Visualiseringsteknologi
Om en workshop på Mittuniversitetet

Den 20 september arrangerade Landstinget, i samarbete med projektet Digitala Verktyg och en rad av regionala, svenska och europeiska institutioner, en workshop med föreläsningar kring nya sätt att skapa visualiseringar. Ordet visualisering är nog så abstrakt, men här syftade man på bildmässiga presentationer som kan vara till nytta för företag, forskare som konstnärer. Den tekniska utvecklingen gör att möjligheterna ständigt finslipas och uppdateras, inom video, foto, dator, och olika digitala system som allt mer sofistikerat kan komprimera och effektivisera de processer som krävs för att nå så ultimata visualiseringar som möjligt. Under dagen presenterades olika projekt där visualisering anses viktig, som inom medicin, kulturarv, industri och turism.Michael Badics föreläste och visade filmsnuttar från ARS-Electronicas utställningar.


Inbjudna var företag, politiker, studenter, kulturinstitutioner samt folk inom olika kreativa näringar däribland konstnärer. För konstnärerna var kanske föreläsningen av Michael Badics från ARS-Electronica Solutions i Linz, Österrike, mest av intresse. Konst och vetenskap knyts allt oftare tillsammans, inte minst för de vetenskapliga behoven av intressant visualisering med konstnärliga förtecken, men även omvänt där konstnärlig forskning använder vetenskapliga preferenser. ARS-Electronica Solutions är ett stort teknologiskt centrum med specifik inriktning på möte mellan konst och vetenskap. Årliga festivaler hålls med tävlingar som ”interactiv art”, ”digital animation”, och ”hybrid art-sience”. Michael Badics berättade att i den senare kategorin blir det allt svårare att se vilka bidrag som hör till vad då skillnaderna alltmer håller på att upphävas, om det är ”konst” eller ”forskning”.

ARS-Electronica är ett både ett forskningsprojekt och ett pedagogiskt projekt. Centrat är alltid öppet för allmänheten, med ständigt pågående utställningar som mixar teknik – vetenskap – konst. Man har ett Future Lab, ett slags thinktank för nya idéer. Inom forskning har man ett Research Topics, hur kreativitet kan katalyseras inom funktionell estetik, informationsestetik, interaktiv ekologi, robotutveckling, virtuell miljö osv. Från grundforskning löper tråden vidare mot innovationer som kan leda till nya produkter och en marknad. Den extremt höga ambitionsnivån inom centret gör att de nästan kan garantera nya innovationer, inom områdena för arkitektur, design, interaktiva utställningar, virtuell verklighet och grafik i realtid.

Arrangörernas syfte med dagen är att i förlängningen skapa en mötesplats i länet för de aktörer som har behov av visualiseringstekniken i sin verksamhet. Kanske måste inte ett sådant nav vara en fysisk plats, i det här sammanhanget känns en webplats som nästan en självklarhet. Fysiskt kan man i praktiken låta de fungerande institutioner som redan finns ingå i en mera öppen och flexibel mötesplats. Vi har Digital Printing Center i Örnsköldsvik och Mittuniversitetet i Sundsvall med 3D TV-forskning som exempel. DPC har haft kurser för konstnärer och samarbetar med konstnärsverkstan i Örnsköldsvik. Visualiseringsteknikens många infallsvinklar och komponenter skapar variabler av möjligheter. Dessutom måste man ta med den ekonomiska aspekten, vad kostar min idé att genomföra? För en konstnär med behov av avancerad teknik måste det vara varje enskilt projekt som avgör vilka man ska vända sig till, och då är det snabbaste sättet att direkt gå till de som har kunskaperna och resurserna. Om vi håller oss inom konstens domäner får vi inte glömma bort det nystartade Resurscentrum för Konst i Västernorrland, en kontaktplats än så länge under uppbyggnad men som just skapats för information och kunskapsutbytande för konstnärer.

Vill man ta del av vad ARS-Electronica gör så är webadressen: http://www.aec.at

Mer om Digitala Verktyg:
http://www.lvn.se/Utveckling/Projekt--pagaende-satnsingar/Digitala-verktyg/

Text och foto: Jan K Persson
Volym 2006-10-02