Petter Österlund och professor Stefan Bremer
på Bildens Hus. Foto Kjartan E

Den Sovjetiska Madonan av Max Penson
       
VOLYM
  

Bilder i tidens ström

Bildens Hus i Sundsvall, som fyllde tio år hösten 2004, har gång på gång levt upp till ambitionen att visa kommunikativt foto. Chef och konstnärlig ledare är Petter Österlund.

– Vår inriktning är foto och endast foto, säger han, foto som har en direkt kommunikativ kraft. Vi lutar oss väldigt mycket mot dokumentärfotografi och deskriptivt foto, inte så mycket konstfoto. Men bilderna ska ha en ytterligare dimension. De ska beröra oss och delta i samhällsdebatten.

I anslutning till demokrativeckan i Sundsvall i september 2004 ordnade Bildens hus sin femte fotofestival. Temat var Vårt förakt för svaghet efter en titel på en bok av den norske filosofen Harald Ofstad.

I festivalen ingick bland annat utställningarna Without sanctuary, en samling vykort med lynchningsmotiv från USA, och Gaza av Magnumfotografen Paolo Pellegrin.

– Fotofestivalen är en vision av vad vi vill åstadkomma – foto som kan kopplas till en dagsaktuell debatt där bilderna blir bakgrund till tankar. Det finns inte mycket pengar just nu, eftersom det råder totalt köpstopp i kommunen, så vi raggar själva pengar till utställningarna. Till den här fick vi in 142 500 kronor, säger Petter Österlund.

Extrem vilja
Han berättar att fotomuseet Bildens hus blivit verklighet beroende på några få individers extrema vilja. Det var fotografen Tore Persson, tryckaren Claes Göran och samlaren Alf Ulfhielm som bestämde sig för att försöka åstadkomma det här någonstans i Sverige.

1994 beslöt sig kommunfullmäktige i Sundsvall för att utreda möjligheten att bygga upp ett fotografiskt museum samt en anläggning för bildvård. Det var kulturnämndens socialdemokratiska ordförande Margareta Johansson som lade motionen.

– Jag tycker att bilden är försummad men att den blir viktigare och viktigare. Ordet ägnar vi oerhört mycket tid. Bilden ägnar vi inte alls samma uppmärksamhet. Inom konstområdet uppmärksammas fotot, men på Bildens hus handlar det om hur bilder kommunicerar. Hur de överför idéer, skildrar tankar, om de ljuger eller inte ljuger, säger Margareta Johansson.

Kommunen har gett upp försöken att få statligt stöd för sin satsning. Åtminstone för stunden. – Våra riksdagsmän har motionerat i flera år för att få stöd, säger hon.

Stor samling
1994 köpte kommunen in en privat kamerasamling från Göteborg. Sedan dess har samlingen vuxit. Den omfattar nu 2 600 kameror och är en av Europas större samlingar av kameror, väskor och annan fotoutrustning.

En ideell förening, Föreningen Fotomuseet, sköter om kamerorna och producerar kamerautställningar. Ett aktuellt exempel är utställningen Look-alike – Original och kopia. Det var en utställning med kända kameror och deras mindre kända dubbelgångare och den visades till och med mars månad.

Bildvården och arkivering av lokalt bildmaterial hanteras numera av andra än Bildens hus, men man har behållit referensmaterial och rättigheterna att använda materialet.

– Vi har porrbilder från 1880-talet, alla varianter av fotografisk teknik, glasplåtar, plastnegativ, ferrotypier, allt, säger Petter Österlund. Dessutom har vi ett referensbibliotek på 2 000 titlar om foto och med foto.

Han blev chef för Bildens hus år 2000 och är konstvetare med bakgrund som lärare i konstvetenskap på Mitthögskolan. Under ett år jobbade han parallellt med den förste projektledaren, Torgny Åström, också han konstvetare från Mitthögskolan.

– Vi lade ner projektstyrelsen och körde rock’n roll, berättar Petter Österlund. Vi ville bränna på så att folk skulle bli vana vid att vi fanns. Eftersom vi drog in pengar själva tänkte nog politikerna att om de sköt till medel skulle det bli något.

Han har speciella kontakter österut och Bildens hus har ett par gånger visat unikt fotomaterial från Sovjettiden.

– Jag har studerat rysk historia i Moskva. Det var där jag träffade min fru.

Utställningar från Bildens hus turnerar både i Sverige och internationellt. De senaste tre åren har 15 av museets utställningar hittat publik utomlands.
I januari 2005 visades Emil Heilborn-utställningen Futurum i Sundsvall efter att ha fått publikens pris vid Moskvas fotofestival och efter att ha visats i Stockholm.

Bildens hus har även gett ut en bok om Emil Heilborn som föddes i Ryssland och blev en av
Sveriges främsta industri- och reklamfotografer.
Den egenproducerade utställningen In search of Ali Boulala, med bilder av Lisa Sellin om skateboard, visas under april och maj 2005.

Petter Österlunds personliga fotoprojekt handlar om städer, och om att dokumentera stadens liv.
– Jag fotograferar oerhört mycket. Jag är konstvetare med inriktning på byggnadshistoria och har behållit historieintresset.
Han håller sig med samarbets- och samtalspartners som Hasse Persson på Hasselblad Center, Olga Sviblova, Moskvas fotohus, fotografen Lennart Olson, Halmstad och Torgny Åström, Härnösand.

Två drömmar
Torgny Åström, Bildens hus förste projektledare minns att det fanns två drömmar vid starten: att ta hand om kamerasamlingen och att få ett fotomuseum i Sverige.

– Idén var att skapa ett kunskapscentrum för fotografisk bild och arbeta med bilden inom ett brett område. Det handlar om fotot som fenomen och vår civilisations fotografiska seende. Vi uppfattar världen genom de bilder vi sett av världen. Det är så revolutionerande att ingen riktigt vågat ta i det.
Den första utställningen kom 1999. Den hette Privat samling och bestod av Lars och Karin Halls bilder tagna av världskända fotografer.

– Där lades grunden för det estetiska utförandet av utställningarna, berättar Torgny Åström. Vi gav bilderna ordentlig luft, ramade in dem och lät bildernas mittpunkt utgöra hängningslinjen.

Fotoutbildningar
Bildens hus var en av förutsättningarna för att bildjournalistutbildningen på Mitthögskolan kunde starta 1999.

– Vi kommunpolitiker är inte dummare än att vi har räknat ut att 30 elever i tre år blir det 90 elever, säger Margareta Johansson. Om de skriver sig i kommunen betalar de igen vad Bildens hus kostar.
I regionen finns ytterligare fyra fotoutbildningar: Forsa, Ålsta och Hola folkhögskolor samt Sundsvalls kommunala gymnasiums fotoutbildning på hantverksprogrammet.

– Vi är inte rika, det här är en kommunal verksamhet. Men vi tror på det här och vill utvecklas. Vi är inte säkra på att vi måste ha fysiska lokaler. Kanske behöver vi inte ha utställningshallar. Vi får se vad som händer, säger Petter Österlund.
Karin Kämsby
Högerklicka Spara mål som... 

 

 

 Fakta

Bildens Hus – Fotomuseet http://www.fotomuseet.sundsvall.se/
har kontors- och utställningslokaler i en gammal magasinsbyggnad vid busstationen i Sundsvall. Som provisorisk utställningslokal används även en före detta bilhall (Berners på Fabriksgatan).

Utställningar i urval:
Genomresa av Georg Oddner.
Utställningen, producerad i samarbete
med Hasselblad Center, var en mindre variant
av den som visades i Malmö hösten 2003.

Avstamp av Rune Hassner, 2004
Album av Sune Jonsson, 2003
Mortalis av Anton Corbijn, 2003
American Odyssey av Mary Ellen Mark, 2002
Looking back av Lennart Olson, 2002
CCCP, Sovjetiskt fotografi, 1917–1991, 2001
Max Penson, Sovjetiskt fotografi från 1920, 1930 och 1940-tal, 2001
Privat samling, Lars och Karin Halls fotosamling, 1999   
 

Fotomuseet Bildens Hus
i Sundsvall. Foto Karin Kämsby

Från utställningen Gaza av Paolo Pellegrin.
Foto: Karin Kämsby

Emil Heilborn

Emil Heilborn

Tatu Jilonen från serin Svenska trädgårdar.
3-3 Sverige Finland.