James Bates
Elemental or Floral Series, måleri
Galleri Stadsbacken, Sundsvall, till 12 feb.

Galleri Stadsbacken ställer nu ut delar av Örebrokonstnären James Bates projekt Elemental or Floral Series, ett projekt som upptagit konstnären de senaste fyra–fem åren. James Bates är i grunden skulptör men har utmanat sig själv och lämnat det tredimensionella för att skapa bilder. Arbetssättet tycks handla mer om att tillämpa skulptural teknik på tvådimensionellt bildskapande, än om traditionellt måleri. Ändå känns resultatet som måleri.Ur Elemental or Floral Series av James Bates.


James Bates använder inte pensel utan lägger på färg och andra material, till exempel vissna blommor, med olika verktyg, varpå han bearbetar den uppkomna ytan. Han använder även schabloner. Bilderna får upphöjda strukturer, de är taktila och har en fysisk påtaglighet. För att färgen inte ska rinna utförs arbetet med bilden liggande på golvet. Processen att skapa en bild tar flera år och han har ett antal bilder på gång samtidigt.

Sedan några år har James Bates sin ateljé i köpcentret Kompassen i centrala Örebro. Ateljén har glasfönster ut mot köpcentret vilket innebär att arbetet sker inför publik. De inre mentala bilder som gestaltas och exponeras i detta kommersialismens tempel innehåller starka toner av rosa, rött, grönt, gult och blått. Den som söker efter i betydelser kan skymta landskap med snö, is och berg, vita björkar, mörka skogsbäckar, övervackra blomster, skogsdunkel. Det går också att fundera över varför det rosa, färgglada, blomstrande på en bild har ritats över med mörkt, skuggande klotter. Återkommande är en ogripbar svärta, vid ett tillfälle som ett svart hål med våldsam dragningskraft, på andra bilder mer som allvarsamma konstateranden av att tillvaron är fylld av gåtor och okända kontinenter. Ytterligare en associationsbana går till den nyligen avslutade Turner, Monet, Twombly-utställningen på Moderna, då särskilt till Monets bildvärld.

Samtliga verk är utan titel. Det är också oklart vilken av serierna de representerar, Elemental eller Floral. James Bates är född 1958 i Staffordshire i England och hamnade i Sverige som stipendiat på Konsthögskolan i Stockholm, efter studier vid Royal Collage of Art i London. Sedan 1980-talet är han bosatt i Örebro.

Text och foto: Karin Kämsby
Volym 2012-02-02