Konstskolan tar ut svängarna
utan att tappa hantverkets ryggrad

Den i år 44-åriga Sundsvalls Konstskola är Norrlands äldsta förberedande konstskola, där ett par av de mest kända tidigare eleverna är Max Book och Karin Mamma Andersson. Skolan har varit en viktig samlingspunkt för framtida konstskapande och en av grogrunderna för ett bra kulturklimat även i den mellannorrländska regionen. För snart ett och ett halvt år sedan drabbades tyvärr rektorn Jan Grubb av akut sjukdom. Det gjorde att lärarna Johan Mauritzson och Caroline Ring tog över ledningen av undervisningen, något som har fortsatt sedan dess. Volym besöker skolan en sen vinterdag i mars och undrar hur läget är i den nya situationen.Caroline Ring och Johan Mauritzson


– Naturligtvis har vi varit tvungna att se över lärarbehoven nu när vi måste lägga tid på planering och administration förutom vår egen undervisning, berättar Johan Mauritszon. Vi har bjudit in mera gästlärare för att öppna dörrar till andra områden, som exempelvis det nya begreppet Tagtool inom animation, vidare metall, smide, keramik, digital konst, screentryck på glas. Vi lite grand tagit upp grafiken igen, med en kortare grundkurs för alla elever på skolan. I vinter har vi också haft en workshop i performance, och senare i vår planerar vi en kurs i betongmosaik.

– Något vi vill satsa mera på är just form, fortsätter Johan. Teckning ska ges mera utrymme som grunden och en slags ryggrad i konstens anatomi. Förutom modellstudier har vi exempelvis jobbat med reliefer och mobiler i metall. Man kan säga att svängarna har tagits ut mer och uttrycksformerna har breddats. Inom måleriet har vi under våren följt upp höstens akademiskt inriktade grundmåleri med abstrakt måleri handledd av konstnären Olof Ahlström. Känslor och musik har fått ge synestesikopplingar till färg och form, hur vi upplever stämningar och hur de vandrar mellan olika sinnen och kan överföras till det visuella.Teckningen är viktigt på Sundsvalls Konstskola


På Sundsvalls konstskola kan man gå ett eller två år, fördelat på ett obligatoriskt basår och ett valfritt utvecklingsår. Varje år har runt 30 – 40 sökande, varav ett 20-tal tas in i första året och 8 bereds plats till det fördjupande året. Johan Mauritzson menar att basåret är viktigt inte bara för att lära sig grunderna utan också för möjligheten att få en bredare vägledning inom konstfältet. Många får ofta en förändrad och djupare insikt om vad konst är och att man mognar som individ. Man blir också inspirerad i den kollektiva gemenskapen. Caroline Ring betonar övervikten av tjejer som går konstutbildningar generellt, även här på skolan, samtidigt som det överraskande är killarna som får övervikt på andra skolåret. – Det verkar som om männen tar för sig mera i karriären, och kanske också att de lyfts fram mera? Efter elevönskemål bjöd vi därför också in en tidigare elev att prata om konst och genus.

– Var kommer då den omdiskuterade samtidskonsten in på skolan, undrar jag.

– I första hand vill vi lära ut grunderna i de olika basämnena teckning, måleri, foto, form, samt orientering i konsthistorien, svarar Johan. Inblick i samtidskonstens olika aspekter ges genom gästföreläsare, studiebesök och konstresor. Senast var vi i Umeå och besökte nya Campus med Bildmuseet och Konsthögskolan, dessutom utflykt till Umedalens skulpturpark med Andersson och Sandströms galleri. – Hantverket är viktigast i början, tillägger Caroline Ring, för att man sedan ska kunna utföra mera komplexa arbeten. – Det är naturligtvis lättare att ta genvägar och hoppa över grunderna för att gå direkt till efterrätten som dessutom inte är så näringsrik, blinkar Johan. Det är alltid svårare att lära själv än att låna allt genom internet. Och där är jag säker på att vi fyller en viktig funktion.

Skolan finns på Facebook numera, och en ny hemsida kommer snart att lanseras. Fasta lärare på skolan, förutom Johan som huvudlärare i måleri och Caroline i form och teckning, är Svante Harström som handledare i foto, Farigh Ghaderi i klassisk teckning (Verona-akademien), Anna-Karin Wennergren i teckning mot illustration, och Olof Ahlström i måleri. Alla lärare samt inbjudna gästlärare är konsekvent professionella konstnärer.

Det pågår för närvarande en statlig utredning om att eventuellt slopa alla förberedande konstskolor, då man har svårt att mäta de ekonomiska följdverkningarna för eleverna. – Men det vore verkligen förödande, menar Johan Mauritzson, för regionen och konstlivet framöver om så skedde.

Läs mer om skolan på www.sundsvallskonstskola.com

Text och foto: Jan K Persson

Volym 2013-04-23