 28 juni med en mängd olika föremål som producerats under projektet.T.v. Broderad skinnväst från Rumänien. Foto: Kerstin Lindström.
T.h. Strumpor från Muhu Museum i Estland. Foto: Jan K Persson.


Genom projektet vill man uppmärksamma de skapande kvinnornas tysta kunskap som lagt grunden till de olika ländernas textilskatter, med syftet att göra den levande och synlig i nutiden. I förlängningen hoppas man att deltagarna ska utveckla egna produkter och förbättra möjligheten att starta egna företag.

Detta multilaterala projekt ligger inom ramen för EU:s ”Program för livslångt lärande”. Av de 5 miljoner Skr som är projektets totalbudget står EU för ca 3 milj. Här ser man alltså hur EU kan användas till kulturella projekt som verkligen radikalt går på djupet och inte nödvändigtvis måste ha en massa stjärnglans omkring sig. Annars tror man lätt att det överstatliga EU bara är intresserad av medialt lockande och storslagna kulturevenemang. I det här projektet lyfts kulturens folkliga och lokala meningsskapande förmåga fram ur historien och knyter det till samtiden.

Projektet avslutas i oktober med en sammanfattande internationell utställning i Ungern på Somogy County Museum i Kaposvar. Den 30 november 2009 ska projektet INEXTEX vara helt genomförd.

Se även INEXTEX hemsida: http://room.projectcoordinator.net/~INEXTEX

Text: Jan K Persson
090612