Nedslag i ateljén 
Skonerten, Sundsvalls museum
Björn Gimstedt och Lisbeth Malm 10-14 okt.
Stefan Thunström och Robert Eriksson 17–21 okt.
Johan Mauritszon och Marianne Degerman 24–28 okt.

Snabba byten för lokala konstnärer. Sundsvalls museum har bjudit in sex konstnärer i Sundsvall att visa vad de har på gång i sina ateljéer. De avlöser varandra två och två under en treveckorsperiod. Först ut är Björn Gimstedt och Lisbeth Malm. De gillar idén att öppna upp Sundsvalls museum för lokalt verksamma konstnärer.
– Det är ett kul sätt att använda huset på, säger Björn Gimstedt.
Och Lisbeth Malm håller med.
– Jag har valt att tacka ja. Det här är ingen utställning att ha ångest inför, det behöver inte vara färdiga verk, säger hon.
En ny utställning invigs varje onsdag kväll under tre veckor. Utställningstiden blir från onsdag kväll till och med söndag. Utställningarna rivs och byggs på tre dagar.

– Det finns inga krav på genomarbetade utställningskoncept. Konstnärerna kan visa sådant de håller på med nu, de behöver inte vänta i två år, förklarar Daniel Unnis på Sundsvalls museum.
– I en större separatutställning jobbar vi med konstnären kanske ett halvår innan. I det här konceptet är det upp till konstnärerna själva att välja vad de vill visa; skisser, framtida, aktuella eller gamla arbeten.
Konstnärerna kan välja att ställa ut i varsitt rum eller tillsammans i de två rummen som kallas Skonerten en trappa upp i Kulturmagasinets museidel. Lokalerna används bland annat för elevutställningar från olika konst- och designutbildningar och brukar vara lediga tidigt på hösten och tidigt på våren.©2012 BUS/Björn Gimstedt, Mingel, installation i målad metall, pågående arbete.


Lisbeth Malm och Björn Gimstedt ställer ut färdiga verk och pågående arbeten, i var sitt rum. Att döma av vad de visar upp kan de tre närmaste veckorna bli spännande.
Björn Gimstedt arbetar som vanligt i metall men intresserar sig nu för människan, hennes aktiviteter och miljöer. Kontrasten mellan materialets hårdhet och de mänskliga motivens skörhet är i vissa fall närmast provocerande, till exempel i Tillhör landstinget, där någon ligger en sjukhussäng med dropp. En vakande sitter i stolen bredvid.
I hans pågående arbeten rör sig människor på en gågata eller minglar. Här finns också stadsmiljön Södermalm i oktober, med bilar, hus och träd, i målad metall. Här lyser människan med sin frånvaro, men hon finns på annat håll, hon kan vara Fast i strukturen.©2012 BUS/Lisbeth Malm, Samples, glas.


Också Lisbeth Malm är inne på nya vägar. Under ett projektår på Kungliga Konsthögskolan i Stockholm har hon studerat glas och presenterar nu en rad arbeten och idéer i detta material, men även bilder på pannå. Bilder och glasobjekt utgör en raffinerad blandning av måleri och screentryck och har skapats med en metod där konstnären omväxlande målar och trycker på ett underlag som kan vara glas, pannå eller tyg. När det gäller glas tillkommer en bränningsprocess i ugn. Lisbeth Malm har kunnat investera i en egen glasugn, bland annat tack vare Göran Dahlbergsstipendiet som hon fick 2011.
– Jag har lämnat den textila världen men gör fortfarande bilder med textila inslag, säger hon.
Även om hon jobbar med foto och screentryck är varje bild en unik skapelse, hon gör inga serier. Däremot kan hon återanvända samma tryckram i flera bilder, men på olika sätt.

Det är ännu oklart om projektet Nedslag i ateljén kommer att fortsätta nästa år.
– Vi provar det här nu. Jag har aldrig gjort det här tidigare och vet inte om det gjorts någon annanstans heller, säger Daniel Unnis, som kläckte idén.
De konstnärer som deltar i utställningsstafetten i oktober 2012 får ingen ekonomisk ersättning. I gengäld tar museet ingen procent på eventuell försäljning.
– Det var en pilotidé som kom i år så det fanns inga pengar i budgeten. Om det blir en fortsättning, lägger vi in det i budget. Då kanske vi också tittar på länet i stort när vi söker konstnärer.
– Det här är ett tillfälle för oss att visa vad som händer i det lokala konstlivet. Det har funnits ganska många konstgallerier i Sundsvall men flera av dem har stängt, säger Daniel Unnis.

Text och foto: Karin Kämsby
Volym 2012-10-12