ÖKKV har fått en kollega i Österrike

Örnsköldsviks kollektiva konstnärsverkstad har fått en vän i Österrike. AIR Krems har ett system av stipendier för bildkonstnärer, författare och musiker som gör det möjligt att bo och vara kreativ i staden vid Donau nordväst om Wien. Under april månad 2011 var jag den första stipendiat från Sverige som haft detta privilegium.

Åt ena hållet Donaus stilla flöde och siluetten av ett kloster på ett berg. Åt andra hållet vinberg och ett högsäkerhetsfängelse. Mellan dessa uppfordrande landmärken är stipendielägenheterna belägna. Utanför mina ateljéfönster syntes fängelsets stora klocka som slog varje kvart och fick mig att värdera stipendietiden timme för timme. Staden Krems ligger en timmas tågresa från Wien uppströms Donau. Det är en stad med höga kulturvärden innanför stadsportarna i den åldriga stadskärnan. AIR Krems är baserat en bit därifrån utefter Kunstmeile. Som namnet antyder en sträcka där flera konstinstitutioner ligger samlade. Ett karikatyrmuseum, Krems konsthall, konsertlokaler, ett artotek och i samma hus som stipendieateljéerna lokaler som används av regionala arkitekt- och författarorganisationer.Gästateljéerna i Krems vetter mot Donau.


Ramslök och aprikoser
Jag kom till Krems när aprikosträden stod i blom och ramslök var den lokala primören vid varje måltid. Jag åt Bärlauch i alla former där den dök upp: i soppor, gnocchi, färskost till bröd. Den demoraliserande vårvärmen hade inte infunnit sig och en sökning på Internet visade att alpina skidbackar var öppna hela månaden i högt belägen terräng som jag dock aldrig uppsökte. Krems ligger i Niederösterreich där vingårdar och grönsaksodlingar är viktigare areala näringar. Snaps på aprikoser och vin från druvan Grüner Veltliner anbefalldes i varje snabbköp.

Som stipendiat i Krems har man inte bara kontakt med ateljéprogrammets koordinator Sabine Gueldenfusch. Hon har också knutit konsthallens curatorer Karin Pernegger och Nicole Fritz till programmet. Pernegger blev en livfull samtalspartner för oss bildkonstnärer och en som snabbt sökte och förmedlade den information vi kunde dra nytta av som tillfälliga gäster i centrala Europa. Hon var dessutom ansvarig för en väl genomförd utställning med barnporträtt på Kunsthalle Krems under våren, ett tillfälle att se ett historiskt porträttmåleri som inte är vardagsmat för en svensk.Gästateljéerna i Krems och ett högsäkerhetsfängelse ligger grannar vid Kunstmeile i Krems.


Hur kan man då arbeta om man har en månad på sig i en ny miljö med så många möjligheter att man inte hinner greppa dem innan det är dags att boka hemresan? Jag har egentligen alltid uppfattat det som svårt att bedriva konstnärligt arbete i nya miljöer där man behöver sätta sig in i fungerande teknik och logistik. Kamera och dator har därför blivit mina stöttepelare. I ateljéerna i Krems stod stafflin som ingen tog i bruk. Min granne den japanske tonsättaren från Kobe hade tillgång till ett piano jag aldrig hörde men komponerade ändå och avreste till Wien för provuppföranden. Mina båda amerikanska kollegor hade längre stipendievistelser än jag och producerade båda verk för separatutställningar i Österrike. En bra konstnär verkar hitta sitt arbetssätt och sina möjligheter i varje ny kontext. Amy Yoes byggde modeller för en fiktiv arkitektonisk miljö där hon sedan manövrerade sin kamera. Glynnis Reed undersökte först den invandrade afrikanska minoritet som skymtar i Krems stadsbild men hennes utställning kom att bestå av fotografiska porträtt där hon undersöker och kommenterar sitt eget främlingskap i skiftande miljöer på gränsen mellan natur och kultur.

Med cykel och pendeltåg
Mig lockade Österrikes närbelägna gränser mot Tjeckien, Slovakien, Ungern och Slovenien. Jag har sedan länge tagit intryck av den ryske litteraturforskaren Michail Bachtins ord. Han har sagt att varje gräns har ett janusansikte och alltid vetter åt två håll. Jag uppsökte sålunda platser utefter gränsen mot öst där den är lätt att överskrida. Jag rörde mig till fots, på cykel, med regionaltåg och bil. Från utvalda platser riktade jag kameran in mot det andra landet. Jag gick därefter över gränsen och fotograferade vad jag såg av Österrike från min position i Tjeckien, Slovakien, Ungern respektive Slovenien. Detta sökande utefter gränsen förde mig till platser som ibland vara triviala eller ödsliga men ofta betagande och natursköna. Vid broar och färjor över floderna March/Morava och Mur/Mura, som tidigare markerat den obevekliga järnridån och EU:s yttre gräns rådde en oförutsägbar frid. Ändå talade man på den österrikiska radion under april månad oupphörligen om ett förväntat tryck på landets sydliga gräns av flyktingar från Nordafrika.©2011 BUS/Margareta Klingberg. Från serien Searching Borders:
Sáhorská Ves, Slovakien, sett från Angern, Österrike.


Stöd från IASPIS, Bildkonstnärsfondens program för internationellt kulturutbyte, gjorde det möjligt att företa dessa resor in och ut över Österrikes gräns till grannländerna. Som stipendiat i AIR Krems får man 900 euro i handen då man kommer dit. Men andra fördelar gynnar också en stipendiat. Diskmaskin, oväntad städhjälp en gång i veckan, bra regionaltrafik och livsmedel till exempel. Liksom mina amerikanska kollegor uppskattade jag den höga kvalitén på basvaror som potatis, bröd, ost och variationen av husmanskost på burk.

Krems är en lugn och välordna stad där det kan tyckas vara lätt att koncentrera sig på konstnärligt arbete. Å andra sidan är det nära till de kulturella frestelserna i Wien. En konstrunda i Wien kan enkelt och bekvämt förlängas till en konstrunda i grannstaden Bratislava, som ingalunda lider brist på konstnärsdriven gallerikultur. För de amerikanska stipendiaterna låg Berlin och Paris inom räckhåll för helgresor medan jag valde att utnyttja de goda tågförbindelserna österut. Den som har tid och råd att byta ut sina konstnärliga förpliktelser här hemma mot tillfälligt fotfäste i centrala Europa rekommenderas därför att ansöka om ateljévistelsen i Krems. Den nyvunna vännen i Österrike är rejäl och pålitlig.

Text och foto: Margareta Klingberg
Volym 2011-06-27

AIR Krems hemsida: http://www.air-krems.at