Utställning och tävling
om utsmyckningar

Sundsvalls museum, till 24 februari 2013

Sundsvalls kommun bjuder in konstnärer att lämna förslag till fyra offentliga utsmyckningar på kommunala arbetsplatser, två inomhus och två utomhus. Tävlingen presenteras i utställningen Offentlig utsmyckning på Sundsvalls museum. I utställningen visas också bilder och skisser på de offentliga konstverk som redan finns i Sundsvall.
Tävlingen är en öppen skisstävlig med sista inlämningsdag den 27 januari 2013. En referensgrupp bestående av arbetsplatsens anställda och brukare samt en projektledare från museet väljer vilken skiss som ska bli verklighet och den 18 februari ställs de vinnande skisserna ut. Information och förutsättningar för respektive projekt finns i utställningen och på Sundsvalls museums hemsida från den 24 november kl. 13.

De offentliga miljöer som ska utsmyckas är Västermalms skola, Njurundahallen, Matfors skola och Hagaskolan. Matfors skola vill ha ett konstverk på sin skolgård som knyter an till naturen, Njurundahallen ska få konst på väggen ovanför den nybyggda barnbassängen, Hagaskolan önskar sig en konstnärlig gestaltning utomhus vid sin nya gymnastiksal och på Västermalm är önskemålet ett välkomnande konstverk i varma färger i entréhallen.
Budgeten för de olika verken varierar från 60 000 till 120 000 kronor.©2012 BUS/Vera Nilsson
Skiss till Vera Nilssons altartavla i Katolska kyrkan i Nacksta.


I utställningen visas också den offentliga konstens lokala utvecklingshistoria. Här finns skisserna till Vera Nilssons numera övertäckta altartavla i Katolska kyrkan i Nacksta, Pierre Olofssons förberedande arbeten till Lek med bollar, väggmosaiken på rivningshotade Sporthallen, en bronsskiss till Gestalt i Storm av Bror Marklund i Nacksta centrum och ett vildsvin av Carl Frisendahl. Sofia Gisbergs Fontänskulptur i Vängåvan från 1886 ställs mot Sågverksminnet av Aston Forsberg från 1985, vilket ger en bild av olika tiders syn på sågverksepoken. En tidslinje visar den offentliga konstens utveckling från slutet på 1800-talet fram till i dag. Konstverkens placering har märkts ut på en karta.

OBS! Mera information och projektbeskrivning för respektive projekt finns på Sundsvalls museums hemsida under fliken Skisstävling. http://www.sundsvall.se/museum

Text och foto: Karin Kämsby
Volym 2012-11-26