Andreas Brännlund:

Flygande spårvagn - från stadsföreställningen "Sanna Drömmar" i Norrköping.

Foto: Niklas Johanneson.

 

 

Andreas Brännlund:
Kroppsprojektion.

Foto: Andreas Brännlund.

     
 
 
 
 
 
 

Visionärt projekt för skapande
utveckling i Härnösand

Konstnären Andreas Brännlund vet vilka förutsättningar konst och kultur har för att inte bara ge upplevelser utan även radikalt förändra och utveckla en situation eller en plats.

Hans intresse för bildens möjligheter att projiceras i olika yttre former och i andra skalor har lett honom från komplexa kroppsprojektioner och scenografi till utnyttjande av stadens arkitektur som plattformer för visuella experiment. När han för några år sedan återvände sin hemstad Härnösand började idéer växa om hur man skulle kunna få ny energi i denna på flera sätt slumrande kommun. Att det finns ganska mycket kultur här visste han, men den frodas mer eller mindre osynligt och utspritt i öar utan större inbördes kontakt. Samtidigt som kommunen, likt många andra i samma storlek, brottas med ständiga ekonomiska problem, pågår faktiskt en positiv utveckling rent kulturellt. Man kan nämna Norrdans, Länsmuseet, Sambiblioteket, Technicus, Kapellsbergs Musikskola och Jazzklubben på Metropol, som en handfull tecken på ett alltmer växande kulturellt kapital i kommunen. Normalt borde en sådan bukett höra hemma i en stad av helt annan storlek än Härnösand. Det är kanske speciellt nu i den globala ekonomiska krisen som man borde lyfta fram kulturen som den viktigaste plattformen för en nystart, för att skapa energi, nya tänkesätt och framtidsoptimism.
Det är detta som är huvudmålet i det projekt som Andreas Brännlund under våren jobbar med. Under rubriken "Härnösand - ett kreativt kluster" vill han samla alla kulturella krafter att visa upp sig. I ett första steg planeras bland annat ett par intensiva inspirationsveckor 17 mars - 4 april på Technicus om kreativa näringar, med syftet att skapa ett första mötesforum för alla som arbetar inom kultur-, informations-, och underhållningssektorn, inkluderande olika utställningar, föreläsningar och diskussioner. Utifrån en samlad bild av de krafter och kompetens som finns i regionen kan ett andra steg bli att skapa ett event eller stadsföreställning av större format som manifesterar Härnösand. Andreas Brännlund låg tillsammans med Tuomo Haapala och Ann-Cathrine Fröjdö bakom en stadsföreställning i Norrköping som involverade ett tusentals medverkande och en publik på 15 000. Allt från flygande spårvagn, flotte med en 58-manna symfoniorkester dragen av atleter, till olika filmprojektioner över och under vatten… Grunden till föreställningarna är sökandet av gemensam identitet med plats och historia, genom ett gränsöverskridande allkonstverk.

KLAGOKÖR

En central del i projektet är att få invånare att våga gå utanför de vardagliga ramarna. Det är inte svårt att föreställa sig hur många det kan finnas som går omkring med latenta privata uttrycksbehov, om det sedan gäller att skapa, gestalta eller sjunga ut något! Med den planerade Klagokören, som kommer att pågå 23-26 mars, finns chansen för alla som vill klaga på något. Man anmäler sitt intresse och går ihop i en speciell klagokör och framför sedan slumpvis sina verk i köpcenter, bussar, badhus mm. Naturligtvis även på Technicus där inspirationsveckorna pågår. Den första klagokören bildades i Birmingham 2005 och har sedan spritt sig över världen. Konstnärena som startade Klagokörsprojektet är Tellervo Kalleinen och Oliver Kochta-Kalleinen.

INSPIRATION OCH DEBATT

Tilltro till fantasin och att alla människor har latent skapande förmåga, att det inte är omöjligt att förverkliga drömmar och skapa nya förutsättningar där man bor och verkar. Det är Andreas Brännlunds vision i ett nötskal, det är också kulturens egenvärde och mervärde det handlar om. Kulturens betydelse som nytta för hälsa och ekonomiskt tillväxt är kanske vår tids mest omdiskuterade fråga, och det finns ett otal ingångar. I de inspirationsveckor och den inspirationsdag som kommer i andra hälften av mars i Härnösand finns ytterligare tillfällen att föra upp frågan på bordet.

Läs här pdf om "Inspirationsveckorna" 17 mars - 4 april.

Läs här pdf om "Klagokören".

Text: Jan K Persson

2009-03-02