VOLYM
  

Digital tid, digitalt måleri och digitala gallerier

- i samtal med Jens Andersson

Vad som återfinns på den konstnärliga marknaden beror delvis på de möjligheter konstnären har att nå ut till allmänheten. Här kan nämnas museer, gallerier och konstkritik som källor till erkännande. I dag finns dock en annan minst lika betydelsefull ventil konstnärer använder – Internet. Den selektivitet som annars definierar museer, gallerier och massmedia är inte längre lika påtaglig i denna informationskanal. Här är det istället den ogripbara mängden som bidrar till att vissa uppmärksammas medan andra inte. Det kan tyckas omöjligt att som konstnär göra dig synlig i detta myller av information. Men något mycket viktigt finns ändå att ta fasta på. Då mycket av de nydanande konstnärliga idéerna inte når ut till de stora konstinstitutionerna kan Internet tänkas vara platsen där det nya ges andrum. Det saknas dock givna mallar för att orientera sig i det informationsflödet Internet karaktäriseras av.


Colors! är ett digitalt målarprogram som kan laddas ned gratis till spelkonsolen Nintendo DS.
Här testar jag själv att måla. I den vänstra bilden kan man se hur jag utnyttjar
Colors! zoomegenskap. I den högra har jag Mary Cassatts ”Maternal Caress” som förlaga.

Volym är en digital webbaserad konsttidskrift. Det passar därför bra att här ge en inblick i ett lika digitalt bildgalleri. Det är inte nödvändigtvis personer som kallar sig konstnärer som här visar upp sina alster – här får vem som helst ladda upp en bild. Rafa ł Piasek ligger bakom det mycket aktiva on-linegalleriet. Jens Andersson är dock den som står bakom Colors! – själva det program som alla bilder på galleriet skapas i. Han har sina rötter i Stigsjö utanför Härnösand. I Härnösand var han även med och byggde upp det framgångsrika dataspelsföretaget Starbreeze, som senare flyttade ner till Uppsala. I dag arbetar han fortfarande för Starbreeze men har nu i allt högre utsträckning hängivit sig åt privata projekt.

Ett sådant projekt är Colors!, ett målarprogram utvecklat till den lilla handhållna spelkonsolen Nintendo DS.
För läsare som är ovana vid spelkonsolernas värld kanske Super Mario Bros på Nintendo låter välbekant. I fallet med Nintendo DS har denna stora spelmaskin minskats ner till en liten portabel, ca 20 x 10 cm. Istället för en vanlig handkontroll, som används till större spelkonsoler, finns här en lite penna. Därtill finns två skärmar där den ena utrustats med tryckkänslighet. Just utnyttjandet av den inbyggda tryckkänsligheten är en av de saker som gjort Colors! så populärt. Den bidrar till känslan av att verkligen måla eller teckna. Nintendo har dock inte godkänt att man utnyttjar egenskapen, vilket Jens Andersson påpekar: ”Nintendo stödjer inte användningen av tryckkänslighet vilket gör att den inte kan utnyttjas i officiella spel. Colors! å andra sida är en s.k. homebrew applikation som inte är sanktionerat av Nintendo, och då kan man göra lite mer som man vill. Anledningen till att Nintendo inte vill att man ska utnyttja den är antagligen att den inte är robust nog, men för ett program som Colors! fungerar den toppen.” Colors! i kombination med Nintendo DS erbjuder ett lättillgängligt målarverktyg, men kanske ligger den intressantaste aspekten i möjligheten att använda den som portabelt skissblock. ”En Nintendo DS är inte så skrymmande, så den är väldig enkelt allt alltid ha med sig. En del har exempelvis använt Colors! för att göra detaljstudier av berömda målningar genom att sitta framför originalet på ett museum, vilket inte har varit så lätt att göra tidigare”, säger Jens Andersson.

Tre bilder målade i Colors! som återfinns på galleriet. Från vänster: Shtroodle, Mikko K ”Lounge1” samt evenariks ”Tank”. De två sistnämnda arbetar båda som konceptartister.

Det största värdet i det som återfinns på Colors!-galleriet är den opretentiösa inställningen till bildkonst. Kreativ glädje är det som gör sig synbart. Det handlar om nöjet att måla. Mycket av det som återfinns på galleriet lutar dock åt film- och videospelsestetiken. Söker man enbart efter nydanande konstnärliga uttryck är det därför svårt att tillfredställas. Det har dock sin förklaring: ”Då det krävs lite tekniskt kunnande att kunna köra program som Colors! på en Nintendo DS så styr det också lite över vilka som använder programmet. Colors! har bland annat fått stor uppskattning hos dom som jobbar professionellt med att måla med ritbrädor, exempelvis konceptartister i film- och spelbranschen. Annars är det ändå en otrolig bredd på användare om man tittar i galleriet där man kan hitta allt ifrån manga till realistiska landskapsmålningar.
På galleriet ser man även direkt att det är användare över precis hela världen, något som är väldigt roligt.” Galleriet visar i dagsläget över 5000 bilder och många har hört av sig med feedback. ”Det är alltid roligt att få se och höra om personer som har användning av något man gjort. Det finns dock ett antal tillfällen som gjort mig extra glad, exempelvis ett e-mail jag fick från en kvinna med en muskeldegenerativ sjukdom som tackade mig så otroligt för att jag hade gett henne möjligheten att måla igen. Ett annat e-mail fick jag från en prisbelönt filmregissör som ville använda Colors! för att göra storyboards för sin nästa film.”

Det finns många digitala gallerier ute på Internet. Det är dock inte helt enkelt att veta var man ska leta. Colors! är ett exempel på ett galleri som ställer sig utanför konstinstitutionernas selektivitet. Väl inne i galleriet måste du själv leta för att finna det som intresserar dig – men det är åtminstone du som står för bedömningen. Har du åsikter om att allt är skräp, så skaffa dig för all del verktygen för att själv skapa bilder. Sedan är det bara att ladda upp dem på galleriet – det är inte svårare än så.

 

Text: Ida Rödén
2008-09-05

Besök galleriet på http://colors.brombra.net/

www.collectingsmiles.com/colors finns information om hur man använder Colors!. Här finns även programmet gratis att ladda hem.