VOLYM
  

Bild 06
Bildjournalisternas examensutställning på Fotomuseet
i Sundsvall
8/6–29/6 2006

Examensdags för bildjournalister
Bildjournalisterna från Mittuniversitetet avslutar sin treåriga utbildning med en omfattande examensutställning på Fotomuseet. Som sig bör har de också gjort en tidning där bilderna kombineras med studenternas texter om sina projekt.
Den fungerar även som katalog för utställningen.
20 elever deltar, majoriteten kvinnor.  Åtta studenter har deltagit i projektet Dignity, som är ett samarbete mellan bildjournalisterna och textilekonomutbildningen vid Textilhögskolan i Borås. Övriga studenter har gjort individuella projekt, eller jobbat med tidningen.

Stark upplevelse
Projekt Dignity är en stark upplevelse. Studenterna har rest till Kina, Sri Lanka, Egypten och Kenya där de mött arbetare i textilindustrin. I bilder och texter berättar de om hur de kläder som säljs i västvärlden kommer till och vart de tar vägen när de lämnas till insamlingar.

Interiör från en textilfabrik i Egypten. Foto Jakub Simcik


En kvinna i norra Sahara väver en matta. Hon får inte visa sitt ansikte. Hennes
enda kontakt med yttervärlden är en kvinnlig uppköpare. Foto Maria NordholmWsanthi på Sri Lanka har fått en framtid tack vare jobbet åt svenskt företag som
arbetar inom ramarna för rättvis handel. Foto: Marie Nirme23-åriga Phylis Kaloudu Wambua försörjer sig och sina barn genom att köpa och sälja
begagnade kläder på gatorna i Nairobi. Foto: Mattias HolgerssonDet är sällan någonting verkligen griper tag men de här bilderna och texterna gör det. Vem visste till exempel att de kläder vi lämnar till textilinsamlingar för att vara snälla, har slagit ut hela den inhemska textilindustrin i Kenya?  Eller att rättvis handel faktiskt kan förändra människors liv till det bättre någonstans på andra sidan jordklotet.
I projektet finns säkert enstaka bilder som kunde vara bättre och enstaka formuleringar som kunde vara mer informativa eller mer grammatiskt riktiga, men helheten är överväldigande. Här berättas om en okänd verklighet långt bort, med ett starkt samband till vårt konsumtionssamhälle. Projektet visar också hur långt det går att komma med samarbete, idé och vilja.
– Vi fick anmäla oss till textilprojektet, sedan for vi på studieresa till textilindustrin i Litauen, berättar Maria Nordholm. Efter det fick vi hitta på våra egna projekt.

Själv åkte hon till Egypten och tog sig till Matrou, ett samhälle i öknen där beslöjade kvinnor väver mattor i hemmen. Väl på plats fick hon klara sig bäst hon ville. Hon fixade alla kontakter själv och lyckades få följa med en kvinnlig uppköpare från ett hantverkscenter ut till familjerna.
– Jag var den första vita europé de hade sett. Det var bara kvinnorna som vävde, männen kunde inte hantverket.

Ett annat projekt som sticker ut är Svenska hem av Annika Rådlund. Det är så enkelt som det låter, fotografen har tagit bilder hemma hos folk. Som vanligt visas lite udda, ensamma människor, tillexempel en gammal kvinna som bor ensam i en stor hälsingegård, eller ett par äldre syskon som lever tillsammans i en villa.

Johanna Syrén har utgått från myten om en amerikanska drömmen och ställt frågan ”What´s your dream” till människor i USA. Det är roligt att se bilderna och läsa svaren, som varierar.
Annat i utställningen känns som att det tillhör den världsbild samhälle och media matar unga människor med. Det är hästar, spanska husockupanter och grottinvånare, rockmusiker med mer. En ambition att lyfta blicken över den egna horisonten vore värd att eftersträva. Men det är en mognadsfråga och kanske behövs mer externt stöd, som i projekt Dignity.

Studenterna har ägnat i stort sett hela vårterminen åt sina projekt och rest på egen bekostnad, om de inte fått stipendier.John Kimmich från University of IOWA går igenom utställningen med studenterna.
Foto: Karin Kämsby

På plats när utställningen öppnade fanns John Kimmich från University of IOWA. Han gav kritik på utställningen och treornas arbeten samt diskuterade ett eventuellt samarbete mellan Mittuniversitetet och University of IOWA med Pelle Kronested, ansvarig för bildjournalistutbildningen.
Karin Kämsby


Mitthögskolans bildjournalister ställer även ut på
Textilmuseet i Borås 10/6–30/6 och på
Galleri Kontrast i Stockholm 5/8–27/8.