Grafisk form i det tidiga Sovjet
Del i utställningen Design på Sundsvalls museum, till 12 feb. 2012

Sundsvalls Museum satsar stort på design kring årsskiftet. I fyra olika utställningar i huset presenteras formgivning, varav tre handlar om aktuell design i Sverige. Förslagen i tävlingen Design S ger en bild av ny svensk design, den lekfullt inriktade utställningen Ung8 visar innovationer där fritt skapande sätts främst, och dessutom visas en utställning gjord av studenter vid Mittuniversitetets internationella förpackningsprogram.

Jag stannade upp lite vid den fjärde utställningen, den i Galleriet om USSR in Construction, mest för att den ligger nära konstens uttryck men också för det unika i Sverige nu att få en så närgången bild av något så otidsenligt som rysk tidskriftsdesign från 1930-talet. Mycket vatten har runnit under broarna sedan dess, men sedan muren föll verkar det mesta av politisk statsreglerad optimismkultur ha lagts i skräpkammaren. Den politiskt färgade konst som görs nu är av den mera diffusa, lågmälda och globalt orienterade sorten.Ett uppslag i USSR in Construction


Om radikal konst numera följs av ett frågetecken så var det definitivt ett utropstecken i Sovjetimperiet på 1930-talet. Efter revolutionen 1917 kämpade konstnärer som Malevitj och Rodsjenko ihärdigt för en ny progressiv kultur. Man sökte konstruera och montera sina konstverk likt ingenjören, ofta med material som den nya teknologin och industrisamhället förde med sig. Vladimir Tatlins berömda skiss från 1919-20 till det enorma Tatlins torn blev bara en vision men smittade av sig på den internationella konstruktivismen. Genom El Lissitsky och andra föddes idéer till Bauhaus, den riktning och formverkstad vars estetiska principer byggde på att material, konstruktion och funktion var bestämmande för utseendet. Tingens funktion skulle märkas i formen. Konstnärernas estetiska och funktionella tankar hade även ett socialt syfte i viljan att tränga in en ny medvetenhet hos de breda folklagren. Men om det rent konstnärliga var kärnan från början kantrade det in på 30-talet mera mot det stalinistiska kravet på politisk propaganda. I bildtidskriften SSSR na strojke (Sovjetunionen bygger eller USSR in construction) kom blandningen av nytt konstnärligt formtänkande och förenklade ideologiska budskap att hitta sitt unika forum.

Det är häpnadsväckande att gå runt i utställningen och se prov på tidskriftens layout och alla montage som fyller uppslagen i olika nummer. Med sax och klister skapades bildcollage som vore det hämtade ur en digital framtid ett sekel senare. Men när det idag görs ganska så själlösa och platta montage (där själva montaget regelmässigt maskeras som om det inte existerar), visar de ryska exemplen på lekfullhet, drastiska beskärningar och en hejdlös rytmik och rörelse, där alla bildkombinationer var synliga och tydliga just för att visa på det öppna mötet mellan form och funktion. Uppfinningsrikedomen var total, i ett cykelhjul finns fabriken både som nav och framtidsrörelse, ett fotografi av en tennisarena formas till ett tennisbord med spelarna fritt svävande runtomkring. Textblock infogades som dynamiska formelement på det mest sofistikerade sätt som en dator idag skulle ha svårt att klara av.

Det handlade kort och gott om ett tidningshantverk med universella anspråk. I början av andra världskriget tog dock propagandan helt över och när tidningen återuppstod 1949 var den en skugga av sitt forna jag. Den hade sin glansperiod i mitten av 30-talet och ges i den fylliga utställningstexten nog det rättmätiga epitet som den första moderna bildtidningen, klart överskuggande i sin konstnärliga form den mera kända tidskriften Life som utkom 1936.

Den 1 februari kl. 12 visar Fotomuseets intendent Petter Österlund utställningen. Han föreläser också samma dag kl. 18 (och 8 februari kl. 18) om rysk konst under 1900-talets första hälft med fokus på avantgardet och USSR in Construction. Fotomuseet som producerat utställningen ger även ut en katalog med texter av Erika Wolf, Rune Hassner och Petter Österlund.


Text och foto: Jan K Persson
Volym 2011-12-28