VOLYM
 Konstnärer sätter fart på Ånge


Två konstnärer, Åsa Larsson och Mari Johnsson, sätter fart på det unga Ånge. Tack vare dem kunde UKM, Ung Kultur Möts, i år för första gången arrangeras i Ånge. Därutöver ordnar de konstkurser för ungdom och driver projektet Ånge Kulturhus.
–De gör ett fantastiskt jobb, säger Lisa W Carlson, konstkonsulent i Västernorrland.

xxxxx
Mari Johnsson, konsthantverkare och uppfinnare. Åsa Larsson, keramiker.

Åsa Larsson och Mari Johnsson träffas säkrast i den gemensamma ateljén Kulturmejeriet i Ånges nedlagda mejerihus, deras arbetsplats sedan december 2006. Adressen är Lantmannagatan 17 och i omgivningarna finns mest småindustrier och företag. Det stora gula tegelhuset ser verkligen ut som ett mejeri och i Mari Johnsson och Åsa Larssons ateljé två trappor upp är väggar och golv av kakel.
Åsa Larsson är keramiker, Mari Johnsson håller på med hantverk i olika former: silver, glas, grafisk form och foto. Sedan en tid är hon även uppfinnare, detta efter att ha fått patent på ett blomskydd i plast. De båda träffades när Åsa skulle ställa ut på Galleri 8 i Sundsvall för ett par år sedan och behövde hjälp med grafisk formgivning.

Kulturhus
–Det var då vi fick idén till ett kulturhus, säger Mari. Det finns så dåligt med utställningsmöjligheter i Ånge.
Tanken är att göra om en del av det gamla mejeriet till kulturhus med kollektivverkstad, kulturskola, scen och galleri. Åsa och Mari är drivande i projektet och har gjort en förstudie som lämnas in till kommunen i början av maj. Med den som underlag ska humanistiska nämnden i Ånge kunna ta ett beslut om kulturhuset i juni.
–Själva idén är underbar och skulle förenkla mycket, säger humanistiska nämndens ordförande Erik Lövgren (s), men det handlar om pengar.
För arbetet med förstudien fick Åsa och Mari 100000 kr från det EU-finansierade Leader-projektet Mittland (se http://www.mittland.nu), som ger stöd till landsbygdsutveckling.
–Vi hade helst sett kommunen som huvudman, men de vill inte ta på sig huvudmannaskapet för huset, säger Åsa.
–Så vi föreslår ett kooperativ, men kommunen får göra stora insatser, säger Mari.
Tillsammans har de träffat Kooperativ utveckling i Härnösand och fått rådgivning. Kulturhuset är tänkt att få en golvyta på 800 kvadratmeter. Helen Borgsten, scenograf i Sundsvall, har gjort en modell för hur det skulle kunna se ut.
I fastigheten finns redan Träningshuset som drivs av Ångeprofilen Kärstin Leander, kvinnan bakom Ånge kabaré, sommarspel med mera. Och om allt går i lås flyttar Ånges ungdomsgård Corner in i Fujifilms övergivna lokaler i augusti.


Konstintresserade Ola Haddad praktiserar på Kulturmejeriet.
Hon kommer från Nablos i Palestina och har bott i Sverige i tre år.

Unga testar konst
Under tiden som vi pratar börjar det välla in ungdomar i ateljén. Några ska ha avslutning på sin konstkurs, andra ska börja på en ny. Åsa och Mari har haft två konstkurser för ungdom och är inne på den tredje.
Kurserna har blivit möjliga genom projektet ”Konst här och nu” där unga runt om i länet har fått testa olika konstnärliga tekniker under professionell konstnärlig ledning. Projektet har bedrivits i studiecirkelform och är ett samarbete mellan länskonstkonsulenten och ABF.
Syftet har varit att ge ungdomar konstupplevelser och att stärka deras eget skapande.
Idén kom från Lisa W Carlson. Hon tog kontakt med ABF som sökte statliga projektpengar. De fick 400000 kronor. Under två års tid har 19 studiecirklar genomförts i fem kommuner. Projektet är i princip avslutat, det enda som återstår är ett konstläger för ungdom i Nordingrå i sommar (se under Aktuellt på volym.info).

I Ånge hölls de första studiecirklarna i skolans lokaler med Åsa Larsson och Tomas Eriksson som ledare. Senare kom Mari Johnsson in i bilden.
–I den första kursen här i mejeriet hade vi 16 deltagare, berättar Åsa. Vi fick säga nej till folk, så vi körde en till kurs och fick 15 deltagare.
I den tredje kursen är deltagarantalet begränsat till åtta, eftersom Åsa blir ensam lärare. Mari har fått ett Rotarystipendium och ska åka på studieresa till Brasilien.
Ungdomarna formger cd-omslag, textiltryck, keramik och smycken i silver. Stämningen är lugn och de jobbar koncentrerat. Atmosfären är en blandning av bild, form och rockmusik.
–De spelar musik högt, jättehögt, och jobbar i den takt de känner.
–Det har varit fantastiskt att få möjligheten att jobba med ungdomar. Vi har upptäckt vilket behov det finns i Ånge, säger Åsa och Mari.


Ulrika Andersson har tryckt t-shirt, jobbat i lera, gjort skivomslag och ett silversmycke.
Lera var roligast, tycker hon.

UKM-festival i Ånge
Deras verksamhet ledde till att Ung kultur möts, UKM, i år för första gången kunde arrangeras i Ånge.
–Länsmusiken frågade oss om vi ville arrangera UKM-festivalen och det gjorde vi, tillsammans med Leif Jonsson härifrån Ånge.
Ånge kommun bidrog med 15000 kr, vilket räckte till att hyra en ljudanläggning. Den lokala festivalen i Ånge hade 50 deltagare. Därifrån gick tre rockband samt sex ungdomar med inriktning på bild- och form vidare till länsfinalen i ÷rnsköldsvik den 21 april. Inte bara rockbanden utan även ungdomarna med bild- och forminriktning fick komma upp på scenen, visa bildspel och prata om sin konst. I en paus var det vernissage på deras konstutställning.
Vad är det då som får Åsa och Mari att kämpa för Ånge? Frågan får inget svar men Mari pekar på en knapp på Åsas tröja med texten ”Det är inte bättre någon annanstans”, som hon vunnit på Carina Kågströms konstbingo. Åsa säger att hon faktiskt har försökt flytta men hon fick återfall.

Text och foto: Karin Kämsby

Fotnot: Coompanion Kooperativ Utveckling Västernorrland informerar, ger råd och utbildar om kooperativt och socialt företagande i Västernorrlands län: http://vasternorrland.coompanion.se/1.97.html