Tagtool premiär
En kväll på Kulturmagasinets fasad 14 april

Naturligtvis dök två polismän upp, till ljudet av högljudd hiphopmusik och något som såg ut som jätteklotter på Kulturmagasinets fasad i Sundsvall. Även om det rörde sig om ljusprojiceringar, fanns ändå inte risken att någon presumtiv väggmålare av den mer obskyra sorten med sprayburkar skulle bli inspirerad? Sedan arrangörerna för kvällen, (se nedan) uppvisat giltiga tillståndshandlingar och försäkrat att Tagtool i framtiden kanske kommer att utkonkurrera det vanliga klottret lät sig ordningsmakten nöja.För första gången i norra Sverige presenterades sent på lördagskvällen den 14 april målarverktyget Tagtool, en form av digitalt ljusmålande i realtid på en utomhusfasad. Tagtool är ett verktyg för att skapa grafiska illustrationer och animationer i realtid, för projektion på fasader, scener och liknande. Tagtool består av en dator som är sammankopplad med en ritplatta, ritkontroller, animationskontroll och projektor eller bildskärm. Tekniken kan användas i samarbete mellan en konstnär som målar eller tecknar en bild och en animatör som samlar och lägger till sekvenser med en spelkontroll. Tagtool skapar i stort sett obegränsade konstnärliga möjligheter med en enkel uppsättning verktyg.Tagtool position och projicering


En samling försiktigt intresserade besökare på gatan utanför Kulturmagasinet fick här chansen att pröva på att skapa måleriska figurer som direkt överfördes på magasinets yttervägg. Till ritbordet fanns ett reglage för olika alternativ hur bilden skulle formas. Sedan man med en knapptryckning sparat sin figur kunde den sedan mixas med tidigare bilder och spelas upp på olika sätt via spelkontrollen, som man själv eller genom någon medaktör kunde sköta.De resultat vi fick se var väl knappast revolutionerande, så vana vi blivit av de många moderna former av bild- och ljusprojiceringar vi mött till exempel på stora rockkonserter utomhus. Men den avgörande skillnaden med Tagtool är just att bildprojiceringen sker samtidigt med skapandet av bilden, och att det görs med en relativt enkel teknik som egentligen vem som helst snabbt kan lära sig. I motsats till stora, dyrbara och komplexa projektioner blir det här något av en David gentemot Goliat. Med sin mobila lättillgänglighet och flexibilitet skulle Tagtool säkert kunna utmana vilken stylad produktion som helst, i synnerhet om man ser till det spontana och lekfulla uttrycket.
Den stora förtjänsten är just likheten med det vanliga omedelbara måleriet, just när det pågår. På samma sätt som en konstnär skissar upp en bild med pensel och färg, hur bilden successivt utvecklar och förändrar sig från en detalj till en helhet, blir den aktiva handlingen med Tagtool en konstnärlig och målerisk performance i realtid men med den stora projiceringsytan, om det nu är en vägg inomhus eller en utomhusfasad, som en motsvarighet till den målade duken eller underlaget. På så sätt blir den här tekniken ett nytt sätt att arbeta konstnärligt, med det elementära kravet på penna, pensel och färg, men med skillnaden att arbetet här kan gestaltas och presenteras på helt andra premisser.Offentlig utsmyckning som en performance? Graffiti för ögonblicket utan dyrbara efterräkningar av underhåll? Framförallt tror jag kanske att tekniken bäst kan fungera som skiss eller bildtanke, tillräckligt för en upplevelse på platsen i ögonblicket men i förlängningen också som möjlig anvisning på hur vi kan gestalta och visualisera en offentlig miljö. I det mindre formatet, i ett galleri eller konstlokal, är det inte svårt att föreställa sig en Tagtool konstutställning som skapas, visas, och försvinner så snart strömmen stängs av. Bara upplevelsen blir kvar, som en idé, som ett konceptuellt verk.
(Kvällens arrangörer: Landstingets konstkonsulent tillsammans med Ung Film i Sundsvall, och med utrustning från Riksutställningar.)

Se här en film från kvällen och tidigare workshop: http://www.youtube.com/watch?v=VZexpwHaTU0

 

Text och foto: Jan K Persson
Volym 2012-04-17