VOLYM
  

Glimtar från vernissagen av

ANGELÄGET eller ange läget

HÄRNÖSANDS KONSTHALLS
SOMMARUTSTÄLLNING
2006

Naturligtvis hittar jag konsthallschefen Kjerstin Schenell dagen efter
vernissagen med händerna i diskbaljan.
Utan hennes stora personliga engagemang i stort som smått hade inte den här sommarutställningen blivit till.

Hon är självklart trött så här dagen efter, men samtidigt mycket nöjd. Hon har all anledning att vara både trött och riktigt stolt. Utställningen blev från första stund mycket uppskattad både av de utställande själva och av publiken.

Kjerstin Schenell har bland mycket annat uppdraget att varje år göra en större sommarsatsning för kommunens Konsthall. Om den hallens framtid får vi nog höra mera, när höstens val väl är över. Att Konsthallen behövs och är en angelägen institution i konstvärlden råder det inget tvivel om bland de som förstår. Den lokalen är en lika naturlig mötesplats för konstnärerna som för konstföreningsfolk, som den stora konstintresserade allmänheten, gammal som ung.Vernissagen var en del av kommunens nationaldagsfirande, och mycket folk var i rörelse på många platser i centrum. Konsthallen bjöd på en performens av Lisa W Carlson på Härnösands torg och Lisa dök sedan upp mitt i konsthallsvimlet som en utomjordisk god ande.

- Jo, just det

När publiken väl gått, var de 21 utställande konstnärerna, en del dessutom med någon vän, kvar på en avspänd trevlig vernissagefest. Konstnärerna hade också mötts här vid pressvisningen några dagar tidigare och ingen som såg dem kunde låta bli att imponeras över den mångfasetterade skara goda konstnärer som Härnösand hyser.

-Men..

De stora orden om konstens mening blandades med det vanliga småpratet i en avspänd stämning.


- Nej inte en bild till!


Kjerstin Schenell
har i god curatoranda själv valt ut vilka som skulle vara med i sommarutställningen och själv valt bland de bilder som lämnats in. Hon har också ansvarat för utställnings utformning, installationen om man så vill. "Hängning" brukar man lite anspråkslösare kalla det, det som är avgörande för hur de utställda verken skall nå fram och för hur helhetens skall uppfattas. På alla dessa nivåer har Kjerstin Schenell gjort ett förnämligt bra arbete.

I andra sammanhang kan det vara en enskild konstnär som själv gör dessa val. Mer komplicerat, ja mycket mer komplicerat kan det bli om en konstnärsgrupp i någon slags demokratisk andra skall hänga sig samman. Det brukar bara lyckas om det är en idémässigt sammanhållen konstnärsgrupp, sällan annars.

Här får vi ta del av när en enskild, kunnig persons förhållande till konsten får avspeglas och styra i en konstkommentar. Några av konstnärerna har valt att mera agitativt, än "konstnärligt", men rakt, kommentera Härnösands Konsthalls öde, medan andra, i själva verket de flesta, har valt att visa på det angelägna med själva konsten i våra och kommande generationens liv. Rune Hagberg anger läget med tre mäktiga verk från hela hans långa konstnärsliv. Andra överraskar med helt nya sidor.

Tillsammans anger utställningen både det konstnärliga läget bland våra konstnärer och i konstpolitiken.

Text och foto: Torgny Åström

 

Deltagande konstnärer: Ivan Bergdahl, Lisa W Carlson, Anders Eliasson, Rune Hagberg, Ann Hult, Bernt Kumlin, Carina Kågström, Anders Lidén, Bo Lidgren, Björn Ola Lind, Kerstin Lindström, Jonas Lundquist, Eva Myrhage, Sture Månsson, Gunnel Oldenmark, Jan K Persson, AnnaLena Sondell, Kerstin Strandberg, Staffan Westerlund, Eva Delving Wiklund, AnnaBell Östlundh.