volym
Att Bureprojektet som presenterades för första gången på konstmässan i Stockholm i fjol startade bokstavligen från ingenting gör inte heller det konceptuella inslaget mindre. Från ingenting praktiskt taget, dvs. en f.d. soptipp där kommunen tippat schaktmassor och trädgårdsavfall under många år, tog en idé sin utgångspunkt, en idé för att utnyttja platsen fick fäste och är nu förverkligad. Ett verk som kommer att inspirera människor för långa tider som en scen för glädje, för möten och för minnen.
Utan att på minsta sätt söka efter en parallell kan man ändå inte undgå att få ett verk av Robert Smithson på näthinnan när man står inför Sundsvalls nyaste sevärdhet. Något av Smithsons berömda Spiral Jetty finns faktiskt över verket även om hans 457 meter långa spiral ute i ödelandskapet var betydligt större än proportionerna på Bure.
Uppe vid den övre delen av platsen förnimmer man det magnifika över företaget trots att den mjukt svängda ingångsmuren stannar vid ”bara” ca. 70 meter och själva stenen inte är mer än 340 kvadratmeter. Med platsen och verket tillsammans blir det ändå mycket respektingivande, och förmodligen nickar landartkonstnärer som Smithson och de Maria gillande uppe i sin himmel. Och säkert pga. att den nya konsten på Norra Berget är just en sådan perfekt definition på konsten som en länk mellan människans kreativa ingrepp och ekologin. Precis som landart är menat.

Infarten kan komma att ges en helt annan känsla och bli ett visuellt utropstecken för staden om Björkmans och Carlssons förslag går igenom. I korthet går det ut på Kubals fem skorstenar ska belysas med olika färger. Meningen är att ljussättningen ska vara som en improvisation kring ljuden som bildar de fem skorstenarna. Färgen kan ses som vokalernas och konsonanternas färger, varmt och kallt, jord och eld, vatten och luft. Efter Kubal ska vi mötas av Cementas två st. silon som får en rosa färg som Björkman ser som sopranen i förspelet till staden. Norrportens glasfasad som ligger strax intill Cementa är tänkt att få en kontrasterande blå färg som kan leda tanken till hav och himmel.

Som vanligt hänger allt på om det finns en vilja att fortsätta en utveckling av projektet. Finansiärer behövs också men med en avancerad och energisnål teknik ska inte ljussättningen behöva bli så kostbar. Jag tror att om projektet förverkligas kommer det att ge positiva effekter för Sundsvall och naturligtvis ge god publicitet för ovannämnda näringsliv. Sedan, vilket inte är minst viktigt, är att det förmodligen kommer att uppskattas av stans invånare.

Jan Grubb

Foto: Bureprojektet Jan Grubb
Lisa W Carlson och Janne Björkman

 

 

Bure och Skala 1:1
Två nya offentliga konstverk i Sundsvall

Bureprojektet
Av Hans Peterson, Mats Olofgörs, Jonas Berglund

Skala 1:1 Att närma sig staden
Provljussättning av Sundsvalls södra infart
Lisa W Carlsson och Janne Björkman

Platsen är som gjord för ett idébaserat konstverk tänker jag när jag ser ut över Selångerdalen. En vid och vacker dalgång som sträcker sig mellan de två kyrkorna i Skön och Selånger. En storslagen utsikt som knappast lämnar något att mera önska. Helt klart har platsen och det omgivande rummet varit en stor inspirationskälla för de två konstnärerna Hans Peterson och Mats Olofgörs samt deras samarbetskollega landskapsarkitekten Jonas Berglund.


Detalj Bureprojektet Hans Peterson, Mats Olofgörs, Jonas BerglundBureprojektet Hans Peterson, Mats Olofgörs, Jonas Berglund


 


Förslag på ljussättning på Norrporten och Cementa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                       

Ett annat projekt som också rymmer något av Bures magiska känsla finns i den förhoppningsvis framtida ljusexponeringen av industribyggnader vid Sundsvalls södra infart. Nu i oktober provljussattes tre st. objekt inför en inbjuden publik från kultur och näringsliv. Projektet presenterades som ett samarbete mellan Philips och ljusdesignern Anders Winell och de två konstnärerna Lisa W Carlsson och Janne Björkman. En huvudtanke är att infart till staden berättar om vad som kommer att möta oss när vi senare kommer in i själva staden. Det kan vara en ljus men också en mörk bild som bildar själva ouvertyren till det mötet.
Bakgrunden till ljusförslaget är att Sundsvalls södra infart möter en besökare med en lång mörk infartsled behäftad med rätt hård trafik och många trafikljus. Runt omkring påminner ett rått f.d. industrilandskap om förgångna tider. Samtidigt dyker nya ännu livaktiga industrier upp och kommer emot den besökande. Cisterner, silon, kontor, skorstenar, järnväg.