volym
           

Göran Dahlbergs Stiftelse
för Bildkonstnärer

I år är det femte året i rad som Göran Dahlbergs stiftelse utdelar stipendier till länets bildkonstnärer. Tidigare stipendier har gått till Christer Carlstedt, Karin Hesse, Mats de Vahl och nu senast, förra året Per Hesse. Stipendiesumman var de första två åren på 5000:- men har vid de senaste utdelningarna stigit till 20 och 25000:-
I stiftelseurkunden står att varje eller vartannat år ska från avkastningen utdelas ett stipendium till en eller flera konstnärer som är mantalsskrivna och verksamma i Ångermanland eller Medelpad. Enligt stiftelseurkunden ska stipendiet utannonseras i KRO-tidningen eller på annat sätt styrelsen finner lämpligt.
I urkunden står också att styrelsen även kan utdela stipendiet till konstnär som inte sökt stipendiet. Det senare något ovanliga förfaringssättet förklarar Göran Dahlberg med att han velat ge så mycket frihet som möjligt till styrelsen. En styrelse som han själv inte ingår i och som han inte heller vill påverka åt något håll.Efter det var Görans konstintresse väckt på allvar vilket bl.a. resulterade i ett flitigt utställningsbesökande. Mellan 1971 till 1997 satt han i Örnsköldsviks konstförenings styrelse och var även dess ordförande under många år. Många är också de möten mellan konstnärer och konstintresserade han varit med och arrangerat. Några som han anordnat utställningar med och även mött i konstnärernas egna ateljéer är bl.a. Olle Nyman, Evert Lundkvist, Philip von Schantz, och Tage Törning.
Jag frågar Göran om det är någon speciell typ av konst som han föredrar.
- Nej, säger han, det spelar ingen roll om det är figurativt eller nonfigurativt, huvudsaken är att det korresponderar med mig. Jag märker att jag blir mer och mer intresserad av samtida konst. Konsten har gett mig så mycket.

Vem som får stipendiet i år har han ingen aningen om men summan kan bli så stor att den delas på två personer. Efter mötet med Göran tänker jag att även han kunde tänkas få ett stipendium för konsten och konstnärerna.

 

Text / foto Jan Grubb


Stiftelse styrelsen är vald genom KRO-distriktet för Mellannorrland, och för närvarande ingår Ina Palm, Marianne Degerman och Margareta Klingberg. Stiftelsen är som andra stiftelser underställda stiftelselagen. Bokföring och ekonomi sköts av en jurist som står utanför verksamheten.
Den ekonomiska grunden till stipendiet bygger ursprungligen på en smärre aktiepost som Göran Dahlberg ärvde och som han tyckte borde gå till något bra ändamål.
Det skulle vara roligt att göra något för pengarna och vad kunde Svara bättre än att stödja konstnärerna, resonerade Göran.

Hans egna konstintresse tog sin början på slutet av
60-talet då han och en kamrat besökte ett nyöppnat konstgalleri i Örnsköldsvik. I galleriet träffade de ägaren Stig Österberg som berättade om konstnären som Göran då inte visste något om. Över huvudtaget var han inte speciellt konstintresserad vid den här tiden men Stig Österberg hade berättat så intressant och levande om Hans Wigerts torrnålar att Göran hade ryckts med. Sedan när han kom hem kunde han inte få bilderna ur huvudet utan blev tvungen att nästa dag gå dit igen och köpa ett blad.