VOLYM
 
ART CAMP, Murberget länsmuseum.
Konstläger med svenska och mongoliska konstnärer för redovisande utställning 20 juni - 28 sep.

Ett internationellt konstläger har pågått på Murberget, Länsmuseet i Härnösand sedan 11 juni. Hela tjuguen deltagare fördelade på åtta konstnärer från Mongoliet och tio från Sverige samt två dansare träffas för arbete, föreläsningar och samtal, ett möte som utmynnar i en utställning vilken kommer att pågå hela sommaren och som öppnas på midsommarafton. Det hela är tredje etappen i ett konstprojekt som startade 2004 i Mongoliet, fortsatte året därpå i Mongoliet innan man två år senare fann möjlighet att skapa en träff i Sverige. Ursprungligen var det den svensk-mongoliska föreningen Soil Society som fick kontakt med den mongoliska gruppen Blue Sun, och detta möte resulterade i det pågående utbytesprojektet som har temat "nomadism". Drivande i projektet är konstnärerna Ulrika Jansson och Filippa Arrias, båda verksamma i Stockholm. Mötet i Sverige inleddes hos en av arrangörerna för tredje etappen, Bildmuseet i Umeå, där en introducerande utställning sattes upp vilken också pågår hela sommaren, fortsatte med ett nedslag i Nordingrå vid Järnsta Kulturförening innan gruppen kom till Härnösand och länsmuseet.


Fem av deltagarna i Art Camp. Fr. v. Dalk-Ochir, Batkholboo,
Helena Wikström, Tsolmonkhuu och Marielle Nylander.

Konstpedagogen Rebecka Wigh är vid Murberget sammanbindande ledare för Art Camp. Lägret är tänkt att fungera både som ett öppet konstnärligt forum för individuella studier och arbete, med fokus på problem och möjligheter inom ramen för underrubriken "uppbrottets hembygd". En intressant frågeställning är utan tvekan mötet mellan Murbergets friluftsmuseum som konstruerad institution och den mongoliska nomadkulturen som egentligen är ett ständigt pågående "autentiskt" friluftsmuseum. Något som kan jämföras med samekulturen i Sverige.

I Mongoliet var den konstnärliga friheten och yttrandefriheten starkt begränsad under det sovjetiska styret fram till 1991. Därefter har den mongoliska folkkulturen och traditionerna återuppstått och även blandats med mera modernt orienterad och uppdaterad konst. Det västliga och kapitalistiska inflytandet skapar både möjligheter och hot, konsten får nya impulser men det riskerar också att slita upp djupt rotade sociala mönster och levnadsvillkor. Vad händer när den urbana världen implanteras i en uråldrig lokal tradition, vad riskeras att gå förlorat och vad kan vinnas? Frågor som har allmängiltighet inte bara i Mongoliet utan runt om i världen där historia möter nutid, där lokal identitet konfronteras med en allt mer fragmentiserad och "hemlös" global världsbild. Den globala ekonomin är paradoxalt på väg att skapa en ny sorts nomadkultur, då människor tvingas förflytta sig till och mellan i förväg okända platser som för tillfället kan ge försörjning. Men där det inte är jorden utan pengarna som styr.
Förhållandet mellan tradition och nutid, mellan gamla lokalt invanda kulturmönster och en ny global marknadsekonomi, mellan hembygd och den accelerande staden och inte minst mellan naturen och jorden kontra den artificiella urbana världsbilden, är de övergripande frågor som konstnärerna vid Art Camp ställs inför.


Zaya Otgonzaya och Staffan Schönberg vid hans installation "Ovoo".

Som ett möjligt riktmärke har till exempel Staffan Schönberg på en plats nära kyrkan samlat ihop stenar till en förmongolisk helig stenhög, "Ovoo", vilket man enligt seden ska gå tre varv runt och kasta ytterligare stenar eller offra små värdefulla ting på för att förhöja betydelsen. Att just stenen har ett stort värde visar också den installation uppe i en skogsglänta ovanför länsmuseet som Chinbat skapat. Det som ser ut som rester efter en glad picknick visar sig vid närmare betraktelse vara en särdeles omtänksam och vårdande manifestation.


Mongolisk kalligrafi av Baatarchuluun.

Ett trähjul till en jakarkärra byggs av Dalkh-Ochir tillsammans med Batkholboo och Tsolmonkhuu. Tillsammans med övriga mongoliska konstnärer kommer de även att uppföra en stor landskapsmålning över Mongoliet vid uppfarten till museet. En portabel jordkällare presenteras av Ulrika Jansson och ett portabelt altarskåp kommer att uppföras av Marielle Nylander. I Rådhuset visar Baatarchuluun exempel på mongolisk kalligrafi, den uråldriga skriften som var förbjuden under sovjettiden. Där kan man även se panoramafoton av Norman Sandén tagna vid de första konstnärslägren i Mongoliet. Dessa två hade också i början av Art Camp mycket intressanta föreläsningar, den förste om just mongolisk kalligrafi och den senare om det viktiga förhållandet mellan individen, naturen och det gudomliga i den östasiatiska konsten.

Detta som några exempel ur det konstnärliga mötet vid Murberget. Men mycket mera kommer att erbjudas. Installationer utomhus och inomhus, objekt och bilder, måleri, foto och film, performance och dans, är delar av det mastiga programmet vid öppningen på midsommaraftonen. Allt presenterat utifrån ett nomadperspektiv, och som betraktare får man nog tänka sig gå omkring som en lätt missanspassad skogsvandrare på 2000-talet. Utställningen pågår sedan hela sommaren fram till den 28 september.

Deltagande konstnärer:

Från Mongoliet: Bayanbatiin Chinbat, Janlaviin Tsolmonkhuu, Erdenekhuu Bulgan, Dalk-Ochiriin Oyundolgor, Dugarsurengiin Batkholboo, Van Baatarchuluun, Yondonjunain Dalk-Ochir och Munkhjargal Bayambalargal.

Från Sverige: Filippa Arrias, Ulrika Jansson, Zaya Otgonzaya, Jenny Berntsson, Ulf Edberg, Marielle Nylander, Norman Sandén, Staffan Schönberg, Lisa Torell, Helena Wikström, samt dansarna Marie Fahlin och Stina Nyberg,

Text och foto: Jan K Persson
2008-06-19