Julia Grundberg
Debut på designbutiken Wivex i Sundsvall, till 22 sep.

I en liten avskild utställningsdel vid entrén till designbutiken Wivex på Torggatan 16 i Sundsvall ställer Julia Grundberg ut kroki, ett 20-tal teckningar. Utställningar på kommersiella butiker av det här slaget är det lätt att gå förbi, i en ofta brokig miljö och konstverk i regel inklämda på mer eller mindre lediga väggytor. Men här har Wivex iordningställt en specifik passage där en utställning får vara ifred. Och jag blev glatt överraskad av det jag såg.Julia Grundberg, I orange 1. Foto konstnären.


Det finns en omedelbart charmig, i brist på bättre ord, attityd i Julia Grundbergs teckningar. Jag tror det rör sig om spänsten och det fria dansanta anslaget. Det finns knappast någon tveksamhet här inför motivet, vare sig det rör sig om en eller två modeller. Med snabba och distinkta linjer bygger hon upp bilden där tyngd och lätthet möts i till synes frusna ögonblick. Det roliga är att hon låter bilden vara öppen, genom att inte fullborda alla linjer, ibland genom snabba och drastiska tillägg av färg. Det oavslutade i formen och det spontana sättet att arbeta ger luft och stämning som drar betraktaren in i bilden. Genom att reducera teckningen och lägga fokus på form och direkt uttryck öppnar hon paradoxalt för bildens osynliga energi och nerv. Helt klart ska det bli intressant att följa Julia Grundbergs utveckling vidare.Julia Grundberg, Vi två. Foto konstnären.


Julia Grundberg bor i Sundsvall och arbetar som landskapsarkitekt på Tyréns. Hon har studerat konst på KV konstskola i Göteborg och Stenebyskolan i Dals Långed. Tidigare målade hon personer och landskap i akvarell men just nu är det fokus på kroki. Julia Grundberg tecknar en gång i veckan på Sundsvalls kollektivverkstad. Detta är hennes första riktiga utställning, förutom två på Brännö marknad.

Text: Jan K Persson
Volym 2012-09-15