VOLYM
 
Mosaik förskjuter rum och tankar


Anna Brag Hagaskolan Sundsvall 2006. Byggnadsställningen sitter ännu kvar.

I samband med att Hagaskolan, en kommunal grundskola i Sundsvall, byggs om, utsmyckas lokalerna med konst för 700 000 kronor. Pengarna kommer från Sundsvalls kommun och statens Konstråd, som för första gången genomför ett projekt tillsammans med kommunen.
Uppdraget har gått till konstnären Anna Brag från Malmö vars mosaiker nu placeras i Hagaskolans entréhallar och trapphus. Hela installationen beräknas bli klar i februari nästa år.
De första mosaikerna sattes upp i juni och visar en människa som sträcker sig mot en fjäril, en yogafigur med två undulater, en groda och en figur som hoppar hopprep. Den andra delen av mosaiken kommer upp i februari 2007. Bilderna består då bland annat av en hoppande häst med en ryttare som läser en bok och en fotboll.


© Anna Brag, Hagaskolan Sundsvall 2006

Workshop för eleverna
Invigning av etapp ett sker vecka 45 när ombyggnaden är klar. Anna Brag kommer då att föreläsa om hur hon arbetat fram verket. Samtidigt ordnas en konstworkshop för skolans elever med konstpedagog och bildlärare i samarbete.
– Det är ju så vi vill jobba och nu finns det resurser för det, säger Gunilla Stillström från Sundsvalls museum. Det är viktigt att prata om konsten och förankra den så att fler, även de som inte går på gallerier, kan få möta den. Här har referensgruppen på arbetsplatsen ett stort ansvar eftersom de kan svara på frågor om konstverket.
Referensgruppen som förberett utsmyckningen består av personal och elever på skolan, och har haft Gunilla Stillström som projektledare.
– Gruppen har arbetat i drygt ett och ett halvt, säger Gunilla Stillström. För dem var det viktigt med miljön invändigt, den som de möts av året runt.
– De ville ha någonting som var väggfast, gärna mosaik och så ville de att skolans tema Idrott och hälsa skulle avspeglas i konsten. Nu får de välkomnande konst vid alla entréer.


© Anna Brag, Hagaskolan Sundsvall 2006

Undulater
I huvudentrén finns en mediterande man i yogaställning med två undulater i händerna, där yogan får stå för ett förenande av kropp och själ. Under bilden ligger en bård med verben ”tänka-leka-vila-hoppa-lära-flyga-springa-vara-titta”. Typsnittet liknar ett sådant som används på displayer och dataskärmar. Anna Brag skriver att ”Bilden är en koncentration och en upptakt till vad som möter oss i resten av byggnaden”.
Hon lägger själv mosaiken i sin ateljé och transporterar de färdiga bilderna i delar till Hagaskolan. Där muras de upp på väggarna i tre trapphus och fyra entréer av professionella plattsättare.
I sitt skissförslag skriver Anna Brag att konsten har en ”förmåga att inte bara förskjuta en rumslighet, utan även en tankegång”.


© Anna Brag, Hagaskolan Sundsvall 2006

– Bilderna ska inte bara vara dekorativa, säger hon, utan även innehålla en historia och få betraktaren att tänka andra tankar. De ska vara oförutsägbara, bryta konventioner och förutfattade meningar, men också knyta an till berättandet.
Bilderna är ursprungligen akvareller som hon skannat och förstorat i dator.
– Det finns en direkt referens från mosaiken till den digitala pixlade bilden, menar Anna Brag.
Eftersom väggarna i skolan var utrivna när uppdraget kom, blev hon tvungen att bygga en modell efter arkitektritningen för att ta reda på var bilderna skulle sitta.
– För mig är det här ett enormt stort jobb, det största jobbet jag gjort. Det har varit en intensiv, snabb process, säger Anna Brag som gick ut konsthögskolan i Oslo 1993.

Historisk anknytning
Hagaskolan byggdes i slutet av 1950-talet.
– Mosaik var populärt på den tiden och det är roligt att knyta an historisk, säger Gunilla Stillström. Samtidigt har den här konsten ett modernt uttryck.
– På skolan pratade de om att de ville ha en större budget så vi sökte samarbete med Statens Konstråd och fick det beviljat, säger Gunilla Stillström.
Konstrådets entré ledde till att budgeten nästan fördubblades, från 400 000 till 700 000 kronor. Sundsvalls kommun uppfyller enprocentregeln, den statliga rekommendationen att en procent av byggkostnaden ska anslås till konstnärlig utsmyckning.


Gunilla Stillström har varit projektledare för den konstnärliga utsmyckningen av Hagaskolan.

Från Konstrådets sida gick Jörgen Nilsson, Örnsköldsvik, in som projektledare tillsammans med Gunilla Stillström.
– Vi tyckte båda att Anna Brag var en person som skulle passa och det tyckte referensgruppen också, så vi beslöt att hon skulle få skissuppdraget, säger Gunilla Stillström.
– Hon har ett ungt, piggt uttryck och de verk hon gjort tidigare tilltalade många.

Flera instanser
Innan beslutet kunde tas var det flera instanser som skulle säga sitt. Först presenterade Anna Brag skissen för referensgruppen och fick den godkänd där. Därefter skulle projektledarna Gunilla Stillström och Jörgen Nilsson ge sitt bifall. Sedan kom Statens konstråds medbedömare med sina åsikter. Slutligen skulle det folkvalda konstinköpsutskottet vid Sundsvalls kulturnämnd säga ja.
– Anna Brag tog till sig en del synpunkter från eleverna och lade till fler sorters djur i den andra etappen, säger Gunilla Stillström.

Text och foto: Karin Kämsby

Läs mer om Anna Brags arbeten på www.annabrag.se